Dodawanie muzyki, efektów dźwiękowych i narracji w aplikacji iMovie

Dodawaj muzykę, efekty dźwiękowe i narrację do projektu aplikacji iMovie na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac.

Możesz dodać dźwięki do projektu aplikacji iMovie — zamiast dźwięków nagranych podczas tworzenia klipu wideo lub jako dodatek do nich — aby stworzyć wciągający i profesjonalny film.

Dodawanie dźwięków do projektu aplikacji iMovie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Do projektu aplikacji iMovie możesz dodawać różnorodne pliki audio:

 • Wbudowana ścieżka dźwiękowa lub efekty dźwiękowe z aplikacji iMovie. 
 • Utwory pobrane na urządzenie w aplikacji Muzyka.
 • Własne utwory stworzone w aplikacji GarageBand lub własne efekty dźwiękowe znajdujące się w usłudze iCloud Drive, na urządzeniu lub w innym miejscu.

Jeśli natomiast chcesz dodać narrację, nagraj ją bezpośrednio na linii czasowej projektu aplikacji iMovie.

Dodawanie utworów do aplikacji iMovie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz projekt na linii czasowej i stuknij przycisk Dodaj multimedia 
 2. Stuknij opcję Audio, a następnie stuknij opcję:
  • Aby przeglądać wbudowane ścieżki dźwiękowe, stuknij opcję Ścieżki dźwiękowe.
  • Aby przeglądać utwory pobrane na urządzenie w aplikacji Muzyka, stuknij opcję Moja muzyka*.
  • Aby przeglądać utwory znajdujące się w usłudze iCloud Drive lub w innym miejscu, stuknij opcję Moja muzyka, a następnie wybierz opcję Pliki.
 3. Stuknij dany utwór, aby odtworzyć jego próbkę. Może zostać wyświetlony monit o pobranie utworu na urządzenie przed odtworzeniem jego próbki.
 4. Aby dodać utwór do projektu, stuknij przycisk plusa  znajdujący się obok wybranego utworu. Utwór zostaje dodany na dole linii czasowej projektu, na jego początku.

Po dodaniu utworu ten automatycznie dostosowuje się do długości projektu. Możesz zmienić długość utworu w taki sposób, jak w przypadku każdego innego klipu. W jednym projekcie możesz wykorzystać wiele utworów. Jeśli na przykład chcesz zmienić nastrój muzyki w projekcie, możesz skrócić pierwszy utwór na linii czasowej, a następnie umieścić po nim inny utwór.

Utwory i pliki audio o długości nieprzekraczającej 1 minuty zachowują się w projekcie tak jak efekty dźwiękowe.

Dodawanie efektów dźwiękowych w aplikacji iMovie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Gdy przesuwasz klip wideo, efekt dźwiękowy znajdujący się pod jego spodem przesuwa się razem z nim. Utwory się nie przesuwają, ponieważ są niezależne od klipów wideo.

 1. Otwórz projekt i przewiń linię czasową, aby głowica odtwarzająca (biała pozioma linia) została wyświetlona w miejscu, w którym chcesz dodać efekt dźwiękowy. 
 2. Stuknij przycisk Dodaj multimedia , następnie stuknij opcję Audio, a następnie opcję:
  • Stuknij opcję Efekt dźwiękowy, aby przeglądać wbudowane efekty dźwiękowe.
  • Stuknij opcję Moja muzyka, aby uzyskać dostęp do efektów dźwiękowych w bibliotece muzycznej.
  • Stuknij opcję Pliki, aby uzyskać dostęp do utworów znajdujących się w usłudze iCloud Drive lub w innych miejscach.
 3. Stuknij dany efekt dźwiękowy, aby odtworzyć jego próbkę. 
 4. Aby dodać efekt dźwiękowy do projektu, stuknij przycisk plusa znajdujący przy danym efekcie.

Nagrywanie narracji w aplikacji iMovie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz projekt i przewiń linię czasową, aby głowica odtwarzająca (biała pozioma linia) znalazła się w miejscu, w którym chcesz dodać narrację.
 2. Naciśnij przycisk Narracja , a następnie stuknij opcję Nagraj. Nagrywanie rozpocznie się po trzysekundowym odliczaniu.
 3. Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Koniec, a następnie jedną z poniższych opcji:
  • Aby posłuchać nagrania, stuknij opcję Słuchaj.
  • Aby zachować nagranie i dodać je do projektu, stuknij opcję Użyj.
  • Aby nagrać narrację od nowa, stuknij opcję Ponów.
  • Aby usunąć nagranie i zamknąć elementy sterujące nagrywania, stuknij opcję Anuluj.

Jeśli chcesz ponownie wykorzystać nagranie lub przeglądać inne nagrania wykonane za pomocą aplikacji iMovie, stuknij przycisk Dodaj multimedia , a następnie stuknij kolejno opcje Audio > Moja muzyka > Nagrania. 

Regulowanie głośności klipu w aplikacji iMovie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Po dodaniu dźwięku w projekcie aplikacji iMovie możesz regulować głośność klipu audio, aby wszystko brzmiało tak, jak chcesz. Możesz także regulować głośność klipów wideo nagranych z dźwiękiem.

Aby regulować głośność klipu audio lub wideo, stuknij klip na linii czasowej, stuknij przycisk Głośność  na dole okna, a następnie przesuń suwak, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność. Gdy wyłączysz dźwięk klipu, na linii czasowej pojawi się ikona Wyciszenie .

Możesz regulować także inne elementy, takie jak wyciszanie dźwięku lub jego szybkość. Dowiedz się, jak to zrobić, korzystając z telefonu iPhone i iPoda touch, lub dowiedz się, jak to zrobić, korzystając z iPada.


Dodawanie dźwięku w projekcie aplikacji iMovie na komputer Mac

W projekcie aplikacji iMovie na komputer Mac możesz przeciągać pliki audio na linię czasową bezpośrednio z Findera. Możesz też wykorzystać utwory lub inne pliki audio z biblioteki muzycznej lub innej lokalizacji, korzystając z przeglądarki mediów w aplikacji iMovie. Jeśli natomiast chcesz dodać narrację, nagraj ją bezpośrednio na linii czasowej projektu aplikacji iMovie.

Przeciąganie plików audio na linie czasową projektu aplikacji iMovie na komputerze Mac

Możesz przeciągać pliki audio w formatach, takich jak .mp4, .mp3, .wav i .aif z Findera i pulpitu bezpośrednio na linię czasową projektu aplikacji iMovie. Pliki audio przeciągnięte na linię czasową zachowują się różnie w zależności od tego, gdzie zostaną przeciągnięte: 

 • Jeśli chcesz, żeby plik audio był na stałe złączony z klipem wideo, nawet w przypadku przesuwania tego klipu, przeciągnij plik audio dokładnie pod klip wideo, tak aby pojawił się pasek łączący klipy. Skorzystaj z tej opcji, aby dodać efekty dźwiękowe lub narrację do konkretnego klipu wideo w projekcie, niezależnie od tego, gdzie dany klip znajduje się na linii czasowej.
 • Jeśli przeciągniesz plik audio do obszaru muzyki, który jest oznaczony ikoną nuty  na linii czasowej, klip audio nie będzie się przesuwał podczas przesuwania klipów wideo na linii czasowej. Skorzystaj z tej opcji, aby dodać dźwięki w tle lub muzykę, która ma być odtwarzana podczas całego projektu.

Dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych za pomocą przeglądarki aplikacji iMovie na komputerze Mac

Możesz przeglądać i dodawać treści z biblioteki muzycznej oraz wbudowane efekty dźwiękowe z aplikacji iMovie. 

 1. Otwórz projekt, kliknij opcję Audio na górze okna, a następnie wybierz opcję:
  • Aby skorzystać z biblioteki muzycznej, kliknij opcję Muzyka (lub iTunes, jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego) na liście Biblioteki, a następnie zapoznaj się z zawartością*.
  • Aby skorzystać z wbudowanych efektów dźwiękowych, takich jak kroki lub deszcz, kliknij opcję Efekty dźwiękowe na liście Biblioteki.
 2. Aby odtworzyć próbkę utworu lub efektu dźwiękowego przed dodaniem go do linii czasowej, kliknij przycisk odtwarzania  obok danego utworu lub efektu dźwiękowego. Możesz także wybrać utwór lub efekt dźwiękowy. Kliknij wykres fali dźwiękowej na górze przeglądarki mediów, a następnie naciśnij klawisz spacji, aby odtworzyć próbkę.
 3. Po wybraniu utworu lub efektu dźwiękowego przeciągnij go z przeglądarki mediów na linię czasową:
  • W przypadku muzyki w tle lub tematycznej ścieżki dźwiękowej przeciągnij utwory do obszaru muzyki.
  • Aby dodać muzykę lub efekty dźwiękowe do konkretnego klipu wideo, przeciągnij dany element pod klip wideo, tak aby pojawił się pasek łączący klipy.

Jeśli chcesz wykorzystać utwór utworzony za pomocą aplikacji GarageBand i mieć do niego dostęp z poziomu przeglądarki aplikacji iMovie, udostępnij projekt GarageBand w przeglądarce mediów w aplikacji GarageBand

Nagrywanie narracji w aplikacji iMovie na komputerze Mac

Regulowanie dźwięku w klipie aplikacji iMovie na komputerze Mac

Po dodaniu pliku wideo lub audio do filmu możesz regulować dźwięk klipów i wyciszać dźwięk w klipach.


* Jeśli po zaimportowaniu do projektu utworu kupionego w sklepie iTunes Store dźwięk nie odtwarza się lub nie możesz zaimportować danego utworu, prawdopodobnie jest on zabezpieczony za pomocą systemu zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) i nie możesz użyć go w projekcie.

Data publikacji: