Używanie aplikacji Przypomnienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Przypomnienia w systemach iOS 13 lub nowszym i iPadOS pozwala tworzyć przypomnienia z zadaniami podrzędnymi i załącznikami oraz ustawiać alerty uwzględniające czas i lokalizację. Możesz nawet przypisać przypomnienie osobie z listy udostępnianej.

Zanim rozpoczniesz

 • Skonfiguruj usługę iCloud, aby synchronizować przypomnienia na wszystkich urządzeniach. Otwórz aplikację Ustawienia, stuknij kolejno opcje [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz aplikację Przypomnienia. W aplikacji Przypomnienia zobaczysz wszystkie przypomnienia ze wszystkich urządzeń firmy Apple, które są zalogowane do tego samego konta Apple ID.
 • Dowiedz się więcej na temat konwertowania przypomnień iCloud po uaktualnieniu do systemów iOS 13 lub nowszego i iPadOS.Pierwsze kroki z aplikacją Przypomnienia

Utwórz przypomnienie, dodaj przydatne szczegóły, a następnie oznacz je jako wykonane, gdy zostanie zrealizowane.

Jak utworzyć przypomnienie

 1. Otwórz aplikację Przypomnienia.
 2. Stuknij opcję + Nowe przypomnienie, a następnie wpisz przypomnienie.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz także dodawać przypomnienia do najważniejszych list rzeczy do zrobienia, korzystając z widżetu Przypomnienia na ekranie początkowym.

Dodawanie powiadomień i wykonywanie innych czynności przy użyciu skróconego paska narzędzi

Gdy zaczniesz wpisywać nowe przypomnienie, pojawi się skrócony pasek narzędzi zapewniający szybki i łatwy dostęp do opcji dostosowywania:

Konfiguracja terminów

Stuknij przycisk godziny i daty , aby skonfigurować termin przypomnienia. Wybierz opcję Dziś, Jutro, W ten weekend lub stuknij opcję Data i czas, aby skonfigurować własną datę i godzinę.

Jeśli ustawisz termin przypomnienia, ale nie przypiszesz czasu, powiadomienie pojawi się domyślnie o godzinie 9:00. Aby zmienić godzinę wyświetlenia się przypomnienia całodniowego, otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij opcję Przypomnienia. Stuknij godzinę pod pozycją Przypomnienia całodniowe, a następnie wybierz inną godzinę.

Dodawanie lokalizacji

Stuknij przycisk lokalizacji , aby przypisać powiadomienie na podstawie swojego położenia. Wybierz jedną z wyświetlonych opcji lub stuknij opcję Własny w celu dodania własnej lokalizacji, ustawienia powiadomienia przy przybywaniu na miejsce lub opuszczaniu miejsca oraz ustawić obwód obszaru przypomnienia. 

Aby odbierać przypomnienia oparte na położeniu, upewnij się, że usługi lokalizacji są włączone. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij kolejno opcje Prywatność > Usługi lokalizacji i włącz opcję Usługi lokalizacji.

Oznaczanie przypomnień flagą

Stuknij przycisk flagi , aby oznaczyć przypomnienie jako bardzo ważne. Zostanie ono wyświetlone na liście inteligentnej Z flagą na ekranie głównym aplikacji Przypomnienia.

Dodawanie załącznika

Stuknij przycisk zdjęć , aby dodać załącznik do przypomnienia. Możesz zrobić nowe zdjęcie, wybrać zdjęcie z biblioteki zdjęć lub zeskanować dokument.

Przypisywanie przypomnienia

Kliknij przycisk przypisywania , aby przypisać przypomnienie osobie, której udostępniasz listę. Przypomnienia przypisane do Ciebie pojawiają się na liście inteligentnej Przypisane do mnie na głównym ekranie aplikacji Przypomnienia.

Korzystanie z sugestii inteligentnych

Aplikacja Przypomnienia automatycznie sugeruje daty, godziny i lokalizacje dla przypomnień na podstawie podobnych przypomnień utworzonych w przeszłości.

Edycja przypomnień, otrzymywanie powiadomień podczas rozmowy w aplikacji Wiadomości oraz dodawanie informacji

Stuknij przycisk edycji szczegółów , aby dodać jeszcze więcej szczegółów i modyfikacji do przypomnienia, takich jak notatki, adresy URL i priorytety. Możesz również zmodyfikować ustawienia powiadomień dla przypomnienia i zmienić listę, do której należy.

Otrzymywanie przypomnień podczas rozmowy w aplikacji Wiadomości

Włącz funkcję Podczas wysyłania wiadomości, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia podczas rozmowy z konkretną osobą w aplikacji Wiadomości.

Włącz opcję Podczas wysyłania wiadomości, stuknij opcję Wybierz osobę, a następnie stuknij imię i nazwisko w kontaktach.

Podczas kolejnej rozmowy z tą osobą zostanie wyświetlone powiadomienie aplikacji Przypomnienia.

Dodawanie notatek i adresów URL

W polu Notatki możesz dodawać przydatne informacje do przypomnienia. Jeśli z przypomnieniem jest powiązany adres strony internetowej, możesz go dodać w polu URL. Notatki i adresy URL są wyświetlane z przypomnieniem na wszystkich listach, do których ono należy.

Tworzenie zadań podrzędnych

Każde utworzone przypomnienie może zawierać zadania podrzędne. Na przykład przypomnienie o spakowaniu się przed podróżą może obejmować listę rzeczy, o których musisz pamiętać. 

Zadania podrzędne utworzysz na kilka sposobów:

 • Stuknij i przytrzymaj przypomnienie, a następnie przeciągnij je do innego przypomnienia. Przeciągnięte przypomnienie stanie się zadaniem podrzędnym w innym przypomnieniu.
 • Przesuń palcem w prawo na przypomnieniu, a następnie stuknij opcję Wcięcie. Przypomnienie stanie się zadaniem podrzędnym zadania położonego nad nim. Aby cofnąć działanie, ponownie przesuń palcem w prawo na zadaniu podrzędnym i stuknij opcję Wysunięcie.
 • Stuknij przypomnienie, a następnie stuknij przycisk edycji szczegółów . Stuknij kolejno opcje Zadania podrzędne > Dodaj przypomnienie, a następnie wprowadź zadanie podrzędne. Powtórz dla każdego zadania podrzędnego, które chcesz utworzyć.

Oznaczanie przypomnienia jako wykonane

Aby oznaczyć przypomnienie jako wykonane, stuknij puste kółko obok niego. Aby wyświetlić listę wykonanych przypomnień, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Pokaż wykonane.

Jeśli chcesz usunąć przypomnienie, ale nie chcesz oznaczać go jako wykonanego, przesuń w lewo na przypomnieniu, a następnie stuknij opcję Usuń.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o przypomnieniu na ekranie blokady, przesuń palcem w lewo po przypomnieniu. Stuknij opcję Pokaż, a następnie stuknij opcję Oznacz jako wykonane.


Porządkowanie przypomnień przy użyciu list

Chcesz podzielić przypomnienia na kategorie, takie jak praca, osobiste lub szkoła? Utwórz listę przypomnień, aby uporządkować zadania. Możesz dostosować listy za pomocą kolorów i ikon oraz udostępnić listę innym osobom. Wbudowana w aplikację Przypomnienia funkcja list inteligentnych pozwala na szybki wgląd we wszystkie przypomnienia ze wszystkich własnych list.

Jak utworzyć nową listę przypomnień

 1. Na ekranie głównym aplikacji Przypomnienia stuknij opcję Dodaj listę.
 2. Wpisz nazwę listy.
 3. Wybierz kolor i ikonę lub emoji, aby dostosować listę i ułatwić jej szybkie rozpoznanie. Ikony są dostępne wyłącznie w przypadku list utworzonych przy użyciu konta iCloud.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Utworzone listy można edytować:

 1. Stuknij listę, którą chcesz edytować, a następnie stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Nazwa i wygląd.
 3. Zmień nazwę listy, jej kolor lub ikonę.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Listę można uporządkować w grupach. Możesz na przykład utworzyć grupę o nazwie Praca zawierającą wszystkie listy związane z pracą:

 1. Stuknij i przytrzymaj listę.
 2. Przeciągnij listę na inną listę.
 3. Nazwij nową grupę.
 4. Stuknij opcję Utwórz.

Stuknij nazwę grupy na ekranie głównym aplikacji Przypomnienia, aby pokazać lub ukryć listy, które zawiera grupa.

Jak przenieść przypomnienie na inną listę

 1. Stuknij listę przypomnień, a następnie stuknij przypomnienie, które chcesz przenieść.
 2. Stuknij przycisk edycji szczegółów .
 3. Stuknij opcję Lista, a następnie wybierz listę, do której chcesz przenieść przypomnienie.
 4. Stuknij opcję Gotowe. 

Możesz również przeciągnąć przypomnienie na inną listę:

 1. Stuknij i przytrzymaj przypomnienie jednym palcem.
 2. Trzymając przypomnienie, stuknij przycisk Listy, aby wrócić do list*.
 3. Upuść przypomnienie na liście, do której chcesz je przenieść.

Aby przenieść wiele przypomnień, stuknij jedno z nich i je przytrzymaj, a następnie innym palcem stuknij inne przypomnienia, które chcesz uwzględnić.

* Jeśli korzystasz z iPada, listy pozostaną widoczne, dzięki czemu możliwe będzie przeciąganie przypomnień pomiędzy listami.

Zmiana kolejności przypomnień

Stuknij i przytrzymaj przypomnienie, a następnie przeciągnij je do żądanego miejsca na liście. Koniecznie upuść je pomiędzy przypomnieniami — Jeśli upuścisz je na przypomnieniu, stanie się ono zadaniem podrzędnym.

Wyświetlanie przypomnień na liście inteligentnej

Na ekranie głównym aplikacji Przypomnienia zobaczysz wbudowane listy inteligentne, które automatycznie porządkują przypomnienia w szybkich widokach:

 • Na liście Dziś wyświetlane są wszystkie przypomnienia z dzisiejszym terminem oraz przypomnienia, które są zaległe.
 • Na liście Zaplanowane wyświetlane są wszystkie przypomnienia, które mają ustawiony termin — przeszły, dzisiejszy lub przyszły.
 • Na liście Z flagą wyświetlane są wszystkie przypomnienia, do których przypisano flagę.
 • Na liście Wszystkie wyświetlane są wszystkie przypomnienia uporządkowane według list.

Listy inteligentne obejmują przypomnienia ze wszystkich własnych list przypomnień. Na listach inteligentnych Zaplanowane, Wszystkie i Z flagą możesz stuknąć przycisk Więcej  i wybrać pozycję Pokaż wykonane, aby dołączyć wszystkie wykonane przypomnienia.

Możesz również zobaczyć listy inteligentne Przypisane do mnie i Sugestie Siri. Lista Przypisane do mnie pokazuje wszystkie przypisane do Ciebie przypomnienia na udostępnionych listach. Lista Sugestie Siri pokazuje sugerowane przypomnienia, które możesz utworzyć na podstawie aplikacji Mail i Wiadomości.

Wyszukiwanie przypomnień

Pasek wyszukiwania nad listami inteligentnymi umożliwia wyszukiwanie przypomnień. Możesz wyszukiwać tekst przypomnienia, osoby, lokalizacje, a nawet szczegółowe notatki, które zostały przez Ciebie dodane. Podczas wpisywania tekstu pojawiają się pasujące do niego przypomnienia pogrupowane według list.

Stuknij przycisk Dyktuj , aby wyszukiwać przy użyciu funkcji dyktowania.


Więcej możliwości aplikacji Przypomnienia

Możesz z łatwością dodawać przypomnienia przy użyciu funkcji Siri, tworzyć przypomnienia z innych aplikacji i udostępniać listy innym osobom.

Jak udostępnić listę przypomnień

 1. Stuknij listę, którą chcesz udostępnić, a następnie stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Dodaj osoby.
 3. Wybierz sposób, w jaki chcesz zaprosić inne osoby do listy przypomnień. Możesz użyć wbudowanej aplikacji systemu iOS lub aplikacji innej firmy.
 4. Dodaj osoby, którym chcesz udostępnić listę, a następnie wyślij zaproszenie. Kroki procedury dodawania osób i wysyłania zależą od aplikacji, której używasz.

Gdy ktoś przyjmie Twoje zaproszenie, będzie mógł dodawać pozycje, usuwać pozycje i oznaczać pozycje jako wykonane. Aby wyświetlić udostępnioną listę aplikacji Przypomnienia utworzoną w systemie iOS 13 lub nowszym, zaproszone osoby muszą mieć urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym. Powiadomienia ustawione dla przypomnień nie są udostępniane innym osobom.

Przypisywanie przypomnienia w udostępnionej liście

Przypisz przypomnienia osobom, którym udostępniasz listy, a otrzymają one przypomnienia. Ta opcja jest przydatna do podziału zadań i kontrolowania, kto jest odpowiedzialny za co, aby każda osoba znała swoje zadanie.

Aby przypisać komuś przypomnienie:

 1. Kliknij przycisk przypisywania .
 2. Wybierz osobę, której chcesz przypisać przypomnienie.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Chcesz zmienić przypisanie przypomnienia lub usunąć przypisanie? Stuknij osobę przypisaną obok przypomnienia, a następnie stuknij opcję Przypisz ponownie lub Usuń przypisanie.

Dodawanie przypomnienia przy użyciu funkcji Siri

Na urządzeniu z systemem iOS lub zegarku Apple Watch możesz poprosić funkcję Siri o zaplanowanie przypomnienia. Oto kilka przykładów:

 • „Przypominaj mi o karmieniu psa codziennie o 7:30”
 • „Przypomnij mi, że muszę sprawdzić pocztę, gdy wrócę do domu”.
 • „Przypomnij mi, że kiedy stąd wyjdę, muszę wstąpić do sklepu spożywczego”.
 • „Przypomnij mi jutro o 15:00, że muszę zadzwonić do Tary”.

Dodaj adres domowy i adres miejsca pracy do wizytówki w aplikacji Kontakty, aby funkcja Siri mogła konfigurować przypomnienia oparte na położeniu. Otwórz aplikację Kontakty, a następnie stuknij opcję Moja wizytówka. Stuknij opcję Edycja, dodaj adres miejsca pracy lub domu, a następnie stuknij opcję Gotowe.

* Siri używa usług lokalizacji, gdy ustawiasz przypomnienie używające Twojego położenia. Dostępność Siri, funkcji i poleceń różni się w zależności od języka, kraju i regionu. Dowiedz się więcej na temat funkcji Siri obsługiwanych w poszczególnych krajach i regionach.

Dodawanie przypomnienia z innej aplikacji

Przypominanie sobie o czymś w aplikacji, na przykład o artykule z wiadomościami, który chcesz przeczytać po powrocie do domu, nigdy nie było łatwiejsze. Utwórz skrót do miejsca w innej aplikacji, ustawiając przypomnienie w tej aplikacji. Przypomnij sobie o powrocie do aplikacji, np. w celu ponownego otwarcia strony internetowej lub lokalizacji na mapie, a w przypomnieniu otrzymasz łącze do tego samego miejsca.

Po otwarciu aplikacji poproś funkcję Siri: „Przypomnij mi o tym później”. albo stuknij przycisk udostępniania , a następnie stuknij przycisk Przypomnienia.

W przypomnieniu będziesz mieć łącze bezpośrednio do miejsca w innej aplikacji, do którego chcesz wrócić.

Gdy otrzymasz zaplanowane powiadomienie lub otworzysz aplikację Przypomnienia, stuknij łącze pod przypomnieniem, aby przejść bezpośrednio do aplikacji.Możesz również ustawić przypomnienie, gdy nie będziesz w stanie od razu odebrać połączenia telefonicznego. Na ekranie połączenia stuknij opcję Przypomnij, a następnie wybierz, kiedy chcesz otrzymać przypomnienie o oddzwonieniu.


Tworzenie i wyświetlanie przypomnień na zegarku Apple Watch

Na zegarku Apple Watch aplikacja Przypomnienia wyświetla przypomnienia z usługi iCloud pogrupowane na tych samych listach inteligentnych i własnych listach co na telefonie iPhone. Stuknij listę, aby wyświetlić przypomnienia, które zawiera, i stuknij przypomnienie, aby oznaczyć ja jako wykonane.

Nowe przypomnienia możesz szybko dodawać przy użyciu funkcji Siri na zegarku Apple Watch lub stukając opcję Dodaj przypomnienie lub Nowe przypomnienie w aplikacji. Przypomnienia utworzone na zegarku będą wyświetlane na telefonie iPhone oraz na innych urządzeniach zalogowanych za pomocą tego samego konta Apple ID.


Data publikacji: