Wyświetlanie zsynchronizowanych czasowo słów utworów w aplikacji Apple Music na telefonie iPhone, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music, podczas słuchania swoich ulubionych utworów możesz śledzić ich perfekcyjnie zsynchronizowane słowa.

iPhone wyświetlający słowa utworu i przycisk Słowa utworu w lewym dolnym rogu

Jak włączyć lub wyłączyć zsynchronizowane czasowo słowa utworu

 1. Otwórz aplikację Apple Music. 
 2. Odtwórz utwór z katalogu Apple Music.
 3. U dołu ekranu stuknij utwór, który jest odtwarzany.
 4. W lewym dolnym rogu ekranu stuknij przycisk Słowa utworu przycisk Słowa utworu, aby włączyć lub wyłączyć zsynchronizowane czasowo słowa utworu. Jeśli zsynchronizowane czasowo słowa utworu nie są dostępne, zamiast tego możesz zobaczyć jego pełny tekst.

Jeśli przycisk Słowa utworu jest wyszarzony

Jeśli po stuknięciu przycisku Słowa utworu przycisk Słowa utworu nic się nie dzieje, to albo odtwarzasz utwór, którego nie ma w katalogu Apple Music, albo słowa tego utworu są niedostępne.


Wyświetlanie pełnego tekstu utworu

 1. Otwórz aplikację Apple Music.
 2. Dotknij utworu w katalogu Apple Music i przytrzymaj go.
 3. Stuknij opcję Wyświetl pełny tekst utworu.

Słowa utworów nie są dostępne dla wszystkich utworów.


Zgłaszanie problemu ze zsynchronizowanymi czasowo słowami utworu

Jeśli zauważysz brakujące lub nieprawidłowe zsynchronizowane czasowo słowa utworu, możesz zgłosić problem bezpośrednio w aplikacji Apple Music.

 1. Podczas wyświetlania zsynchronizowanych czasowo słów utworu dotknij wersu i przytrzymaj go.
 2. W wyświetlonym arkuszu udostępniania stuknij wersy, które chcesz zgłosić.
 3. Przewiń do dołu arkusza udostępniania i stuknij opcję Zgłoś zastrzeżenie.
 4. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zgłosić problem.


Dostępność usługi Apple Music może się różnić zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: