Korzystanie z aplikacji Przypomnienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Przypomnienia w systemach iOS 13 i nowszych oraz iPadOS pozwala tworzyć przypomnienia z zadaniami podrzędnymi i załącznikami oraz ustawiać alerty uwzględniające czas i lokalizację.


Przed rozpoczęciem

 • Skonfiguruj usługę iCloud, aby synchronizować przypomnienia na wszystkich urządzeniach. Otwórz aplikację Ustawienia, stuknij kolejno opcje [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz aplikację Przypomnienia. W aplikacji Przypomnienia zobaczysz wszystkie przypomnienia ze wszystkich urządzeń firmy Apple, które są zalogowane do tego samego konta Apple ID.
 • Dowiedz się więcej na temat konwertowania przypomnień iCloud po uaktualnieniu do systemów iOS 13 lub nowszego i iPadOS.

Tworzenie przypomnienia

 1. Otwórz aplikację Przypomnienia.
 2. Stuknij opcję + Nowe przypomnienie, a następnie wpisz przypomnienie.
  iPhone wyświetlający ekran Nowe przypomnienie, na którym możesz dodać tytuł, notatki i inne szczegóły, aby utworzyć przypomnienie.

Możesz także dodawać przypomnienia do najważniejszych list rzeczy do zrobienia, korzystając z widżetu Przypomnienia na ekranie początkowym.

Ustawianie terminu wykonania

Stuknij przycisk Data i czas , aby ustawić termin wykonania przypomnienia. Wybierz opcję Dziś, Jutro, W ten weekend lub stuknij opcję Data i czas, aby skonfigurować własną datę i godzinę.

Jeśli ustawisz termin przypomnienia, ale nie przypiszesz czasu, powiadomienie pojawi się domyślnie o godzinie 9:00. Aby zmienić godzinę wyświetlenia się przypomnienia całodniowego, otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij opcję Przypomnienia. Stuknij godzinę pod pozycją Przypomnienia całodniowe, a następnie wybierz inną godzinę.

Dodawanie lokalizacji

Stuknij przycisk Lokalizacja , aby przypisać powiadomienie na podstawie swojego położenia. Wybierz jedną z wyświetlonych opcji lub stuknij opcję Własny w celu dodania własnej lokalizacji, ustawienia powiadomienia przy przybywaniu na miejsce lub opuszczaniu miejsca oraz ustawić obwód obszaru przypomnienia. 

Aby odbierać przypomnienia oparte na położeniu, upewnij się, że usługi lokalizacji są włączone. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij kolejno opcje Prywatność > Usługi lokalizacji i włącz opcję Usługi lokalizacji.

Dodawanie tagu

Stuknij przycisk Tag , aby dodać tag. Tagi pozwalają szybko i automatycznie porządkować przypomnienia na podstawie słów kluczowych. Dowiedz się więcej na temat porządkowania przypomnień za pomocą tagów.

Oznaczanie przypomnień flagą

Stuknij przycisk Flaga , aby oznaczyć przypomnienie jako bardzo ważne. Zostanie ono wyświetlone na liście inteligentnej Z flagą na ekranie głównym aplikacji Przypomnienia.

Dodawanie załącznika

Stuknij przycisk Zdjęcia , aby dodać załącznik do przypomnienia. Możesz zrobić nowe zdjęcie, wybrać zdjęcie z biblioteki zdjęć lub zeskanować dokument.


Edytowanie przypomnienia

Stuknij przycisk Edycja szczegółów , aby dodać jeszcze więcej szczegółów i modyfikacji do przypomnienia, takich jak notatki, adres URL i priorytet. Możesz również zmodyfikować ustawienia powiadomień dla przypomnienia i zmienić listę, do której ono należy.


Otrzymywanie przypomnień podczas rozmowy w aplikacji Wiadomości

 1. Stuknij przypomnienie, a następnie stuknij przycisk Edycja szczegółów .
 2. Włącz opcję Podczas wysyłania wiadomości.
 3. Stuknij opcję Wybierz osobę, a następnie stuknij nazwę w swoich kontaktach.

iPhone wyświetlający listę przypomnień Ogród. Pod przypomnieniem „Poprosić Jackelyn o pożyczenie ciężarówki” znajduje się zdjęcie Jackelyn i komunikat „Wysyłanie wiadomości: Jackelyn Perra”.

Podczas kolejnej rozmowy z tą osobą w aplikacji Wiadomości zostanie wyświetlone powiadomienie aplikacji Przypomnienia.


Tworzenie zadań podrzędnych

Każde utworzone przypomnienie może zawierać zadania podrzędne. Na przykład przypomnienie o spakowaniu się przed podróżą może obejmować listę rzeczy, o których musisz pamiętać. 

Zadania podrzędne utworzysz na kilka sposobów:

 • Stuknij i przytrzymaj przypomnienie, a następnie przeciągnij je do innego przypomnienia. Przeciągnięte przypomnienie stanie się zadaniem podrzędnym w innym przypomnieniu.
 • Przesuń palcem w prawo na przypomnieniu, a następnie stuknij opcję Wcięcie. Przypomnienie stanie się zadaniem podrzędnym zadania położonego nad nim. Aby cofnąć działanie, ponownie przesuń palcem w prawo na zadaniu podrzędnym i stuknij opcję Wysunięcie.
 • Stuknij przypomnienie, a następnie stuknij przycisk Edycja szczegółów . Stuknij kolejno opcje Zadania podrzędne > Dodaj przypomnienie, a następnie wprowadź zadanie podrzędne. Powtórz dla każdego zadania podrzędnego, które chcesz utworzyć.

Oznaczanie przypomnienia jako wykonane

Aby oznaczyć przypomnienie jako wykonane, stuknij puste kółko obok niego. Aby wyświetlić listę wykonanych przypomnień, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Pokaż wykonane.

iPhone wyświetlający listę przypomnień z otwartym menu po wybraniu przycisku Więcej. W menu wyróżniona jest opcja Pokaż wykonane. 

Jeśli chcesz usunąć przypomnienie, ale nie chcesz oznaczać go jako wykonanego, przesuń w lewo na przypomnieniu, a następnie stuknij opcję Usuń.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o przypomnieniu na zablokowanym ekranie, przesuń palcem w lewo po przypomnieniu. Stuknij opcję Pokaż, a następnie stuknij opcję Oznacz jako wykonane.


Dodawanie przypomnienia przy użyciu funkcji Siri

Na urządzeniu z systemem iOS lub zegarku Apple Watch możesz poprosić funkcję Siri o zaplanowanie przypomnienia*. Oto kilka przykładów:

 • „Przypominaj mi o karmieniu psa codziennie o 7:30”
 • „Przypomnij mi, że muszę sprawdzić pocztę, gdy wrócę do domu”.
 • „Przypomnij mi, że kiedy stąd wyjdę, muszę wstąpić do sklepu spożywczego”.
 • „Przypomnij mi jutro o 15:00, że muszę zadzwonić do Tary”.

Dodaj adres domowy i adres miejsca pracy do wizytówki w aplikacji Kontakty, aby funkcja Siri mogła konfigurować przypomnienia oparte na położeniu. Otwórz aplikację Kontakty, a następnie stuknij opcję Moja wizytówka. Stuknij opcję Edycja, dodaj adres miejsca pracy lub domu, a następnie stuknij opcję Gotowe.

* Siri używa usług lokalizacji, gdy ustawiasz przypomnienie używające Twojego położenia. Dostępność Siri, funkcji i poleceń różni się w zależności od języka, kraju i regionu. Dowiedz się więcej na temat funkcji Siri obsługiwanych w poszczególnych krajach i regionach.


Dodawanie przypomnienia z innej aplikacji

Aby przypomnieć sobie o powrocie do innej aplikacji, np. w celu ponownego otwarcia strony internetowej lub lokalizacji na mapie, dodaj w przypomnieniu łącze do miejsca, w którym przerwano pracę. Otwórz aplikację, do której chcesz wrócić, i poszukaj przycisku Udostępnij. Następnie stuknij ikonę Przypomnienia.


Więcej informacji

Data publikacji: