Jak powtarzać muzykę na urządzeniu z systemem Android

Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć powtarzanie w aplikacji Apple Music na urządzeniu z systemem Android.

Jak powtarzać album lub playlistę

 1. Otwórz aplikację Apple Music.
 2. Rozpocznij odtwarzanie albumu lub playlisty.
 3. Stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu.
 4. W prawym dolnym rogu wyświetlonego ekranu stuknij przycisk Następne przycisk Następne.
 5. U góry ekranu Następne stukaj przycisk Powtarzaj przycisk Powtarzaj, dopóki nie zostanie ustawiona opcja Powtarzaj wszystko. Gdy przycisk Powtarzaj jest podświetlony, opcja Powtarzaj wszystko jest włączona.


Jak włączyć powtarzanie utworu

 1. Otwórz aplikację Apple Music.
 2. Rozpocznij odtwarzanie utworu.
 3. Stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu.
 4. W prawym dolnym rogu wyświetlonego ekranu stuknij przycisk Następne przycisk Następne.
 5. U góry ekranu Następne stukaj przycisk Powtarzaj przycisk Powtarzaj, dopóki nie zostanie ustawiona opcja Powtarzaj jeden. Gdy przycisk Powtarzaj jest podświetlony i widać na nim liczbę 1, opcja Powtarzaj jeden jest włączona.


Jak wyłączyć powtarzanie muzyki

 1. Otwórz aplikację Apple Music.
 2. Stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu.
 3. W prawym dolnym rogu wyświetlonego ekranu stuknij przycisk Następne przycisk Następne.
 4. U góry ekranu Następne stukaj przycisk Powtarzaj jeden lub Powtarzaj wszystko, dopóki nie zostanie ustawiona opcja Powtarzanie wyłączone. Gdy przycisk Powtarzaj nie jest podświetlony, powtarzanie jest wyłączone.


Jeśli nie widać przycisku Powtarzaj

 • Upewnij się, że aplikacja Apple Music jest uaktualniona do najnowszej wersji.
 • Jeśli odtwarzasz muzykę w kolejce funkcji Autoodtwarzanie, przycisk Powtarzaj jest niewidoczny. Nie możesz powtarzać utworów w kolejce funkcji Autoodtwarzanie. Jeśli odtwarzasz muzykę z włączonym powtarzaniem, tylko ta muzyka będzie odtwarzana. Kolejka funkcji Autoodtwarzanie będzie niewidoczna, dopóki nie wyłączysz powtarzania. Dowiedz się więcej na temat funkcji Autoodtwarzania.


Dowiedz się, jak powtarzać muzykę na innych urządzeniach

Dostępność usługi Apple Music może się różnić w zależności od kraju i regionu. Sprawdź dostępność w swoim kraju lub regionie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: