Wyświetlanie słów utworów w aplikacji Apple Music na urządzeniu z systemem Android

Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music, podczas słuchania swoich ulubionych utworów możesz śledzić ich perfekcyjnie zsynchronizowane słowa, które pojawiają się wiersz po wierszu i bit po bicie.

Urządzenie z systemem Android wyświetlające zsynchronizowane słowa utworu 

Wyświetlanie słów utworów na urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Apple Music. 
 2. Odtwórz utwór z katalogu Apple Music.
 3. U dołu ekranu stuknij utwór, który jest odtwarzany.
 4. Aby wyświetlić lub ukryć słowa utworu, stuknij przycisk Słowa utworu przycisk Słowa utworu u dołu ekranu. 
  • Jeśli są dostępne, zsynchronizowane czasowo słowa utworu pojawią się automatycznie na ekranie.
  • Jeśli zsynchronizowane czasowo słowa utworu nie są dostępne, zamiast tego możesz zobaczyć jego pełny tekst.


Jeśli słowa utworu nie są widoczne na urządzeniu z systemem Android

Jeśli przycisk Słowa utworu Przycisk Słowa utworu jest wyszarzony, odtwarzany pochodzi spoza biblioteki Apple Music, słowa tego utworu nie są dostępne lub nie masz połączenia z Internetem.


Jak zgłosić brakujące lub nieprawidłowe słowa utworu

 1. Podczas wyświetlania zsynchronizowanych czasowo słów utworu dotknij wersu i przytrzymaj go.
 2. W wyświetlonym arkuszu udostępniania stuknij wersy, które chcesz zgłosić.
 3. Na dole arkusza udostępniania stuknij opcję Zgłoś zastrzeżenie.
 4. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zgłosić problem.


Dostępność usługi Apple Music może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: