Dodawanie utworów do kolejki odtwarzania

Możesz ręcznie zmieniać kolejność odtwarzania utworów w aplikacji Muzyka lub iTunes albo dodawać utwory do kolejki dla urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod.

Animacja przedstawiająca telefon iPhone X z ustawieniami aplikacji Muzyka przewijanymi do opcji Odtwarzane. Utwór Jasona Mraza pt. „Have It All” jest wstrzymany.

Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

  1. W aplikacji Muzyka na urządzeniu z systemem iOS lub w aplikacji Apple Music na urządzeniu z systemem Android1 wyszukaj utwór, album lub playlistę do przesłuchania po aktualnie odtwarzanym utworze.
  2. Mocno naciśnij element, aby użyć funkcji 3D Touch, lub przez dłuższą chwilę naciskaj element, a następnie stuknij opcję Następny lub Odtwórz później2. Możesz także stuknąć album lub playlistę, a następnie stuknąć ikonę Ikona Więcej opcji na urządzeniu z systemem iOS lub ikonę Ikona Więcej opcji na telefonie z systemem Android i wybrać opcję  Następny lub  Odtwórz później2.

Utwory z albumu lub playlisty zostaną dodane do kolejki Następne. Utwór, który ma zostać odtworzony jako następny, pojawi się na początku kolejki, a utwór, który ma zostać odtworzony później, pojawi się na jej końcu.

Aby wyświetlić kolejkę Następne, stuknij odtwarzacz u dołu ekranu lub przesuń po nim palcem w górę, aby otworzyć ekran Odtwarzane, a następnie przewiń go w dół. Aby zmienić kolejność pozycji w kolejce, naciśnij ikonę Ikona przestawiania na urządzeniu z systemem iOS lub ikonę Ikona przestawiania na urządzeniu z systemem Android, a następnie przeciągnij dowolny utwór w górę lub w dół. Aby usunąć element z kolejki Następne, przesuń po nim palcem w lewo i stuknij opcję Usuń.

Jeśli odtworzysz nowy album lub nową playlistę, pojawi się pytanie, czy chcesz pozostawić kolejkę Następne czy ją wymazać.


1. Możesz także utworzyć kolejkę odcinków podcastów w aplikacji Podcasty na urządzeniu z systemem iOS.

2. W zależności od liczby elementów dodanych do kolejki opcja  Odtwórz później może być niewidoczna.


Na komputerze Mac lub PC

Laptop Mac z otwartym oknem aplikacji iTunes. Zostanie otwarta i wybrana kolejka Następne.

  1. W aplikacji iTunes znajdź utwór, album lub playlistę do odtworzenia w następnej kolejności. 
  2. Kliknij dany element prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Następny lub Odtwórz później3

Utwór, który ma zostać odtworzony jako następny, pojawi się na początku kolejki, a utwór, który ma zostać odtworzony później, pojawi się na jej końcu.

Aby wyświetlić kolejkę Następne, kliknij przycisk Przycisk Następne u góry okna aplikacji iTunes. Aby zmienić kolejność utworów w kolejce, kliknij i przytrzymaj jeden z nich, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół. Jeśli chcesz usunąć element z kolejki Następne, zatrzymaj kursor nad danym elementem i kliknij ikonę Ikona usuwania w lewym górnym rogu okna.

Jeśli odtworzysz nowy album lub nową playlistę, pojawi się pytanie, czy chcesz pozostawić kolejkę Następne czy ją wymazać.


3. W zależności od liczby elementów dodanych do kolejki opcja Odtwórz później może być niewidoczna.


   

Telefon iPhone X z widocznym przełącznikiem audio w Centrum sterowania.

Na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod

Jeśli masz urządzenie Apple TV lub głośnik HomePod oraz subskrypcję usługi Apple Music, możesz kontrolować, co będzie odtwarzane w następnej kolejności, za pomocą aplikacji Muzyka na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.4

Otwórz aplikację Muzyka na urządzeniu z systemem iOS. Stuknij odtwarzacz u dołu ekranu lub przesuń po nim palcem w górę, aby wyświetlić ekran Odtwarzane, a następnie stuknij ikonę Ikona AirPlay. Zobaczysz oddzielne karty dla każdego urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod oraz główne opcje korzystania z funkcji AirPlay do strumieniowego przesyłania dźwięku z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do innego urządzenia. Kliknij kartę urządzenia, które chcesz kontrolować.

Gdy klikniesz kartę urządzenia, informacje wyświetlane w aplikacji Muzyka będą odzwierciedlały obecnie odtwarzany utwór oraz kolejkę Następne dla danego urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod.

Jeśli ustawisz wybrany utwór jako następny lub odtwarzany później albo przeniesiesz go w górę lub w dół w kolejce Następne, będzie to miało wpływ na kolejność odtwarzania na tym urządzeniu.

Jeśli masz inne urządzenie Apple TV lub głośnik HomePod w innym pokoju, możesz utworzyć oddzielne kolejki dla tych urządzeń.54. Aby wybrać następny utwór w aplikacji iTunes na komputerze Mac, kliknij przycisk Przycisk AirPlay.

5. Następny utwór możesz też wybrać na innym urządzeniu Apple TV. Na ekranie początkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote. Następnie przesuń palcem w prawo na powierzchni Touch, aby zobaczyć dodatkowe urządzenia do odtwarzania dźwięku.

Tworzenie wspólnych kolejek

Jeśli jesteś u znajomego lub ktoś Cię odwiedził, możecie wspólnie kontrolować6 kolejkę Następne na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod. Każdy gość, który chce coś dodać do kolejki, musi mieć subskrypcję usługi Apple Music. Jeśli nie masz subskrypcji, możesz tylko zmieniać kolejność utworów w kolejce.

Otwórz aplikację Muzyka na urządzeniu z systemem iOS. Stuknij odtwarzacz u dołu ekranu lub przesuń po nim palcem w górę, aby wyświetlić ekran Odtwarzane, a następnie stuknij ikonę Ikona AirPlay i stuknij kartę urządzenia, którego kolejką chcesz zarządzać.

Wszelkie zmiany wprowadzone w kolejce Następne są widoczne na urządzeniu każdego użytkownika, który otworzy zarządzanie tą kolejką dla wspólnego urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod.


6. Zanim udostępnisz kontrolę nad kolejką, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję systemu iOS.


Więcej informacji

Data publikacji: