Uaktualnianie zegarka Apple Watch

Do uaktualniania oprogramowania zegarka Apple Watch służy telefon iPhone.

Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij telefon iPhone do najnowszej wersji systemu iOS.
 2. Upewnij się, że zegarek Apple Watch jest w ładowarce i został naładowany w co najmniej 50%.
 3. Połącz telefon iPhone z siecią Wi-Fi.
 4. Połóż telefon iPhone obok zegarka Apple Watch, aby urządzenia były w swoim zasięgu. 

Uaktualnienie może potrwać od kilku minut do godziny. Możesz wybrać uaktualnianie nocą lub poczekać na dogodny moment. 

Uaktualnianie zegarka Apple Watch

Kiedy będzie dostępne nowe uaktualnienie, zegarek Apple Watch zawiadomi Cię o nim. W powiadomieniu stuknij opcję Uaktualnij dziś w nocy, przejdź do telefonu iPhone i potwierdź chęć uaktualnienia w godzinach nocnych. Pod koniec dnia podłącz zegarek Apple Watch i telefon iPhone do ładowania i pozostaw na noc do zakończenia uaktualniania. 

Aby ręcznie wyszukać uaktualnienia, wykonaj poniższe czynności:

 1. Pozostaw zegarek Apple Watch w ładowarce do zakończenia uaktualniania.
 2. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij kartę Mój zegarek. 
 3. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Uaktualnienia.
  Aplikacja Apple Watch wyświetla jedną plakietkę powiadomienia na każde dostępne uaktualnienie.
 4. Pobierz uaktualnienie. Jeśli zostanie wyświetlony monit o kod telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch, wprowadź ten kod. 
 5. Poczekaj, aż na zegarku Apple Watch pojawi się kółko postępu. Uaktualnienie może potrwać od kilku minut do godziny. 

W trakcie uaktualnienia nie zdejmuj zegarka Apple Watch z ładowarki. Nie uruchamiaj ponownie telefonu iPhone ani zegarka Apple Watch oraz nie zamykaj aplikacji Apple Watch. Po zakończeniu uaktualniania zegarek Apple Watch automatycznie uruchomi się ponownie.

Sprawdzanie zgodności z systemem watchOS 5

System watchOS 5 wymaga telefonu iPhone 5s lub nowszego z systemem iOS 12 lub nowszym, a także zegarka Apple Watch Series 1 lub nowszego.

System watchOS 5 nie jest zgodny z zegarkami Apple Watch (pierwszej generacji).Odszukaj model zegarka Apple Watch.

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas uaktualniania

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że zegarek Apple Watch jest połączony z ładowarką
 2. Ponowne uruchamianie zegarka Apple Watch. Naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się suwak Wyłącz, a następnie przeciągnij ten suwak. Aby ponownie włączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny.
 3. Uruchom ponownie zestawiony w parę telefon iPhone. Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go, aż pojawi się czerwony suwak, a następnie przeciągnij ten suwak. Aby ponownie włączyć telefon iPhone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie.  
 4. Spróbuj jeszcze raz uruchomić uaktualnienie. 

Jeśli uaktualnianie nie rozpocznie się, otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Użycie > Uaktualnienia, a następnie usuń plik uaktualnienia. Po usunięciu pliku spróbuj jeszcze raz pobrać i zainstalować system watchOS.

W przypadku instalacji systemu iOS, systemu watchOS w wersji beta lub wydaniu dla deweloperów

 1. Przed uaktualnieniem usuń profil wersji beta ze swojego urządzenia. Aby wyświetlić i usunąć profile:
  • Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie wybierz kolejno Ogólne > Profile. Stuknij profil wersji beta, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń profil. W razie potrzeby wprowadź hasło telefonu iPhone. 
  • Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone, a następnie wybierz kolejno Ogólne > Profile i urządzenia zarządzane. Stuknij profil wersji beta, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń profil. W razie potrzeby wprowadź hasło telefonu iPhone. 
 2. Po usunięciu profilów uruchom ponownie oba urządzenia i sprawdź dostępność uaktualnienia.

Aby kontynuować korzystanie z publicznej wersji beta systemu iOS, możesz z powrotem zainstalować profil tej wersji.

Data publikacji: