Jeśli kontakt programu Microsoft Exchange wskazuje nieprawidłową datę urodzenia na telefonie iPhone lub iPadzie

Dowiedz się, co zrobić, jeśli kontakt programu Microsoft Exchange wskazuje nieprawidłową datę urodzenia na telefonie iPhone lub iPadzie.

W systemie iOS 12 kontakty przechowywane na koncie programu Exchange mogą wyświetlać nieprawidłowe daty urodzenia. Aby rozwiązać ten problem, uaktualnij system do wersji iOS 12.2 lub nowszej, a następnie ponownie pobierz kontakty z konta programu Exchange:

  1. Uaktualnij system do wersji iOS 12.2 lub nowszej.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta, a następnie stuknij konto programu Exchange.
  3. Wyłącz aplikację Kontakty, a następnie stuknij opcję Usuń. Spowoduje to usunięcie kontaktów programu Exchange, które ponownie pobierzesz w następnym kroku.
  4. Włącz aplikację Kontakty. 

Kontakty pochodzące z konta programu Exchange zostaną automatycznie ponownie pobrane na urządzenie z uwzględnieniem prawidłowych dat urodzenia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: