Korzystanie z aplikacji Shazam na urządzeniach z systemem Android

Skorzystaj z aplikacji Shazam, aby rozpoznać utwór, który słyszysz w radiu, sklepie, na swoim urządzeniu (ze słuchawkami lub bez) lub w jakimkolwiek innym miejscu.

Poprzednie Shazamy znajdziesz w Bibliotece, gdzie możesz posłuchać utworów i odkryć nową muzykę. Utwórz konto Shazam, aby zachować wszystkie swoje Shazamy na wypadek, gdyby coś stało się z Twoim urządzeniem.

Rozpoznawanie muzyki za pomocą aplikacji Shazam

W celu rozpoznania muzyki za pomocą aplikacji Shazam wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz aplikację Shazam na urządzeniu, a następnie stuknij przycisk ShazamBrak tekstu alternatywnego dla obrazu.

 • Dotknij i przytrzymaj aplikację Shazam w szufladce aplikacji, a następnie stuknij opcję Shazam Now (Rozpoznaj teraz).

Po rozpoznaniu utworu przez aplikację Shazam zostaje on zachowany w Bibliotece Shazam.

Po rozpoznaniu utworu możesz połączyć się z Apple Music i innymi serwisami muzycznymi, aby posłuchać swojego Shazama.

W przypadku braku dostępu do Internetu aplikacja tworzy unikalny cyfrowy ślad, który zostanie porównany z utworami z bazy danych Shazam, gdy tylko urządzenie będzie miało dostęp do Internetu. Jeśli nie można rozpoznać danego utworu, zostanie on usunięty z listy oczekujących Shazamów.

Korzystanie z funkcji Auto Shazam

Aby aplikacja Shazam automatycznie rozpoznawała utwory odtwarzane w Twoim otoczeniu, włącz funkcję Auto Shazam:

 • Dotknij i przytrzymaj aplikację Shazam w szufladce aplikacji, a następnie stuknij opcję Auto Shazam.

 • Otwórz aplikację Shazam na urządzeniu, a następnie stuknij i przytrzymaj przycisk ShazamBrak tekstu alternatywnego dla obrazu.

Gdy funkcja Auto Shazam jest włączona, aplikacja Shazam dopasowuje utwory odtwarzane w Twoim otoczeniu do utworów z bazy danych Shazam — nawet jeśli przełączysz się do innej aplikacji. Aplikacja Shazam nie zachowuje ani nie przechowuje żadnych wykrywanych przez nią dźwięków.

Shazamy rozpoznane za pomocą funkcji Auto Shazam znajdują się w Bibliotece i są posegregowane według daty.

Aby wyłączyć funkcję Auto Shazam, stuknij przycisk Shazam.

Korzystanie z powiadomień w celu rozpoznania muzyki za pomocą przesunięcia i stuknięcia

Gdy jesteś w innej aplikacji, możesz uzyskać dostęp do aplikacji Shazam na pasku powiadomień, aby rozpoznać muzykę:

 1. Przesuń palcem w dół, by zobaczyć aplikację Shazam na pasku powiadomień.

 2. Stuknij ją, aby rozpocząć rozpoznawanie muzyki.

 3. Aby zamknąć powiadomienie, przesuń palcem do Biblioteki w aplikacji Shazam, stuknij przycisk Ustawienia Brak tekstu alternatywnego dla obrazu, a następnie wyłącz opcję „Shazamuj z paska powiadomień”.

Korzystanie z funkcji Pop‑Up Shazam (Menu podręczne Shazam) w celu rozpoznania muzyki

 1. Otwórz aplikację Shazam, przesuń palcem do Biblioteki, a następnie stuknij przycisk Ustawienia Brak tekstu alternatywnego dla obrazu.

 2. Włącz opcję Shazam from Pop‑Up (Rozpoznawaj z menu podręcznego), stuknij polecenie Przejdź do Ustawień, stuknij pozycję Shazam, a następnie włącz opcję Allow display over other apps (Zezwalaj na wyświetlanie nad innymi aplikacjami).

 3. Gdy korzystasz z innej aplikacji, stuknij wyskakujący przycisk ShazamBrak tekstu alternatywnego dla obrazu, aby zidentyfikować muzykę odtwarzaną w tej aplikacji.

 4. Aby usunąć pływający przycisk, przeciągnij go na ikonę X u dołu ekranu.

Aby przywrócić na ekran funkcję Pop-Up Shazam, przesuń palcem w dół od góry ekranu i stuknij powiadomienie. Jeśli nie masz włączonej opcji Shazam from notification bar, otwórz aplikację Shazam i rozpoznaj utwór za pomocą tej aplikacji. Gdy aplikacja Shazam identyfikuje utwór, umieść ją w tle. Przycisk Pop-up ponownie pojawi się na ekranie.

Więcej sposobów na rozpoznawanie muzyki

 • Skorzystaj z aplikacji Shazam na urządzeniu z systemem Wear OS, aby rozpoznawać utwory.

 • W Ustawieniach aplikacji Shazam włącz opcję Shazam on startup (Rozpoznawaj przy uruchamianiu), aby automatycznie rozpoznawać muzykę po otwarciu aplikacji.

Znajdowanie poprzednich Shazamów

Poprzednie Shazamy znajdziesz w Bibliotece. W aplikacji Shazam przesuń palcem do Biblioteki lub stuknij przycisk Biblioteka.

Aby usunąć Shazam, stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dla obrazu obok tego Shazama w Bibliotece, a następnie stuknij opcję „Usuń z biblioteki”.

Możesz także zachować Shazamy

Zachowywanie Shazamów

Aby zachować Shazamy, utwórz konto za pomocą konta Google lub adresu e-mail.

 1. W aplikacji Shazam przesuń palcem do Biblioteki, a następnie stuknij przycisk UstawieniaBrak tekstu alternatywnego dla obrazu.

 2. Stuknij Zarejestruj się lub Zaloguj się.

 3. Aby zalogować się za pomocą konta Google, stuknij opcję Zaloguj się za pomocą konta Google i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 4. Aby zalogować się za pomocą adresu e-mail:

  • Stuknij opcję Sign In With Email (Zaloguj się, używając konta e-mail), a następnie wprowadź adres e-mail.

  • Sprawdź swoją skrzynkę, korzystając z tego samego urządzenia, i stuknij opcję Potwierdzam w wiadomości e‑mail. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail stuknij opcję Wyślij ponownie w aplikacji Shazam lub zacznij od początku.

Aby uzyskać dostęp do swoich poprzednich Shazamów w dowolnym miejscu, zaloguj się na to samo konto w witrynie www.shazam.com/myshazam

Usuwanie konta Shazam

 1. W aplikacji Shazam przesuń palcem do Biblioteki, a następnie stuknij przycisk UstawieniaBrak tekstu alternatywnego dla obrazu.

 2. Przewiń do dołu ekranu Ustawienia, a następnie stuknij opcję Wyloguj się.

 3. Jeśli korzystasz z aplikacji Shazam na innych urządzeniach, wyloguj się z nich.

 4. Otwórz stronę shazam.com/privacy.

 5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij lub stuknij opcję Usuń konto.

 6. Zaloguj się za pomocą konta, które chcesz usunąć.

 7. Przewiń do dołu strony Usuń konto, a następnie kliknij opcję Usuń konto. Wszystkie dane osobiste z połączonych serwisów zostaną usunięte w ciągu 30 dni.

Tworzenie kopii danych Shazam

 1. Otwórz stronę shazam.com/privacy.

 2. Kliknij lub stuknij opcję Pobierz dane.

 3. Zaloguj się na konto, którego kopię danych chcesz utworzyć, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 4. Wprowadź adres e‑mail, na który chcesz otrzymać informacje, i kliknij opcję Wyślij moje dane. Dane otrzymasz w wiadomości e-mail w ciągu 30 dni.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: