Śledzenie poziomów sprawności kardio

Apple Watch może oszacowywać Twój poziom sprawności kardio i wysyłać powiadomienia, gdy jest on niski.

Sprawność kardio

Sprawność kardio to miara pułapu tlenowego, czyli maksymalnej ilości tlenu, którą organizm może zużywać podczas ćwiczeń. Poziom sprawności kardio jest ważnym wskaźnikiem ogólnej kondycji fizycznej, mówiącym wiele o stanie Twojego zdrowia w perspektywie długoterminowej. Apple Watch szacuje sprawność kardio, mierząc tętno podczas wędrówki, marszu lub biegu w plenerze.

Jeśli Twój poziom sprawności kardio jest zbyt niski dla Twojego wieku i płci, otrzymasz stosowne powiadomienie. Jeśli niski poziom sprawności kardio nadal będzie się utrzymywał, otrzymasz dodatkowe powiadomienia.

Większość osób może podwyższać swój pułap tlenowy2 poprzez zwiększanie intensywności i częstotliwości ćwiczeń aerobowych. Pewne schorzenia lub leki obniżające tętno mogą powodować przeszacowanie wartości pułapu tlenowego2.

iPhone wyświetlający przykładowy wykres miesięcznych danych sprawności kardio 

Wyświetlanie danych dotyczących sprawności kardio

  1. Otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone, a następnie stuknij kartę Przeglądaj.
  2. Stuknij opcję Serce, a następnie Sprawność kardio.
  3. Stuknij pozycję D, T lub R, aby wyświetlić uśrednione dane dla danego dnia, tygodnia lub roku.
  4. Stuknij opcję Pokaż wszystkie poziomy sprawności kardio.
  5. Stuknij poziom sprawności kardio, aby porównać swoje wyniki z innymi danymi uwzględniającymi wiek i płeć.

Możesz też stuknąć ikonę „i” , aby wyświetlić średni poziom sprawności kardio dla wszystkich grup wiekowych w ramach pozycji Kobieta, Mężczyzna lub Inna. 

 

Jak zegarek Apple Watch szacuje poziom sprawności kardio

Apple Watch Series 3 lub nowszy rejestruje szacowany pułap tlenowy za pomocą czujników tętna i ruchu w czasie wędrówki, szybkiego marszu lub biegu w plenerze. Szacowany pułap tlenowy możesz również uzyskać, jeśli rozpoczniesz trening takiego typu w aplikacji Trening. Apple Watch rejestruje pułap tlenowy w zakresie 14‑60 mL/kg/min, który jest przeznaczony dla osób w wieku 20 lat lub starszych.

Aby oszacować poziom sprawności kardio, zegarek Apple Watch bierze również pod uwagę następujące parametry:

  • Wiek
  • Płeć
  • Waga
  • Wzrost
  • Leki wpływające na tętno

Wstępne szacunkowe dane otrzymasz po co najmniej 24 godzinach noszenia zegarka Apple Watch i wykonaniu przy jego użyciu kilku treningów* oraz pomiarów pasywnych.

Jeśli aplikacja Zdrowie wykryje, że Twoje poprzednie szacunkowe dane dotyczące sprawności kardio mogłyby być bardziej dokładne, będziesz mieć możliwość uaktualnienia danych. Na ekranie Sprawność kardio stuknij opcję Uaktualnij w obszarze Uaktualnij dane. Po uaktualnieniu pojawi się powiadomienie „Dane sprawności kardio uaktualnione”, przedstawiające wyniki uaktualnienia oraz zmianę szacunkowych danych.

Więcej informacji

* Treningi na wózku nie są obsługiwane.

Data publikacji: