Przygotuj się na nową aplikację Przypomnienia

Aby używać funkcji nowej aplikacji Przypomnienia w systemie iOS 13 — inteligentnych list, nowego skróconego paska narzędzi i innych — musisz przekonwertować przypomnienia na swoim koncie iCloud.

Przekonwertowane przypomnienia nie są zgodne z wcześniejszymi wersjami systemów iOS i macOS. Jeśli przekonwertujesz przypomnienia na telefonie iPhone z systemem iOS 13, iPad i Mac używające tego samego konta iCloud nie będą mieć dostępu do przypomnień, dopóki nie pojawią się systemy iPadOS i macOS 10.15 Catalina. Dowiedz się, czego się spodziewać do czasu, aż wszystkie urządzenia będą miały najnowsze oprogramowanie.

Swoje przypomnienia zawsze możesz wyświetlić na komputerze Mac lub PC, logując się na stronie iCloud.com w zgodnej przeglądarce internetowej.

Proces konwertowania

Przed pierwszym otwarciem aplikacji Przypomnienia po uaktualnieniu systemu do wersji iOS 13 upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem.

Po otwarciu aplikacji pojawi się ekran Witamy w Przypomnieniach, na którym można wybrać opcję przekonwertowania przypomnień teraz lub później. Aplikacja Przypomnienia poinformuje też, czy masz udostępniane listy przypomnień, na które będzie mieć wpływ konwersja, lub inne urządzenia również wymagające konwersji.

Stuknij opcję Konwertuj teraz, aby rozpocząć ten proces. Jeśli stukniesz opcję Konwertuj później, pojawi się ekran główny aplikacji, na którym nad listami będzie wyświetlany niebieski przycisk Konwertuj. Stuknij go, gdy już zechcesz przekonwertować przypomnienia.

Proces konwersji ma wpływ na istniejące przypomnienia jedynie na głównym koncie iCloud. Przypomnienia na innych kontach, na przykład na pomocniczych kontach iCloud oraz kontach CalDAV i Exchange, nie ulegają zmianie.

Wyświetlanie przypomnień na innych urządzeniach

Po konwersji możesz wyświetlać swoje przypomnienia w następujących miejscach:

  • Aplikacja Przypomnienia na innych urządzeniach Apple, jeśli pracują one pod kontrolą systemu iOS 13, iPadOS, macOS 10.15 Catalina lub watchOS 6 i są zalogowane do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID.
  • Przeglądarka internetowa na komputerze PC z systemem Windows lub urządzeniu Apple, nawet jeśli korzysta ono ze starszej wersji systemu iOS lub macOS. Otwórz aplikację Przypomnienia na stronie iCloud.com i zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.

Używanie udostępnianych list przypomnień.

Udostępniane listy wymagają przekonwertowania przypomnień — zarówno przez twórcę listy, jak i osoby mogące ją wyświetlać.

Jeśli masz listę Rodzina utworzoną za pośrednictwem Chmury rodzinnej, po jej konwersji przez organizatora w rodzinie zostaje ona przekonwertowana na standardową listę udostępnianą. Do dołączenia do przekonwertowanej listy Rodzina możesz zaprosić każdego — nawet osoby spoza rodziny.

Czego się spodziewać po konwersji

Oto, czego można się spodziewać po przekonwertowaniu swoich przypomnień:

  • Przypomnienia iCloud są dostępne na innych urządzeniach tylko wtedy, gdy urządzenia te mają najnowsze oprogramowanie.
  • Przypomnienia iCloud utworzone na urządzeniu ze starszą wersją oprogramowania są widoczne tylko na innych urządzeniach ze starszą wersją oprogramowania. Gdy uaktualnisz to urządzenie do najnowszego oprogramowania, te nowe przypomnienia zostaną utracone po otwarciu aplikacji Przypomnienia.
  • Jeśli utworzysz nowe przypomnienia iCloud na drugim urządzeniu z systemem iOS 13 lub macOS Catalina, ale na urządzeniach tych nie została jeszcze otwarta nowa aplikacja Przypomnienia — na przykład przypomnienia zostały utworzone przy użyciu Siri — przypomnienia te zostaną utracone po pierwszym otwarciu aplikacji. Aby tego uniknąć, przed utworzeniem nowych przypomnień na uaktualnionym urządzeniu otwórz na nim raz aplikację Przypomnienia.
  • Przypomnień iCloud nie możesz wyświetlać w aplikacji Outlook w przypadku używania aplikacji iCloud dla Windows.

Więcej informacji

Data publikacji: