Jak włączyć udostępnione skróty na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Możliwe jest dodawanie skrótów ze źródeł spoza galerii, takich jak znajomi, witryny internetowe i inne. Takie udostępnione skróty są uważane za niezaufane. Aby można je było zaimportować, należy pozwolić na niezaufane skróty w Ustawieniach. 

Pozwalanie na niezaufane skróty

  1. Otwórz aplikację Skróty i uruchom skrót.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Skróty.
  3. Włącz opcję Pozwalaj na niezaufane skróty. To ustawienie będzie widoczne dopiero po uruchomieniu skrótu.

Dowiedz się więcej o skrótach w Podręczniku użytkownika aplikacji Skróty.

Data publikacji: