Nowości dla użytkowników korporacyjnych w systemie iOS 14

Poznaj zawartość dotyczącą użytkowników korporacyjnych wprowadzoną przez Apple w systemie iOS 14.

Uaktualnienia systemu iOS 14 poprawiają stabilność, wydajność oraz zgodność urządzenia i są zalecane dla wszystkich użytkowników systemu iOS. Administratorzy urządzeń mogą zarządzać uaktualnieniami oprogramowania przy użyciu rozwiązania MDM. 

Więcej informacji na temat ogólnych ulepszeń znajdziesz w artykule poświęconym uaktualnieniom do systemu iOS 14.

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tych uaktualnieniach można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

iOS 14.7

Poprawki błędów i ulepszenia

 • Rozwiązano problem w Asystencie ustawień, który powodował pomijanie panelu kodu, jeśli pominięto panel Touch ID i Face ID.
 • Asystent ustawień nie będzie już wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia.
 • Ruch aplikacji będzie prawidłowo kierowany przez skonfigurowaną sieć VPN na żądanie z dzielonym tunelem.

iOS 14.6

Poprawki błędów i ulepszenia

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego podczas skanowania dostępnych sieci urządzenia mogły odłączać się od sieci Wi-Fi 802.1X.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał zarządzanym urządzeniom przetwarzanie poleceń MDM po otrzymaniu polecenia ManagedMediaList.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał zarządzanym urządzeniom włączenie się po uaktualnieniu oprogramowania.

 

iOS 14.5

Zarządzanie urządzeniami

 • Funkcję odblokowywania telefonu iPhone za pomocą zegarka Apple Watch można wyłączyć za pośrednictwem profilu z ograniczeniami.
 • Funkcję dyktowania na urządzeniu można teraz włączyć dla urządzeń nadzorowanych.

Poprawki błędów i ulepszenia

 • Użytkownik może ręcznie usuwać konta Exchange, jeśli skojarzony profil konfiguracji został usunięty za pomocą rozwiązania MDM.
 • Przeglądarka Safari pomyślnie załaduje witryny, jeśli używany jest filtr Rozszerzenie sieci w połączeniu z ładunkiem Globalny proxy. 
 • Przełącznik VPN Połącz na żądanie jest obecnie prawidłowo wyłączany.
 • Aplikacje korzystające ze struktury CallKit mogą teraz podawać informacje o dzwoniącym na podstawie numeru wewnętrznego lokalnego numeru telefonu. 
 • Urządzenia skonfigurowane za pomocą narzędzia Apple Configurator pomijają ekran powitalny w celu zapewnienia ukończenia konfiguracji.
 • Ikona zdefiniowana dla wycinka danych zastępuje obecnie ikonę witryny internetowej. 
 • Konta Exchange z włączoną synchronizacją notatek synchronizują się pomyślnie.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał współdzielonym skrzynkom pocztowym Exchange uwierzytelnianie po skonfigurowaniu do korzystania z protokołu IMAP.

 

iOS 14.4

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał funkcji Szybki przegląd wyświetlanie chronionych hasłem plików pakietu Microsoft Office.
 • Aplikacje stworzone w ramach platformy Xamarin i zainstalowane za pośrednictwem rozwiązania MDM będą się już poprawnie uruchamiać.

 

iOS 14.3

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego urządzenia AirPrint mogły nie pojawiać się podczas zarządzania drukarkami za pomocą profilu konfiguracji.
 • Urządzenia będą poprawnie monitować użytkowników o zmianę hasła po upłynięciu maksymalnego okresu ważności kodu z pakietu danych kodu rozwiązania MDM.

 

iOS 14.2

 • Jeśli rozwiązanie MDM definiuje sieć za pomocą ustawień sieci Wi-Fi rozwiązania MDM i wyłącza opcję randomizacji adresów MAC, ręczne włączenie ustawienia Adres prywatny przez użytkowników nie jest możliwe.
 • Jeśli pakiet danych globalnego proxy HTTP rozwiązania MDM jest skonfigurowany tak, aby nie zezwalać na bezpośredni ruch w postaci połączeń awaryjnych, urządzenia nie będą już zezwalać na bezpośredni ruch, gdy plik PAC jest nieosiągalny. 
 • Jeśli ustawienie Adres prywatny jest aktywne dla sieci bezprzewodowej, sprzętowy adres MAC nie będzie już wyświetlany w ruchu ARP.

 

iOS 14.1

 • Konfiguracje funkcji VPN Always On bez wsparcia usługi CellularServices będą teraz nawiązywać połączenie VPN przez sieć komórkową. 
 • Aplikacje innych firm służące do dostarczania plików przestaną wyświetlać opcję „Zawartość niedostępna” w aplikacji Pliki. 
 • Aplikacje VPN innych firm z powodzeniem nawiązują ponowne połączenie po zmianie sieci.

 

iOS 14

W systemie iOS 14 wprowadzono nowe funkcje, takie jak VPN przypisane do konta, ulepszenia pojedynczego logowania oraz inne ulepszenia w zakresie zarządzania urządzeniami. 

Zarządzanie urządzeniami

 • Zapytania MDM względem zainstalowanej aplikacji minimalizują wpływ na obciążenie urządzenia poprzez zdefiniowanie macierzy elementów, które mają zostać zwrócone. 
 • W systemie iOS 14 wprowadzono nową funkcję zapewniającą prywatność sieci Wi-Fi. Identyfikacja telefonu iPhone nawiązującego połączenie z siecią Wi-Fi odbywa się za pomocą losowego adresu MAC. Proces randomizacji adresów MAC generuje nowy adres MAC dla każdej sieci Wi-Fi, do której dołącza urządzenie, tylko jeden raz. Nowy losowy adres zostanie wygenerowany tylko dla znanej sieci po wybraniu jednej z następujących opcji: „Wyzeruj ustawienia sieciowe”, „Wymaż zawartość i ustawienia” lub „Wyzeruj wszystkie ustawienia”. W przypadku sieci zdefiniowanych przez ustawienia sieci Wi-Fi rozwiązania MDM randomizację można wyłączyć za pomocą opcji DisableAssociationMACRandomization.
 • Pakiet danych Asystenta ustawień rozwiązania MDM zawiera listę elementów konfiguracji, które można pominąć w przypadku automatycznej rejestracji i przyszłych uaktualnień. 
 • Zarządzane aplikacje mogą być teraz indywidualnie identyfikowane przez użytkownika jako nieusuwalne. 
 • Czcionki zainstalowane za pośrednictwem profilu konfiguracyjnego będą widoczne tylko dla aplikacji obsługujących interfejsy API czcionek wprowadzone w systemie iOS 13. 
 • Urządzenia zwracają teraz prawidłowe wartości DeviceCapacity na zapytanie DeviceInformation rozwiązania MDM
 • Aplikacja Web Clips zainstalowana przy użyciu rozwiązania MDM zostanie otwarta w określonej aplikacji bez monitowania o zatwierdzenie przez użytkownika. 
 • Ponowne instalowanie pakietu danych Exchange ActiveSync rozwiązania MDM na urządzeniu nie spowoduje wyświetlenia monitu o uwierzytelnienie. 
 • Urządzenie może pomyślnie uaktualnić system do wersji iOS 14 przy użyciu rozwiązania MDM, pozostając w trybie jednej aplikacji. 
 • Apple Configurator może teraz modyfikować układ ekranu początkowego w urządzeniach z systemem iOS. 
 • W przypadku konta skonfigurowanego przy użyciu pakietu danych Exchange ActiveSync rozwiązania MDM serwer zwrócony za pomocą funkcji AutoDiscover zostanie zignorowany, jeśli serwer zdefiniowany w profilu zawiera klucz nazwy hosta programu Exchange. 
 • Plik z zarządzanego źródła można przesłać do domeny zarządzanej w przeglądarce Safari. 
 • Polecenie ListAvailableUpdates rozwiązania MDM dotyczy tylko nadzorowanych urządzeń. 

Mail

 • Konta programu Exchange w systemie iOS 14 skonfigurowane w ramach protokołu uwierzytelniania OAuth za pomocą usług w chmurze firmy Microsoft (takich jak, Office365 i outlook.com) zostaną automatycznie uaktualnione w celu używania platformy tożsamości firmy Microsoft w ramach protokołu uwierzytelniania OAuth2 (wersja 2.0).
 • Wiadomości e-mail z zaproszeniami do kalendarza programu Exchange zawierające notatki przestaną wyświetlać komunikat „Wiadomość jest pobrana tylko częściowo”. 
 • Podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail konto do wysyłania poczty nie będzie automatycznie uaktualniane z konta zarządzanego do konta niezarządzanego. 
 • Usunięto problem z aplikacją Mail, przez który nowe wiadomości mogły nie być wyświetlane w skrzynce odbiorczej.
 • Po zmianie hasła do konta aplikacja Mail nie wyświetla już wielokrotnie tych samych monitów. 

Poprawki błędów i inne ulepszenia

 • Jeśli pakiet danych sieci VPN dla protokołu IKEv2 rozwiązania MDM pominie jakiekolwiek wartości w parametrach Dynamic SA, ustawienia domyślne w systemie iOS 14 będą wyglądać następująco:  
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • CryptoTokenKit obejmuje teraz obsługę stałych tokenów. Stałe tokeny umożliwiają rozszerzeniom innych firm korzystanie z elementów kryptograficznych przechowywanych na karcie inteligentnej lub w sieciowym module bezpieczeństwa (HSM). 
 • Podczas nawiązywania połączenia z witrynami internetowymi korzystającymi z protokołów szyfrowania TLS 1.0 lub TLS 1.1. w przeglądarce Safari wyświetlane jest ostrzeżenie. 
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego urządzenie mogło przestać odpowiadać podczas inicjowania sesji klonowania AirPlay na urządzeniu Apple TV.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ponowne nawiązywanie połączeń VPN.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować nieoczekiwane zamykanie aplikacji Kontakty, jeśli skonfigurowano więcej niż jedno konto źródłowe.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: