Jeśli przedmiot lub urządzenie są połączone z innym kontem Apple ID

Jeśli podczas próby skonfigurowania urządzenia Apple, AirTaga lub przedmiotu w sieci usługi Znajdź pojawia się komunikat z informacją, że dana rzecz jest połączona z innym kontem Apple ID, należy usunąć urządzenie lub przedmiot z tego konta Apple ID, zanim będzie można połączyć je z nowym kontem Apple ID. Poprzedni właściciel będzie być może musiał wykonać następujące czynności.

Usuwanie przedmiotu w sieci usługi Znajdź z konta Apple ID

Wykonaj te czynności, aby usunąć urządzenia, takie jak AirPods (3. generacji), AirPods Pro, AirPods Max i skórzany portfel do iPhone’a, przedmioty Apple, takie jak AirTag, lub przedmioty w sieci usługi Znajdź.

Wykonanie tych czynności powoduje też usunięcie funkcji Blokada w usłudze Znajdź, która polega na powiązaniu urządzenia lub przedmiotu z kontem Apple ID. Usunięcie funkcji Blokada w usłudze Znajdź jest konieczne przed powiązaniem urządzenia lub przedmiotu z innym kontem Apple ID.

 • Jeśli urządzenie lub przedmiot są powiązane z kontem Apple ID poprzedniego właściciela, poprzedni właściciel musi wykonać poniższe czynności, aby usunąć urządzenie lub przedmiot ze swojego konta Apple ID.
 • Urządzenie lub przedmiot musi być połączone przez Bluetooth z iPhonem, iPadem, iPodem touch lub Makiem używanym do usunięcia urządzenia lub przedmiotu. Urządzenie lub przedmiot musi znajdować się w zasięgu Bluetooth.

Wykonanie tych czynności jest jedynym sposobem na usunięcie przedmiotu z konta Apple ID i usunięcie funkcji Blokada w usłudze Znajdź. Można je wykonać na dowolnym iPhonie, iPadzie, iPodzie touch lub Macu zalogowanym za pomocą tego samego Apple ID. Apple nie może usunąć funkcji Blokada w usłudze Znajdź.

Jak usunąć słuchawki AirPods, AirTaga albo inny przedmiot lub urządzenie w sieci usługi Znajdź z konta Apple ID na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Upewnij się, że urządzenie lub przedmiot są połączone przez Bluetooth z iPhonem, iPadem lub iPodem touch i znajdują się w zasięgu połączenia Bluetooth.
 2. Otwórz aplikację Znajdź i stuknij kartę Przedmioty lub kartę Urządzenia.
 3. Stuknij przedmiot lub urządzenie, które chcesz usunąć, i przeciągnij jego ikonę w górę.
  Po stuknięciu przedmiotu lub urządzenia w aplikacji Znajdź przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej opcji.
 4. Stuknij opcję Usuń przedmiot lub Usuń to urządzenie, a następnie wybierz opcję Usuń, by zatwierdzić swój wybór.
  Stuknij opcję Usuń przedmiot, aby usunąć przedmiot z aplikacji Znajdź i usunąć funkcję Blokada w usłudze Znajdź.

Jak usunąć słuchawki AirPods lub inne urządzenie w sieci usługi Znajdź z konta Apple ID na Macu

 1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Makiem przez Bluetooth i znajduje się w jego zasięgu.
 2. Otwórz aplikację Znajdź.
 3. Wybierz kartę Urządzenia.
 4. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć.
 5. Na mapie kliknij przycisk Więcej informacji .
 6. Kliknij opcję Usuń to urządzenie.

AirTaga i przedmioty w sieci usługi Znajdź można usunąć z konta Apple ID tylko na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch.


Konfigurowanie przedmiotu lub urządzenia w sieci usługi Znajdź z innym kontem Apple ID

Aby rozpocząć proces konfiguracji, nowy właściciel powinien przytrzymać urządzenie, AirTaga lub przedmiot w sieci usługi Znajdź blisko iPhone’a, iPada lub iPoda touch.

Jeśli nie możesz usunąć urządzenia lub przedmiotu z konta Apple ID

Jeśli nie możesz usunąć urządzenia lub przedmiotu z konta Apple ID, musisz je wyzerować.

Po wyzerowaniu urządzenia lub przedmiotu nie będą one udostępniać informacji o swoim położeniu poprzedniemu właścicielowi. Jednak nadal nie będzie można powiązać urządzenia lub przedmiotu z innym Apple ID.

Data publikacji: