Konwertowanie aplikacji Przypomnienia w systemie iOS 13 lub nowszym

Aby w nowej aplikacji Przypomnienia w systemie iOS 13 lub nowszym korzystać z takich funkcji jak inteligentne listy, nowy skrócony pasek narzędzi i inne, musisz przekonwertować przypomnienia w usłudze iCloud.

Przekonwertowane przypomnienia nie są zgodne z wcześniejszymi wersjami systemów iOS i macOS. Jeśli przekonwertujesz przypomnienia na telefonie iPhone z systemem iOS 13 lub nowszym, inne Twoje urządzenia — np. iPad lub Mac — nie będą mogły uzyskać dostępu do przypomnień, dopóki nie uaktualnisz iPada do systemu iPadOS lub Maca do systemu macOS w wersji 10.15 Catalina. Zobacz, czego możesz się spodziewać do czasu, aż wszystkie urządzenia będą miały najnowsze oprogramowanie.

Swoje przypomnienia możesz zawsze wyświetlić na komputerze Mac lub PC, logując się na stronie iCloud.com w zgodnej przeglądarce internetowej.

Proces konwertowania

Przed pierwszym otwarciem aplikacji Przypomnienia po uaktualnieniu systemu do wersji iOS 13 lub nowszej upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem.

Po otwarciu aplikacji pojawi się ekran Witamy w Przypomnieniach, na którym można wybrać opcję przekonwertowania przypomnień teraz lub później. Aplikacja Przypomnienia poinformuje też, czy masz udostępniane listy przypomnień, na które będzie mieć wpływ konwersja, lub inne urządzenia również wymagające konwersji.

Stuknij opcję Konwertuj teraz, aby rozpocząć ten proces. Jeśli stukniesz opcję Konwertuj później, pojawi się ekran główny aplikacji, na którym nad listami będzie wyświetlany niebieski przycisk Konwertuj. Stuknij go, gdy już zechcesz przekonwertować przypomnienia.

Proces konwersji ma wpływ na istniejące przypomnienia jedynie na głównym koncie iCloud. Przypomnienia na innych kontach, na przykład na pomocniczych kontach iCloud oraz kontach CalDAV i Exchange, nie ulegają zmianie.

Wyświetlanie przypomnień na innych urządzeniach

Po konwersji możesz wyświetlać swoje przypomnienia w następujących miejscach:

  • Aplikacja Przypomnienia na innych urządzeniach Apple, jeśli pracują one pod kontrolą systemu iOS 13 lub nowszego, iPadOS, macOS 10.15 Catalina albo watchOS 6 lub nowszego i są zalogowane do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID.
  • Przeglądarka internetowa na komputerze PC z systemem Windows lub urządzeniu Apple, nawet jeśli korzysta ono ze starszej wersji systemu iOS lub macOS. Otwórz aplikację Przypomnienia na stronie iCloud.com i zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.

Używanie udostępnianych list przypomnień

Udostępniane listy wymagają przekonwertowania przypomnień — zarówno przez twórcę listy, jak i osoby mogące ją wyświetlać.

Jeśli masz listę Rodzina utworzoną za pośrednictwem Chmury rodzinnej, po jej konwersji przez organizatora w rodzinie zostanie ona przekonwertowana na standardową listę udostępnianą. Do dołączenia do przekonwertowanej listy Rodzina możesz zaprosić każdego — nawet spoza rodziny.

Czego spodziewać się po konwersji

Oto, czego możesz spodziewać się po przekonwertowaniu przypomnień:

  • Przypomnienia iCloud są dostępne na innych urządzeniach tylko wtedy, gdy urządzenia te mają najnowsze oprogramowanie.
  • Przypomnienia iCloud utworzone na urządzeniu ze starszą wersją oprogramowania są widoczne tylko na innych urządzeniach ze starszą wersją oprogramowania. Po uaktualnieniu urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania nowe przypomnienia na tym urządzeniu zostaną scalone z przekonwertowanymi przypomnieniami i będą dostępne na wszystkich uaktualnionych urządzeniach.
  • Jeśli utworzysz nowe przypomnienia iCloud na drugim urządzeniu z systemem iOS 13 lub nowszym albo macOS Catalina, ale na urządzeniach tych nie została jeszcze otwarta nowa aplikacja Przypomnienia — na przykład przypomnienia zostały utworzone przy użyciu Siri — przypomnienia te zostaną utracone po pierwszym otwarciu aplikacji. Aby tego uniknąć, przed utworzeniem nowych przypomnień na uaktualnionym urządzeniu otwórz na nim raz aplikację Przypomnienia.
  • Przypomnień iCloud nie możesz wyświetlać w aplikacji Outlook w przypadku używania aplikacji iCloud dla Windows.

Więcej informacji

Data publikacji: