Migrowanie bibliotek aplikacji Aperture do aplikacji Zdjęcia lub Adobe Lightroom Classic

Nie można uruchomić aplikacji Aperture w wersjach systemu operacyjnego komputera Mac nowszych niż macOS Mojave. Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść swoje biblioteki aplikacji Aperture do aplikacji Zdjęcia lub Adobe Lightroom Classic.

W czerwcu 2014 r. Apple ogłosiło zakończenie dalszego rozwijania aplikacji Aperture. Od tego czasu Apple wydało pięć głównych uaktualnień systemu macOS. Z przyczyn technicznych aplikacja Aperture nie będzie działać w przyszłych wersjach systemu macOS nowszych, niż system macOS Mojave. Aby móc nadal korzystać ze swoich bibliotek zdjęć aplikacji Aperture, należy przeprowadzić ich migrację do aplikacji Zdjęcia dołączonej do systemu macOS lub do aplikacji Adobe Lightroom Classic.

Migrowanie bibliotek aplikacji Aperture do aplikacji Zdjęcia

Biblioteki aplikacji Aperture możesz zmigrować do aplikacji Zdjęcia dołączonej do systemu macOS i nadal z nimi pracować.

Migrowanie bibliotek aplikacji Aperture do aplikacji Adobe Lightroom Classic

Aplikacja Adobe Lightroom Classic w wersji 5.7 lub nowszej zawiera wbudowane narzędzie do migrowania bibliotek aplikacji Aperture do katalogów aplikacji Lightroom.

Kiedy biblioteka aplikacji Aperture jest migrowana do aplikacji Lightroom, organizacja, metadane i dostosowania obrazów biblioteki są zachowywane, z następującymi wyjątkami:

  • Pliki RAW są migrowane, ale warstwa odwracalnych dostosowań aplikacji Aperture — nie. Narzędzie do migrowania aplikacji Lightroom zawiera opcję eksportowania i migrowania pełnowymiarowych podglądów JPEG dla edytowanych obrazów aplikacji Aperture. Jeśli chcesz zachować zmiany wprowadzone w aplikacji Aperture w innym formacie, zaleca się, aby najpierw wyeksportować edytowane obrazy z aplikacji Aperture, a następnie ponownie zaimportować je do aplikacji Lightroom po przeprowadzeniu migracji biblioteki.
  • Projekty, foldery i albumy są migrowane do kolekcji i zestawów kolekcji aplikacji Lightroom.
  • Twarze, kolorowe etykiety i stosy są migrowane jako słowa kluczowe.
  • Odrzucone obrazy są migrowane do kolekcji.
  • Pokazy slajdów są migrowane jako kolekcje.
  • Albumy inteligentne nie są migrowane.
  • Niestandardowe pola metadanych nie są migrowane.
  • Albumy są porządkowane alfabetycznie, dlatego ręczna organizacja paska bocznego może nie zostać zachowana.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: