Korzystanie z funkcji Obraz w obrazie na urządzeniu Apple TV

Nie możesz się zdecydować, co obejrzeć? Skorzystaj z funkcji Obraz w obrazie, aby odtwarzać dwie pozycje naraz. Przeglądaj aplikacje na urządzeniu Apple TV, podczas gdy w rogu ekranu jest odtwarzane wideo, lub strumieniuj wideo za pomocą funkcji AirPlay z innego urządzenia do okna Obraz w obrazie na urządzeniu Apple TV. 

System tvOS wyświetlający film w aplikacji Apple TV z oknem Obraz w obrazie w lewym dolnym rogu ekranu.

Funkcja Obraz w obrazie jest dostępna na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD z najnowszą wersją systemu tvOS

Włączanie lub wyłączanie funkcji Obraz w obrazie

Funkcja Obraz w obrazie jest obsługiwana w aplikacji Apple TV i w niektórych aplikacjach innych firm*. Możesz nawet strumieniować wideo do urządzenia Apple TV przy użyciu funkcji AirPlay i oglądać zawartość w oknie Obraz w obrazie. 

Aby włączyć funkcję Obraz w obrazie:

  1. Podczas odtwarzania filmu lub programu TV stuknij powierzchnię Touch na pilocie Siri Remote, aby wyświetlić linię czasową nagrania wideo.
  2. Przesuń palcem w górę na powierzchni Touch, aby wyróżnić opcję , a następnie kliknij powierzchnię Touch, aby wybrać tę opcję. Jeśli nie widać opcji , funkcja Obraz w obrazie nie jest obsługiwana. 

Gdy pojawi się okno Obraz w obrazie, możesz stuknąć powierzchnię Touch na pilocie Apple TV i wybrać opcję , aby przełączyć się na większy obraz z okna Obraz w obrazie, lub wybrać opcję , aby zamknąć okno Obraz w obrazie. 

* Szczegółów szukaj u dewelopera aplikacji. 

Sterowanie oknem wideo

Naciśnij opcję Aplikacja Apple TV/Początek  na pilocie Siri Remote, aby wyświetlić menu opcji funkcji Obraz w obrazie. Używaj powierzchni Touch do przechodzenia między opcjami. 


Wybierz opcję Pełny ekran, aby przywrócić pełny rozmiar okna wideo.


Kliknij opcję Zamknij, gdy zakończysz oglądanie nagrania wideo. 


Wyróżnij opcję Przenieś, a następnie klikaj powierzchnię Touch, dopóki okno wideo nie znajdzie się w odpowiednim rogu.

Naciśnij opcję Odtwarzaj/Pauza  na pilocie Siri Remote, aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie zawartości w oknie wideo, gdy jest wyświetlone menu opcji funkcji Obraz w obrazie. 

Po zakończeniu wprowadzania zmian w oknie wideo naciśnij przycisk Menu na pilocie Siri Remote, aby kontynuować oglądanie w trybie Obraz w obrazie. 

Więcej możliwości dzięki funkcji Obraz w obrazie

Data publikacji: