Używanie aplikacji Przypomnienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Przypomnienia umożliwia śledzenie terminów i miejsc wszystkich ważnych rzeczy do wykonania.

Aplikacja Przypomnienia przydaje się przy projektach, zakupach i we wszystkich innych sprawach, które chcesz mieć pod kontrolą. Możesz ustawić wyzwolenie przypomnienia we wskazanym czasie i miejscu. Możesz też ustawić przypomnienie, aby nie zapomnieć powrócić do czegoś, co robisz w innej aplikacji. A dzięki usłudze iCloud wszystkie przypomnienia są synchronizowane na wszystkich urządzeniach.

Dodawanie przypomnienia

 1. Na ekranie początkowym otwórz aplikację Przypomnienia.
 2. Stuknij ikonę , aby dodać nowe przypomnienie.
 3. Wprowadź przypomnienie. Stuknij ikonę , aby dodać dodatkowe szczegóły, takie jak czas lub miejsce przypomnienia.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aby usunąć przypomnienie, stuknij opcję Edycja nad listą przypomnień, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Usuń.

Odhaczanie przypomnienia

Po wykonaniu przypomnienia stuknij puste kółko obok przypomnienia, aby oznaczyć je jako wykonane. Jeśli otrzymasz powiadomienie o przypomnieniu na ekranie blokady, przesuń palcem w lewo po przypomnieniu i stuknij opcję Pokaż, a następnie stuknij opcję Oznacz jako wykonane.

Aby zobaczyć wykonane przypomnienia, stuknij opcję Pokaż wykonane na liście przypomnień.

Wybieranie sposobu przypomnienia

Chcesz otrzymać przypomnienie o odebraniu prania z pralni o godzinie 10:00? Albo o wstąpieniu do sklepu spożywczego po wyjściu z pracy? Za pomocą aplikacji Przypomnienia możesz ustawić powiadomienia uruchamiane o wskazanym czasie albo we wskazanym miejscu — przy opuszczaniu określonego miejsca albo po dotarciu dokądś.

Wybieranie czasu otrzymania przypomnienia

 1. Stuknij ikonę  po prawej stronie przypomnienia i włącz opcję Przypomnij w dniu.
 2. Stuknij datę obok pola Alarm i ustaw datę oraz godzinę przypomnienia.
 3. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

 

 

Wybieranie miejsca otrzymania przypomnienia

Przypomnienia oparte na lokalizacji powiadamiają o dotarciu do określonego miejsca, np. do domu lub pracy, lub opuszczeniu go. Aby otrzymywać przypomnienia oparte na lokalizacji, upewnij się, że na urządzeniu są włączone usługi lokalizacji i że urządzenie obsługuje tę funkcję.

Aby ustawić przypomnienie oparte na lokalizacji:

 1. Stuknij ikonę po prawej stronie przypomnienia, włącz opcję Przypomnij w miejscu, a następnie stuknij pozycję Miejsce.
 2. Wyszukaj lub wprowadź adres, w którym chcesz otrzymać przypomnienie. Możesz nawet użyć bieżącego położenia.
 3. Wybierz, czy chcesz otrzymać przypomnienie, gdy dotrzesz na miejsce, czy gdy opuścisz miejsce.
 4. Przeciągnij czarną kropkę na okręgu do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmienić obszar aktywacji przypomnienia.
 5. Stuknij opcję Szczegóły, aby wrócić do poprzedniego ekranu, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Przypomnienia oparte na lokalizacji są dostępne w systemie iOS 8 lub nowszym na telefonie iPhone 4 i nowszym, iPadzie Pro (Wi-Fi + Cellular), iPadzie (4. generacji Wi-Fi + Cellular), iPadzie Air i nowszym (Wi-Fi + Cellular), iPadzie mini 4 (Wi-Fi + Cellular) oraz iPodzie touch (6. generacji).

Ustawianie przypomnień za pomocą funkcji Siri

Przypomnienie można zaplanować za pomocą Siri. Wystarczy poprosić Siri:

 • Hey Siri, remind me when I get home to check the mail” („Hej, Siri, przypomnij mi, że muszę sprawdzić pocztę, gdy wrócę do domu”).
 • „Remind me to email John when I get to work” („Przypomnij mi, że muszę napisać e-mail do Johna, kiedy dotrę do pracy”).
 • „Siri, remind me when I leave here to stop by the grocery store” („Siri, przypomnij mi, kiedy stąd wyjdę, że muszę wstąpić do sklepu spożywczego”).
 • „Hey Siri, remind me tomorrow at 3:00 p.m. to call Jane” („Hej, Siri, przypomnij mi jutro o 15:00, że muszę zadzwonić do Jane”).

Siri używa Usług lokalizacji, gdy ustawiasz przypomnienie oparte na lokalizacji.

Jeśli podasz Siri swój adres domowy lub adres miejsca pracy, możesz podawać spersonalizowane instrukcje, takie jak „remind me to call my wife when I get home” („przypomnij mi o telefonie do żony, kiedy wrócę do domu”).

 1. Adres domowy i adres miejsca pracy możesz dodać do swojej wizytówki w aplikacji Kontakty.
 2. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i stuknij opcję Moje informacje. Stuknij swoją wizytówkę, aby dodać ją w polu Moje informacje.

Dostępność funkcji Siri różni się w zależności od języka, kraju i regionu. Dowiedz się więcej na temat funkcji Siri obsługiwanych w poszczególnych krajach i regionach.

Dodawanie przypomnienia z innej aplikacji

Możesz ustawiać przypomnienia o powrocie do strony internetowej, lokalizacji na mapie lub do przerwanej czynności w aplikacji, której właśnie używasz, bez przechodzenia do aplikacji Przypomnienia.

Stuknij przycisk Udostępnij

Stuknij ikonę Udostępnij w aplikacji, dla której chcesz utworzyć przypomnienie, a następnie stuknij opcję Przypomnienia.

 

Użyj funkcji Siri

Poproś Siri „Remind me about this later” (Przypomnij mi o tym później).

 

Oddzwoń później

Nie możesz teraz odebrać telefonu? Stuknij opcję Przypomnij i wybierz, kiedy chcesz otrzymać przypomnienie o oddzwonieniu do tej osoby.

 

Aby powrócić do aplikacji, dla której zostało ustawione przypomnienie, przejdź do aplikacji Przypomnienia i stuknij ikonę aplikacji z prawej strony przypomnienia.

Porządkowanie przypomnień

Chcesz podzielić przypomnienia na kategorie, takie jak praca, osobiste lub szkoła? Utwórz listę przypomnień, aby uporządkować zadania.

Tworzenie nowej listy przypomnień:

 1. Przesuń w dół od góry listy przypomnień, a następnie stuknij ikonę .
 2. Stuknij opcję Lista, a następnie wybierz konto, do którego chcesz dodać listę.
 3. Nazwij listę i wybierz kolor.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aby dodać przypomnienie do listy:

 1. Przejdź do listy przypomnień i stuknij przypomnienie.
 2. Stuknij ikonę lub przesuń w lewo po przypomnieniu i stuknij opcję Więcej.
 3. Stuknij opcję Lista i wybierz listę, do której chcesz dodać przypomnienie.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aby przełączać listy, stuknij nazwę listy przypomnień lub przesuń w dół od góry listy przypomnień.

Konfigurowanie aplikacji Przypomnienia w usłudze iCloud

Przypomnienia możesz synchronizować notatki na wszystkich urządzeniach dzięki usłudze iCloud. Aby skonfigurować aplikację Przypomnienia w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud, a następnie włącz opcję Przypomnienia. Przypomnienia będą widoczne na wszystkich urządzeniach Apple, na których logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID.

Udostępnianie listy przypomnień

Masz listę przypomnień, którą chcesz komuś udostępnić? Możesz udostępniać listy przypomnień każdej osobie zalogowanej w usłudze iCloud.

Udostępnianie listy przypomnień:

 1. Stuknij listę, którą chcesz udostępnić, a następnie stuknij kolejno opcje Edycja > Udostępnianie.
 2. Stuknij opcję Dodaj osobę, a następnie wprowadź adres e-mail tej osoby.
 3. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Kiedy wskazane osoby zaakceptują zaproszenie do udostępnianej listy, wszyscy możecie dodawać, usuwać przypomnienia i oznaczać je jako wykonane. Członkowie rodziny mogą też udostępniać listę, jeśli mają skonfigurowaną Chmurę rodzinną

Jeśli ustawisz powiadomienia o przypomnieniach, nie są one udostępniane innym osobom.

Data publikacji: