Dodawanie muzyki do kolejki utworów odtwarzanych w następnej kolejności na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

Odtwórz utwór, a następnie posłuchaj podobnych utworów dzięki funkcji Autoodtwarzanie, albo umieść w kolejce utwory, które chcesz odtworzyć jako następne. Udostępnij uprawnienia do sterowania kolejką i przenieś kolejkę między telefonem iPhone i głośnikiem HomePod, nie przerywając odtwarzania. Wszystko to umożliwia Ci usługa Apple Music.

Wybór następnego utworu przez funkcję Autoodtwarzanie

Funkcja Autoodtwarzanie wybiera za Ciebie utwór odtwarzany w następnej kolejności. Wystarczy odtworzyć utwór, a funkcja Autoodtwarzanie wyszuka podobne utwory i odtworzy je w następnej kolejności.

Aby wyświetlić kolejkę funkcji Autoodtwarzanie:

 1. Stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu.
 2. W prawym dolnym rogu ekranu stuknij opcję Następne ikona funkcji Następne.
 3. Przewiń w dół do obszaru Autoodtwarzanie. 

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Autoodtwarzanie, stuknij przycisk Autoodtwarzanie ikona przycisku Autoodtwarzanie. Jeśli wyłączysz funkcję Autoodtwarzanie na jednym z urządzeń, zostanie ona wyłączona na wszystkich urządzeniach zalogowanych za pomocą Twojego konta Apple ID.

iPhone wyświetlający przycisk Autoodtwarzanie na ekranie Autoodtwarzanie

Funkcja Autoodtwarzanie jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Apple Music.

Samodzielny wybór następnego utworu

 1. Otwórz aplikację Apple Music i rozpocznij odtwarzanie muzyki.
 2. Znajdź utwór, album lub playlistę do odtworzenia w następnej kolejności.
 3. Gdy znajdziesz żądaną pozycję, naciśnij ją i przytrzymaj, a następnie wybierz, kiedy ma zostać odtworzona:
  • Aby odtworzyć wybraną pozycję od razu po utworze odtwarzanym obecnie, stuknij opcję Następne ikona funkcji Następne.
  • Aby przenieść wybraną pozycję na koniec kolejki utworów, stuknij opcję Odtwórz na końcu ikona funkcji Odtwórz na końcu.

iPhone wyświetlający utwór wybrany do odtworzenia jako następny

Sprawdzanie i zmienianie następnego utworu

 1. Stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu.
 2. W prawym dolnym rogu ekranu stuknij opcję Następne ikona funkcji Następne.
 3. Na tym ekranie możesz wyświetlać i edytować kolejki Następne i Autoodtwarzanie.
  • Przestawianie utworu: przeciągnij trzy linie ikona funkcji Przestaw obok utworu do góry lub do dołu.
  • Usuwanie utworu: przesuń palcem w lewo po utworze, a następnie stuknij opcję Usuń.

iPhone wyświetlający przestawianą muzykę na ekranie Następne

Jeśli odtwarzasz muzykę, której nie ma w kolejce, pojawi się opcja wymazania kolejki utworów. Jeśli wybierzesz opcję Wymaż, utwory w kolejce zostaną zastąpione zaznaczonymi utworami.

Udostępnianie uprawnień do sterowania kolejką utworów na urządzeniu Apple TV i głośniku HomePod

Jeśli jesteś u znajomego lub ktoś Cię odwiedził, możecie wspólnie dodawać utwory do kolejki na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod. Każda osoba, która chce dodawać muzykę, musi subskrybować usługę Apple Music i posiadać telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

 1. Połącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Apple TV lub głośnik HomePod.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch otwórz aplikację Apple Music.
 3. Stuknij odtwarzacz u dołu ekranu.
 4. Stuknij opcję AirPlay ikona funkcji AirPlay.
 5. Przewiń w dół i stuknij kartę głośnika HomePod lub urządzenia Apple TV. Następnie stuknij kartę ponownie, aby powrócić do aplikacji Apple Music i wyświetlić kolejkę utworów na tym urządzeniu.
 6. Znajdź utwór, album lub playlistę, którą chcesz odtworzyć w następnej kolejności, naciśnij ją i przytrzymaj, a następnie wybierz, kiedy chcesz ją odtworzyć:
  • Aby odtworzyć wybraną pozycję od razu po utworze odtwarzanym obecnie, stuknij opcję Następne ikona funkcji Następne.
  • Aby przenieść wybraną pozycję na koniec kolejki utworów, stuknij opcję Odtwórz na końcu ikona funkcji Odtwórz na końcu.

Przenoszenie kolejki utworów między telefonem iPhone i głośnikiem HomePod

Uaktualnij głośnik HomePodtelefon iPhone do najnowszej wersji systemu iOS. Dzięki temu możesz przesyłać odtwarzane utwory między tymi dwoma urządzeniami automatycznie lub jednym stuknięciem.

 • Aby przenieść utwory odtwarzane na telefonie iPhone na głośnik HomePod, umieść telefon w odległości ok. 1 metra od głośnika. Następnie na telefonie iPhone stuknij komunikat Użyj głośnika HomePod.
 • Aby automatycznie przenieść odtwarzane utwory między telefonem iPhone i głośnikiem HomePod, wystarczy przytrzymać telefon blisko wierzchu głośnika.

Głośnik HomePod nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: