Korzystanie z funkcji Obraz w obrazie na urządzeniu Apple TV za pomocą aplikacji Apple TV

Nie możesz zdecydować, co obejrzeć? Skorzystaj z wyświetlania obrazu w obrazie, aby odtwarzać dwa nagrania wideo naraz, lub przeglądaj aplikację Apple TV podczas odtwarzania nagrania wideo w rogu ekranu.

Funkcja Obraz w obrazie jest dostępna na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD z najnowszą wersją systemu tvOS

Włączanie funkcji Obraz w obrazie

  1. Odtwórz film lub program TV w aplikacji Apple TV. 
  2. Stuknij powierzchnię Touch na pilocie Siri Remote, aby wyświetlić linię czasową nagrania wideo.
  3. Przesuń palcem w górę na powierzchni Touch, aby wyróżnić opcję , a następnie kliknij powierzchnię Touch, aby wybrać tę opcję. Jeśli nie widać opcji , nie pracujesz w aplikacji Apple TV i funkcja Obraz w obrazie nie jest obsługiwana. 
  4. Nagranie wideo zostanie zmniejszone do prawego dolnego rogu ekranu.

Aby obejrzeć inne nagranie wideo w trybie pełnoekranowym podczas odtwarzania bieżącego nagrania w oknie w rogu, znajdź coś innego do obejrzenia w aplikacji Apple TV i po prostu kliknij opcję Odtwórz.  

Aplikacja Apple TV nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach. Sprawdź, czy aplikacja Apple TV jest dostępna w Twoim kraju lub regionie

Sterowanie oknem wideo

Naciśnij opcję Aplikacja Apple TV/Początek  na pilocie Siri Remote, aby wyświetlić menu opcji funkcji Obraz w obrazie. Używaj powierzchni Touch do przechodzenia między opcjami. 

Wybierz opcję Pełny ekran, aby przywrócić pełny rozmiar okna wideo.

Wyróżnij opcję Przenieś, a następnie klikaj powierzchnię Touch, dopóki okno wideo nie znajdzie się w odpowiednim rogu.

Kliknij opcję Zamknij, gdy zakończysz oglądanie nagrania wideo.

Naciśnij opcję Odtwarzaj/Pauza  na pilocie Siri Remote, aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie zawartości w oknie wideo, gdy jest wyświetlone menu opcji funkcji Obraz w obrazie. 

Po zakończeniu wprowadzania zmian w oknie wideo naciśnij przycisk Menu na pilocie Siri Remote, aby kontynuować oglądanie w trybie Obraz w obrazie. 

 

 

Data publikacji: