Popularne polecenia Braille’a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver na zegarku Apple Watch

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego z funkcją VoiceOver na zegarku Apple Watch wyświetlacz może obsługiwać następujące polecenia ułatwiające nawigację.

Używanie wyświetlacza brajlowskiego z zegarkiem Apple Watch wymaga systemu watchOS 7.2 lub nowszego. Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu watchOS.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a na zegarku Apple Watch, aby połączyć wyświetlacz w parę. Dowiedz się więcej na temat podłączania wyświetlacza brajlowskiego i dostosowywania jego ustawień w podręczniku użytkownika Apple Watch.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Punkt 1 + klawisz spacji
Przejście do następnego elementu Punkt 4 + klawisz spacji
Przejście do pierwszego elementu Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + klawisz spacji
Przejście do ostatniego elementu Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Przejście do centrum powiadomień Punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji
Przejście do centrum sterowania Punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji
Wyjściez bieżącego widoku Punkt 1 + punkt 2 + klawisz spacji

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przewinięcie w górę o jedną stronę Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Przewinięcie w dół o jedną stronę Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy Punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Punkt 3 + klawisz spacji
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Punkt 6 + klawisz spacji
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła Punkt 2 + punkt 3 + klawisz spacji
Wybranie następnej pozycji pokrętła Punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Wykonanie stuknięcia Punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji
Aktywowanie przycisku Digital Crown Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Czytanie strony od zaznaczonego elementu Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji
Czytanie strony od góry Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Edytowanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Zaznaczenie wszystkiego Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Zaznaczenie lewej strony Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji
Zaznaczenie prawej strony Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Aktywowanie klawisza Delete Klawisz spacji lub punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Wyszukiwanie tekstu Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + klawisz spacji

Sterowanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie kurtyny Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji
Włączenie lub wyłączenie mówienia Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji
Dock Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji (dwa razy)
Pomoc Punkt 1 + punkt 3 + klawisz spacji
Przełączanie w ramach funkcji QuickNav Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Punkt 2 + klawisz spacji
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Punkt 5 + klawisz spacji
Przełączenie historii powiadomień Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Tłumaczenie Punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Kolejny tryb wyjściowy Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Kolejny tryb wejściowy Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji
Przełączenie wyświetlacza między pismem Braille’a z kontrakcjami i bez Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Tryby wejściowy i wyjściowy odnoszą się do modeli Braille’a 6-punktowego, 6-punktowego z kontrakcjami i 8-punktowego.

8-punktowy

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Delete Punkt 7 + klawisz spacji
Return Punkt 8 + klawisz spacji
Przełączenie wyciszenia Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + klawisz spacji
Uruchomienie pomocy Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 + klawisz spacji
Przewinięcie strony Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + klawisz spacji
Przewinięcie strony w dół Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + klawisz spacji
Symulacja długiego naciśnięcia Punkt 3 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8 + klawisz spacji
Szybka nawigacja jednoliterowa Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7 + klawisz spacji

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: