Korzystanie z aplikacji Shazam na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, zegarku Apple Watch lub komputerze Mac

Skorzystaj z aplikacji Shazam, aby poznać tytuł utworu, który słyszysz w radio, sklepie lub jakimkolwiek innym miejscu. Następnie przejdź do Biblioteki Shazam, aby znaleźć rozpoznane utwory i poznać nową muzykę polecaną na podstawie wyszukiwanych wcześniej utworów.

Shazam rozpoznaje dany utwór, tworząc jego cyfrowy ślad, który jest dopasowywany do jednego z miliona utworów znajdujących się w bazie danych aplikacji Shazam.

Korzystanie z aplikacji Shazam

Jeśli masz zainstalowaną aplikację Shazam na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, możesz użyć tej aplikacji do identyfikowania utworów i zachowywania ich w bibliotece.

 1. Otwórz aplikację Shazam na urządzeniu.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk Shazam , aby rozpoznać utwór odtwarzany w Twoim otoczeniu.

Telefon iPhone z aplikacją Shazam otwartą na ekranie głównym

Kiedy Shazam rozpozna utwór, jest on zachowywany w sekcji Moja muzyka wraz z poprzednimi Shazamami. 

Po rozpoznaniu utworu możesz połączyć się z Apple Music i innymi serwisami muzycznymi aby posłuchać całego utworu.

W przypadku braku dostępu do Internetu aplikacja tworzy unikalny cyfrowy ślad, który zostanie porównany z utworami z bazy danych Shazam, gdy tylko urządzenie będzie miało dostęp do Internetu. Jeśli nie można rozpoznać danego utworu, zostanie on usunięty z listy oczekujących Shazamów.

Korzystanie z funkcji Auto Shazam

Aby aplikacja Shazam automatycznie rozpoznawała utwory odtwarzane w Twoim otoczeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Shazam  lub kliknij go dwukrotnie na komputerze Mac. Gdy funkcja Auto Shazam jest włączona, aplikacja Shazam dopasowuje utwory odtwarzane w Twoim otoczeniu do utworów z bazy danych Shazam — nawet jeśli przełączysz się do innej aplikacji. Aplikacja Shazam nie zapisuje ani nie przechowuje żadnych wykrywanych przez nią dźwięków.

Shazamy rozpoznane za pomocą funkcji Auto Shazam znajdują się w sekcji Moja muzyka i są posegregowane według daty.

Aby wyłączyć funkcję Auto Shazam, stuknij lub kliknij przycisk Shazam.

Korzystanie z aplikacji Shazam w centrum sterowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Możesz identyfikować utwory za pomocą aplikacji Shazam bezpośrednio z centrum sterowania na telefonie iPhone lub iPadzie*. Aby dodać aplikację Shazam do centrum sterowania, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania, a następnie stuknij przycisk Dodaj  obok pozycji Rozpoznawanie muzyki. 

Aby identyfikować utwory z centrum sterowania, stuknij przycisk Shazam , by rozpoznać utwór odtwarzany na Twoim urządzeniu lub w otoczeniu. Aplikacja Shazam może identyfikować utwory odtwarzane na urządzeniu, nawet jeśli używasz słuchawek. 

Aby zobaczyć w centrum sterowania zidentyfikowane utwory, dotknij przycisk Shazam i przytrzymaj go. Pojawi się widok historii. Stuknij w widoku historii dowolny utwór, aby otworzyć go w aplikacji Shazam lub w wycinku aplikacji na urządzeniu. Aby dodać ten utwór do swojej biblioteki w aplikacji Shazam, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Dodaj do mojej muzyki.

* Wymaga systemu iOS lub iPadOS 14.2 lub nowszego.

Więcej sposobów na rozpoznawanie muzyki


Wyświetlanie poprzednich Shazamów

Poprzednie Shazamy są dostępne w aplikacji Shazam na urządzeniu oraz online po utworzeniu konta Shazam.

Telefon iPhone z aplikacją Shazam otwartą na ekranie Moja muzyka

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie przesuń palcem w górę na ekranie głównym aplikacji Shazam, aby uzyskać dostęp do sekcji Moja muzyka.
 • Na komputerze Mac ostatnie Shazamy są widoczne poniżej przycisku Shazam.
 • Na zegarku Apple Watch ostatnie Shazamy są widoczne poniżej przycisku Shazam. Są również zachowywane w sekcji Moja muzyka na połączonym w parę telefonie iPhone.
 • Aby uzyskać dostęp do Shazamów na innych urządzeniach Apple oraz w witrynie shazam.com/myshazam, możesz zachować Shazamy w usłudze iCloud. Dzięki temu nie stracisz Shazamów, jeśli coś stanie się z Twoim urządzeniem.

Kupuj utwory rozpoznane za pomocą aplikacji Shazam

W sklepie iTunes możesz kupować utwory, które zostały rozpoznane za pomocą aplikacji Shazam.

 1. W aplikacji Shazam stuknij przycisk Więcej  obok utworu, który został rozpoznany, a następnie stuknij opcję „Kup w iTunes”.
 2. W iTunes Store stuknij cenę obok utworu, aby go kupić.
 3. Zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora Apple ID i hasła w celu sfinalizowania zakupu. Potrzebujesz pomocy?
 4. Aby znaleźć zakupioną muzykę, otwórz aplikację Apple Music i stuknij kartę Biblioteka.
 5. Aby pobrać muzykę do słuchania offline, stuknij przycisk Pobierz .

Jeśli nie widzisz przycisku „Kup w iTunes”, możliwe, że wciąż możesz kupić utwór. Przejdź do iTunes Store, aby to sprawdzić.


Zmienianie ustawień

W aplikacji Shazam przesuń palcem w górę do sekcji Moja muzyka na ekranie głównym aplikacji, a następnie stuknij przycisk Ustawienia , aby dostosować ustawienia aplikacji Shazam.
Telefon iPhone z aplikacją Shazam otwartą na pozycji Ustawienia

 • Zarządzaj powiadomieniami z usługi Shazam.
 • Aby aplikacja Shazam automatycznie rozpoznawała utwory po jej włączeniu, włącz opcję Shazamuj po otworzeniu aplikacji.
 • Twórz backupy Shazamów za pomocą usługi iCloud.

Ustawienia mikrofonu na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aplikacja Shazam potrzebuje dostępu do mikrofonu urządzenia, aby słyszeć, czego słuchasz. W przypadku korzystania z iPhone’a lub iPada otwórz Ustawienia, przewiń w dół do zainstalowanych aplikacji i stuknij aplikację Shazam, a następnie włącz mikrofon. Jeśli opcja dotycząca mikrofonu jest niewidoczna przyczyną mogą być włączone ograniczenia w ustawieniach prywatności.


Pomoc

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.


Data publikacji: