Wyświetlanie słów utworów w usłudze Apple Music

Odkrywaj słowa ulubionych utworów. Możesz także śledzić słowa podczas słuchania dzięki perfekcyjnie zsynchronizowanym słowom utworów — a wszystko to w usłudze Apple Music.

Czego potrzebujesz

Słowa utworów nie są dostępne dla wszystkich utworów. Wyszukiwanie słów utworów i słowa zawierające wulgaryzmy nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Wyświetlanie słów utworu na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

  1. Otwórz aplikację Apple Music i rozpocznij odtwarzanie utworu.
  2. U dołu ekranu stuknij odtwarzany utwór, aby otworzyć ekran Odtwarzane.
  3. U dołu ekranu Odtwarzane stuknij opcję Słowa utworu . Jeśli słowa nie są dostępne dla utworu, opcja Słowa utworu  nie będzie widoczna.

Jeśli słowa są dostępne, każdy wers będzie zsynchronizowany z muzyką, co umożliwi śledzenie słów w miarę słuchania. Aby przeskoczyć do określonego wersu, po prostu przewiń i stuknij dowolny wiersz.

W przeciwnym razie na ekranie zostaną wyświetlone pełne słowa utworu.

Aby wyłączyć słowa utworu, stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Odtwarzane, a następnie stuknij opcję Słowa utworu.

Dostępna jest również możliwość wyświetlenia pełnych słów utworu. Po prostu stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Odtwarzane, stuknij ikonę  obok utworu, a następnie stuknij opcję Pokaż pełne słowa utworu. Możesz też nacisnąć i przytrzymać dowolny utwór i stuknąć opcję Pokaż pełne słowa utworu.

Słowa utworów nie są dostępne dla wszystkich utworów.

Wyświetlanie słów utworu na urządzeniu Apple TV

Otwórz aplikację Apple Music i rozpocznij odtwarzanie utworu. Jeśli słowa są dostępne, każdy wers będzie zsynchronizowany z muzyką, co umożliwi śledzenie słów w miarę słuchania. 

  • Aby przeskoczyć do określonego wersu lub sprawdzić bieżące położenie w utworze, przesuń palcem w górę lub w dół po powierzchni Touch pilota Apple TV Remote.
  • Aby wyłączyć słowa utworu, naciśnij przycisk Menu na pilocie Apple TV Remote, a następnie wybierz opcję Słowa utworu  w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli zsynchronizowane słowa nie są dostępne, naciśnij przycisk Menu na pilocie Apple TV Remote, wybierz opcję u góry ekranu, a następnie wybierz opcję Pokaż pełne słowa utworu.

Słowa utworów nie są dostępne dla wszystkich utworów.

Wyświetlanie słów utworu na komputerze Mac lub PC

Rozpocznij odtwarzanie utworu, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W aplikacji Apple Music na komputerze Mac kliknij opcję Słowa utworu  w prawym górnym rogu okna.
  • W aplikacji iTunes dla systemu Windows na komputerze PC kliknij przycisk menu Następne u góry okna aplikacji iTunes, a następnie kliknij opcję Słowa utworu.

Słowa utworów nie są dostępne dla wszystkich utworów.

Jeśli widzisz niewłaściwe słowa utworu

Jeśli słowa utworu są nieprawidłowe, możesz przesłać opinię o usłudze Apple Music.

Więcej informacji

Funkcje usługi Apple Music mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: