Dodawanie utworów do kolejki odtwarzania

Dzięki aplikacji Apple Music możesz dodawać do kolejki utwory, których chcesz słuchać, a także zezwolić na ich dodawanie znajomym. Możesz również przenosić kolejkę utworów między telefonem iPhone i głośnikiem HomePod, nie przerywając odtwarzania.

Dodawanie utworów do kolejki Następne

Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Apple Music i rozpocznij odtwarzanie utworu, albumu lub playlisty.
 2. Znajdź utwory, które chcesz dodać do kolejki Następne.
  • Aby dodać album lub playlistę, otwórz ją. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij ikonę Więcej ikona Więcej opcji.Na urządzeniu z systemem Android stuknij ikonę Więcej ikona Więcej opcji.
  • Aby dodać utwór, naciśnij i przytrzymaj go.
 3. Stuknij opcję Następny  lub Odtwórz później .

Zarządzanie kolejką Następne

Stuknij utwór odtwarzany u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Odtwarzane, a następnie stuknij opcję Następne . Na tym ekranie można wykonać następujące czynności:

 • Zmienić kolejność utworów w kolejce: naciśnij ikonę ikona przestawiania obok utworu, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół. 
 • Usunąć utwór: przesuń palcem w lewo po utworze, a następnie stuknij opcję Usuń.
 • Wyświetlić historię odtwarzania: przewiń w górę do pozycji Historia, aby wyświetlić odtworzone utwory.

Jeśli odtworzysz nowy album lub nową playlistę, pojawi się pytanie, czy chcesz pozostawić kolejkę Następne czy ją wymazać.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Apple Music. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Rozpocznij odtwarzanie utworu, albumu lub playlisty. 
 3. Znajdź utwory, które chcesz dodać do kolejki Następne.
 4. Na komputerze Mac kliknij opcję Więcej  obok utworu, albumu lub playlisty. Na komputerze PC kliknij prawym przyciskiem myszy utwór, album lub playlistę.
 5. Wybierz opcję Następny lub Odtwórz później.

Zarządzanie kolejką Następne

Kliknij ikonę Następne  w prawym górnym rogu okna. Na tym ekranie można wykonać następujące czynności:

 • Zmienić kolejność utworów w kolejce: przeciągnij utwór w górę lub w dół.
 • Usunąć utwór: zatrzymaj kursor nad utworem i kliknij ikonę Usuń ikona usuwania.

Jeśli odtworzysz nowy album lub nową playlistę, pojawi się pytanie, czy chcesz pozostawić kolejkę Następne czy ją wymazać.
 


Na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod

Jeśli masz subskrypcję usługi Apple Music, możesz użyć aplikacji Apple Music na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, aby dodać utwory do kolejki na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod.

 1. Połącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Apple TV lub głośnik HomePod.
 2. Otwórz aplikację Apple Music, a następnie stuknij odtwarzacz u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Odtwarzane.
 3. Stuknij opcję AirPlay .
 4. Przewiń w dół i stuknij kartę głośnika HomePod lub urządzenia Apple TV. Następnie stuknij ją ponownie, aby powrócić do aplikacji Apple Music i wyświetlić kolejkę Następne na tym urządzeniu.
 5. Znajdź utwory, które chcesz dodać do kolejki Następne.
  • Aby dodać album lub playlistę, otwórz ją, a następnie stuknij ikonę Więcej ikona Więcej opcji w prawym górnym rogu.
  • Aby dodać utwór, naciśnij i przytrzymaj go.
 6. Stuknij opcję Następny  lub Odtwórz później .


 

Udostępnianie uprawnień do sterowania kolejką Następne

Jeśli jesteś u znajomego lub ktoś Cię odwiedził, możecie wspólnie sterować kolejką Następne na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod. Każdy z was musi mieć tylko subskrypcję usługi Apple Music oraz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch połączone z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączony głośnik HomePod lub urządzenie Apple TV.

 1. Otwórz aplikację Apple Music, a następnie stuknij odtwarzacz u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Odtwarzane.
 2. Stuknij opcję AirPlay .
 3. Przewiń w dół i stuknij kartę głośnika HomePod lub urządzenia Apple TV. Następnie stuknij ją ponownie, aby powrócić do aplikacji Apple Music i wyświetlić kolejkę Następne na tym urządzeniu.
 4. Znajdź utwory, które chcesz dodać do kolejki Następne.
  • Aby dodać album lub playlistę, stuknij ikonę Więcej ikona Więcej opcji w prawym górnym rogu.
  • Aby dodać utwór, naciśnij i przytrzymaj go.
 5. Stuknij opcję Następny  lub Odtwórz później .

Przenoszenie kolejki Następne między telefonem iPhone i głośnikiem HomePod

Uaktualnij głośnik HomePodtelefon iPhone do najnowszej wersji systemu iOS. Dzięki temu możesz przesyłać odtwarzane utwory między tymi dwoma urządzeniami automatycznie lub jednym stuknięciem.

 • Aby przenieść utwory odtwarzane na telefonie iPhone na głośnik HomePod, umieść telefon w odległości ok. 1 metra od głośnika. Następnie na telefonie iPhone stuknij komunikat Użyj głośnika HomePod.
 • Aby automatycznie przenieść odtwarzane utwory między telefonem iPhone i głośnikiem HomePod, wystarczy przytrzymać telefon blisko wierzchu głośnika.

Głośnik HomePod nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: