Jak wyzerować AirTaga

Dowiedz się, kiedy trzeba wyzerować AirTaga i jak to zrobić.

AirTag może być powiązany z jednym kontem Apple ID. Jeśli chcesz używać AirTaga, którego wcześniej używała inna osoba, ta osoba musi najpierw usunąć AirTaga ze swojego konta Apple ID. Jeśli poprzedni użytkownik usunął AirTaga ze swojego konta Apple ID, ale był poza zasięgiem sieci Bluetooth AirTaga, musisz wyzerować AirTaga, aby móc go używać ze swoimi urządzeniami.

Aby wyzerować AirTaga:

  1. Naciśnij osłonę baterii AirTaga z polerowanej stali nierdzewnej i obracaj ją w lewo, aż przestanie się obracać.
  2. Zdejmij osłonę i wyjmij baterię*.
  3. Z powrotem włóż baterię.
  4. Naciskaj baterię, aż usłyszysz dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że bateria jest połączona. 
  5. Gdy dźwięk ustanie, powtórz cały proces — wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie naciskaj baterię, aż usłyszysz dźwięk — cztery razy. Dźwięk powinien być słyszalny po każdym naciśnięciu baterii, co daje w sumie pięć dźwięków. Piąty dźwięk różni się od poprzednich czterech. Oznacza on, że AirTag jest już gotowy do połączenia w parę.
  6. Załóż osłonę, wyrównując trzy wypustki z trzema otworami na AirTagu.
  7. Naciśnij osłonę.
  8. Obracaj osłonę w prawo, aż przestanie się obracać.

* Uwaga: AirTag, osłona baterii oraz bateria mogą spowodować zadławienie lub inne urazy u małych dzieci. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Data publikacji: