Informacje o oryginalnych bateriach telefonów iPhone

Wszystkie baterie akumulatorowe zużywają się w trakcie użytkowania i mają ograniczoną żywotność. Z czasem pojemność i wydajność baterii spadają, wskutek czego ostatecznie wymagają one wymiany. Telefon iPhone zawiera wbudowane baterie litowo-jonowe wysokiej jakości. Zaprojektowano, przetestowano i wyprodukowano je z zachowaniem rygorystycznych zasad, zgodnie ze standardami jakości i wydajności firmy Apple. Te oryginalne baterie firmy Apple mają też certyfikaty bezpieczeństwa.

Jak ważne jest serwisowanie urządzenia przez przeszkolonych techników z użyciem oryginalnych baterii Apple

Jeśli zajdzie potrzeba wymiany baterii telefonu iPhone, bardzo ważne jest, aby naprawę przeprowadzali certyfikowani technicy korzystający z oryginalnych baterii firmy Apple. Baterie litowo-jonowe to delikatne podzespoły, które wymagają ostrożności podczas wytwarzania i serwisowania.

Wymianą baterii powinni się zajmować wyłącznie technicy, którzy ukończyli szkolenie serwisowe Apple oraz korzystają z oryginalnych części i narzędzi firmy Apple. Serwisy spełniające te warunki to: Autoryzowane Serwisy Apple oraz niezależne serwisy korzystające z oryginalnych części firmy Apple. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany baterii telefonu iPhone. Jeśli wymianę wykona osoba bez odpowiedniego przeszkolenia, może ona nie przestrzegać odpowiednich procedur napraw i bezpieczeństwa, przez co wymiana lub naprawa może się nie udać. Może to też skutkować uszkodzeniem lub przegrzaniem baterii albo prowadzić do obrażeń.

W zależności od lokalizacji możesz wymienić baterię telefonu iPhone — w ramach gwarancji lub po niej — odwiedzając Apple Store lub Autoryzowany Serwis Apple albo wysyłając telefon iPhone do ośrodka napraw Apple. Pogwarancyjne wymiany baterii wykonywane przez przeszkolonych techników z użyciem oryginalnych części Apple są też oferowane przez niezależnych dostawców usług naprawczych*.

Zamów obsługę serwisową baterii.

Ponadto jeśli zakład serwisowy używa nieoryginalnych baterii, nowo zamontowana bateria może być:

  • nieprawidłowo zaprojektowana i wyprodukowana,
  • wcześniej używana,
  • uszkodzona,
  • nieodpowiednia dla danego modelu telefonu iPhone.

W dowolnej z tych sytuacji pojemność baterii może być za mała, bateria może zostać nieprawidłowo zamontowana lub mogą wystąpić problemy z wydajnością. Stosowanie nieoryginalnych baterii może też skutkować nieoczekiwanym działaniem po zainstalowaniu lub uaktualnieniu oprogramowania, a także podczas ładowania. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może również doprowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa.

Oryginalne baterie zaprojektowano do prawidłowej współpracy z systemem iOS, między innymi do wskazywania poziomu naładowania i kondycji baterii. Oznacza to, że jeśli bateria nie jest oryginalna lub wymieniła ją osoba bez wymaganych kwalifikacji, nie będzie można uzyskać informacji o kondycji baterii.

* Niezależni dostawcy usług naprawczych oferują usługę naprawy pogwarancyjnej dla telefonów iPhone i komputerów Mac. Mają oni dostęp do oryginalnych części, narzędzi, szkoleń, podręczników serwisowych, diagnostyki i zasobów firmy Apple.

Ważny komunikat dotyczący baterii

Jeśli widzisz ten komunikat, oznacza to, że nie można zweryfikować baterii w telefonie iPhone i nie są dostępne informacje o jej kondycji. Może się tak stać, jeśli zainstalowano baterię, która nie jest nową, oryginalną baterią. Ten komunikat dotyczy telefonów iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR i nowszych modeli.

Nie można zweryfikować, czy ten iPhone ma oryginalną baterię Apple. Informacje o stanie baterii są niedostępne. Więcej informacji…

Może zostać wyświetlone dodatkowe powiadomienie „Informacje dotyczące tego iPhone’a zostały uaktualnione przez Apple”. Oznacza to, że firma Apple uaktualniła informacje dotyczące tego telefonu iPhone na potrzeby wymagań serwisowych, analizy bezpieczeństwa i ulepszania przyszłych produktów.

Te powiadomienia nie wpływają na możliwość użytkowania telefonu iPhone i baterii.

Powiadomienie będzie wyświetlane na ekranie blokady przez pierwsze 4 dni używania urządzenia i przez 15 dni w aplikacji Ustawienia. Po tym okresie to powiadomienie możesz wyświetlić, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Bateria > Kondycja baterii.

Data publikacji: