Dodawanie utworów do kolejki odtwarzania

Możesz ręcznie zmieniać kolejność odtwarzania utworów w aplikacji Muzyka lub iTunes albo dodawać utwory do kolejki dla urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod.


     

Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub telefonie z systemem Android

W aplikacji Muzyka znajdź utwór, album lub playlistę do odtworzenia w następnej kolejności. Mocno naciśnij dany element, aby użyć funkcji 3D Touch, a następnie stuknij opcję Następny lub Odtwórz później. Jeśli nie używasz funkcji 3D Touch, stuknij album lub playlistę, a następnie stuknij ikonę Więcej opcji na urządzeniu z systemem iOS albo ikonę Więcej opcji na telefonie z systemem Android i wybierz opcję Następny lub Odtwórz później. Utwory z albumu lub playlisty zostaną dodane do kolejki Następne. Utwór, który ma zostać odtworzony jako następny, pojawi się na początku kolejki, a utwór, który ma zostać odtworzony później, pojawi się na jej końcu.

Aby wyświetlić kolejkę Następne, stuknij odtwarzacz u dołu ekranu lub przesuń po nim palcem w górę, aby otworzyć ekran Odtwarzane, a następnie przewiń go w dół. Aby zmienić kolejność utworów w kolejce, naciśnij ikonę menu, a następnie przeciągnij wybrane utwory w górę lub w dół. Aby usunąć element z kolejki Następne, przesuń po nim palcem w lewo i stuknij opcję Usuń.

Jeśli odtworzysz nowy album lub nową playlistę, pojawi się pytanie, czy chcesz pozostawić kolejkę Następne czy ją wymazać.

Możesz też utworzyć kolejkę odcinków podcastów w aplikacji Podcasty na telefon iPhone, iPada i iPoda touch.

Na komputerze Mac lub PC

W aplikacji iTunes znajdź utwór, album lub playlistę do odtworzenia w następnej kolejności. Kliknij dany element prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Następny lub Odtwórz później. Utwór, który ma zostać odtworzony jako następny, pojawi się na początku kolejki, a utwór, który ma zostać odtworzony później, pojawi się na jej końcu.

Aby wyświetlić kolejkę Następne, kliknij ikonę  u góry okna aplikacji iTunes. Aby zmienić kolejność utworów w kolejce, kliknij i przytrzymaj jeden z nich, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół. Jeśli chcesz usunąć element z kolejki Następne, zatrzymaj kursor nad danym elementem i kliknij ikonę  w lewym górnym rogu okna.

Jeśli odtworzysz nowy album lub nową playlistę, pojawi się pytanie, czy chcesz pozostawić kolejkę Następne czy ją wymazać.

   

Na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod

Jeśli masz urządzenie Apple TV lub głośnik HomePod oraz subskrypcję usługi Apple Music, możesz kontrolować, co będzie odtwarzane w następnej kolejności, za pomocą aplikacji Muzyka na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Otwórz aplikację Muzyka na urządzeniu z systemem iOS. Stuknij odtwarzacz u dołu ekranu lub przesuń po nim palcem w górę, aby wyświetlić ekran Odtwarzane, a następnie stuknij ikonę . Zobaczysz oddzielne karty dla każdego urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod oraz główne opcje korzystania z funkcji AirPlay do strumieniowego przesyłania dźwięku z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do innego urządzenia. Kliknij kartę urządzenia, które chcesz kontrolować.

Gdy klikniesz kartę urządzenia, informacje wyświetlane w aplikacji Muzyka będą odzwierciedlały obecnie odtwarzany utwór oraz kolejkę Następne dla danego urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod.

Jeśli ustawisz wybrany utwór jako następny lub odtwarzany później albo przeniesiesz go w górę lub w dół w kolejce Następne, będzie to miało wpływ na kolejność odtwarzania na tym urządzeniu.

Jeśli masz inne urządzenie Apple TV lub głośnik HomePod w innym pokoju, możesz utworzyć oddzielne kolejki dla tych urządzeń.

Aby wybrać następny utwór w aplikacji iTunes na komputerze Mac, kliknij ikonę .

Następny utwór możesz też wybrać na innym urządzeniu Apple TV. Na ekranie początkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote. Następnie przesuń palcem w prawo na powierzchni Touch, aby zobaczyć dodatkowe urządzenia do odtwarzania dźwięku.

Tworzenie wspólnych kolejek

Jeśli jesteś u znajomego lub ktoś Cię odwiedził, możecie wspólnie kontrolować kolejkę Następne na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod. Każdy gość, który chce coś dodać do kolejki, musi mieć subskrypcję usługi Apple Music. Jeśli nie masz subskrypcji, możesz tylko zmieniać kolejność utworów w kolejce.

Otwórz aplikację Muzyka na urządzeniu z systemem iOS. Stuknij odtwarzacz u dołu ekranu lub przesuń po nim palcem w górę, aby wyświetlić ekran Odtwarzane, a następnie stuknij ikonę  i stuknij kartę urządzenia, którego kolejką chcesz zarządzać. 

Wszelkie zmiany wprowadzone w kolejce Następne są widoczne na urządzeniu każdego użytkownika, który otworzy zarządzanie tą kolejką dla wspólnego urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod.

Zanim udostępnisz kontrolę nad kolejką, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję systemu iOS.

Więcej informacji

Data publikacji: