Przenoszenie danych na nowy telefon iPhone, iPada lub iPoda touch za pomocą funkcji Szybki Start

Nowe urządzenie z systemem iOS możesz skonfigurować automatycznie, używając telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Za pomocą funkcji Szybki start możesz szybko skonfigurować urządzenie z systemem iOS lub iPadOS, używając informacji z dotychczasowego urządzenia*. Następnie możesz odtworzyć resztę danych i treści na nowym urządzeniu z backupu w iCloud. 

Jeśli konfigurujesz nowe urządzenie, używając dotychczasowego urządzenia — a dotychczasowe urządzenie używa systemu iOS 12.4 lub nowszego albo systemu iPadOS — funkcja Szybki start oferuje opcję użycia migracji z urządzenia na urządzenie. Umożliwia ona przeniesienie wszystkich danych bezprzewodowo z dotychczasowego urządzenia na nowe.

Funkcja Szybki start wymaga użycia obu urządzeń, dlatego zalecamy uruchomienie jej w czasie, gdy bieżące urządzenie nie będzie używane przez co najmniej kilka minut.

 

iPhone wyświetlający ekran Szybki start z monitem o skonfigurowanie nowego telefonu iPhone.

Jak używać funkcji Szybki start

 1. Włącz nowe urządzenie i umieść je w pobliżu obecnie używanego urządzenia. Na bieżącym urządzeniu pojawi się ekran Szybki start, który umożliwia użycie konta Apple ID w celu skonfigurowania nowego urządzenia. Upewnij się, że jest to właściwe konto Apple ID, a następnie stuknij opcję Dalej. Jeśli nie widzisz opcji Dalej na obecnie używanym urządzeniu, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 2. Poczekaj, aż na nowym urządzeniu pojawi się animacja. Ustaw bieżące urządzenie nad nowym, a następnie wyśrodkuj animację w wizjerze ekranowym. Poczekaj, aż pojawi się komunikat „Dokończ na nowym [urządzenie]”. Jeśli nie możesz użyć aparatu na bieżącym urządzeniu, stuknij opcję Uwierzytelnij ręcznie i wykonaj wyświetlane instrukcje. 
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod bieżącego urządzenia na nowym urządzeniu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować funkcję Face ID lub Touch ID na nowym urządzeniu.
 5. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło konta Apple ID na nowym urządzeniu. Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie, konieczne może też być wprowadzenie ich kodów.
 6. Nowe urządzenie oferuje opcję przeniesienia danych z jednego urządzenia na drugie lub odtworzenia aplikacji, danych i ustawień z najnowszego backupu w iCloud. Możesz też stuknąć przycisk Inne opcje, aby odtworzyć zawartość z backupu na komputerze. Po wybraniu backupu można zdecydować, czy mają zostać przeniesione niektóre ustawienia dotyczące lokalizacji, prywatności, usługi Apple Pay i asystenta Siri.
 7. Jeśli masz zegarek Apple Watch i konfigurujesz nowy telefon iPhone, pojawi się też pytanie, czy chcesz przenieść dane i ustawienia zegarka Apple Watch.

Bezpośrednie przenoszenie danych między telefonami iPhone lub iPadami

Jeśli dotychczasowy iPhone lub iPad korzysta z systemu iOS 12.4 lub nowszego albo systemu iPadOS, możesz użyć opcji migracji z urządzenia na urządzenie, aby bezpośrednio przenieść dane z poprzedniego urządzenia na nowe. Możesz to zrobić bezprzewodowo lub łącząc telefony przy użyciu kabla.

Aby przenieść dane bezprzewodowo, trzymaj poprzednie i nowe urządzenie blisko jedno drugiego przez cały proces wykonywania poniższych kroków. Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do źródła zasilania.

 

iPhone wyświetlający ekran z poleceniem wybrania przeniesienia danych z dotychczasowego telefonu iPhone lub z backupu w iCloud.

Jak używać migracji z urządzenia na urządzenie

 1. Włącz nowe urządzenie i umieść je w pobliżu obecnie używanego urządzenia z systemem iOS 12.4 lub nowszym albo systemem iPadOS. Na bieżącym urządzeniu pojawi się ekran Szybki start, który umożliwia użycie konta Apple ID w celu skonfigurowania nowego urządzenia. Upewnij się, że jest to właściwe konto Apple ID, a następnie stuknij opcję Dalej. Jeśli nie widzisz opcji Dalej na obecnie używanym urządzeniu, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 2. Poczekaj, aż na nowym urządzeniu pojawi się animacja. Umieść dotychczasowe urządzenie nad nowym, a następnie wyśrodkuj animację w wizjerze ekranowym. Poczekaj, aż pojawi się komunikat „Dokończ na nowym [urządzenie]”. Jeśli nie możesz użyć aparatu na dotychczasowym urządzeniu, stuknij opcję Uwierzytelnij ręcznie i wykonaj wyświetlane instrukcje. 
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod dotychczasowego urządzenia na nowym urządzeniu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować funkcję Face ID lub Touch ID na nowym urządzeniu.
 5. Stuknij opcję Wyślij z [urządzenie], aby rozpocząć przenoszenie danych z poprzedniego telefonu iPhone lub iPada na nowe urządzenie. Jeśli przenosisz dane przewodowo, ikona transferu  wskazuje, że urządzenia są połączone. Możesz też wybrać, czy chcesz przenieść niektóre ustawienia, takie jak Apple Pay i Siri, z poprzedniego urządzenia na nowy telefon iPhone lub iPada.
 6. Jeśli masz zegarek Apple Watch i konfigurujesz nowy telefon iPhone, pojawi się pytanie, czy chcesz przenieść dane i ustawienia zegarka Apple Watch. 
 7. Trzymaj urządzenie blisko jedno drugiego i nie odłączaj ich od zasilania do chwili ukończenia procesu migracji danych telefonu iPhone. Czas przenoszenia może być różny w zależności od takich czynników, jak typ używanego połączenia, warunki sieci oraz ilość przenoszonych danych.

Migracja danych z telefonu iPhone przy użyciu połączenia przewodowego

Metoda przewodowa jest zalecana, jeśli używane połączenie bezprzewodowe jest wolne lub przeciążone. Aby migrować dane z jednego telefonu iPhone na drugi za pomocą połączenia przewodowego, wymagana jest przejściówka ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu oraz przewód ze złącza Lightning na USB. Wykonaj następujące kroki:

 1. Podłącz przejściówkę ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu do źródła zasilania za pomocą portu Lightning. Upewnij się, że używasz zasilacza o mocy 12 W lub większej.
 2. Podłącz przejściówkę ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu do dotychczasowego telefonu iPhone.
 3. Podłącz przewód ze złącza Lightning na USB do nowego telefonu iPhone, a drugi koniec podłącz do przejściówki.
 4. Następnie wykonaj powyższe czynności.

Migracja danych przy użyciu połączenia przewodowego jest obsługiwana tylko na telefonie iPhone.

Kończenie

Po przeniesieniu zawartości na nowe urządzenie z systemem iOS lub iPadOS konieczne może być wykonanie kilku dodatkowych czynności w celu zakończenia procesu. Przed sprzedażą lub oddaniem poprzedniego urządzenia z systemem iOS lub iPadOS upewnij się, że zawartość została skonfigurowana i przeniesiona na nowe urządzenie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

 

* Jeśli nowy iPhone jest zarejestrowany w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, nie możesz użyć funkcji Szybki start do przeniesienia danych z dotychczasowego telefonu iPhone.

Data publikacji: