Korzystanie z centrum sterowania na komputerze Mac

Centrum sterowania łączy opcje paska menu, takie jak Bluetooth, Wi‑Fi i Dźwięk, w jednym miejscu. Zawiera również dodatkowe elementy sterujące i zapewnia do nich natychmiastowy dostęp.

Aby wyświetlić centrum sterowania, kliknij ikonę Centrum sterowania  na pasku menu.

Kliknij wybraną pozycję w centrum sterowania, aby zobaczyć dodatkowe elementy sterujące w ramach tej pozycji. Możesz na przykład kliknąć pozycję Wi‑Fi, aby wybrać z listy jedną z pobliskich sieci, pozycję Dźwięk, aby wybrać urządzenie audio, lub pozycję Monitor, aby wyświetlić opcje funkcji Tryb ciemny, Night Shift lub True Tone.

Jeśli wolisz, aby dana pozycja pojawiała się samodzielnie na pasku menu, po prostu przeciągnij ją z centrum sterowania do paska menu:

System macOS Big Sur, w którym pozycja Bluetooth jest przenoszona z centrum sterowania do paska menu biurka

Centrum sterowania jest dostępne po uaktualnieniu systemu do wersji macOS Big Sur

 


Dostosowywanie centrum sterowania

  1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Dock i pasek menu.
  2. Wybierz pozycję na pasku bocznym.
  3. Używając elementów sterujących, zdecyduj, czy pozycja ma być wyświetlana na pasku menu, w centrum sterowania czy w obu tych miejscach.
    • Niektóre pozycje są zawsze widoczne w centrum sterowania. Inne, takie jak Skróty dostępności, Bateria i Szybkie przełączanie użytkowników, można dodawać lub usuwać.
    • Niektóre pozycje, takie jak Nie przeszkadzać i Dźwięk, można ustawić tak, aby były wyświetlane na pasku menu zawsze lub tylko wtedy, gdy są aktywne.
    • Obszar podglądu po prawej stronie przedstawia stałe położenie każdej pozycji w centrum sterowania. 
Data publikacji: