Jeśli kontakt programu Microsoft Exchange wskazuje nieprawidłową datę urodzenia na telefonie iPhone lub iPadzie

Dowiedz się, co zrobić, jeśli kontakt programu Microsoft Exchange wskazuje nieprawidłową datę urodzenia na telefonie iPhone lub iPadzie.

W systemie iOS 12 kontakty przechowywane na koncie programu Exchange mogą wyświetlać nieprawidłowe daty urodzenia. Aby rozwiązać ten problem, uaktualnij system do wersji iOS 12.2 lub nowszej, a następnie ponownie pobierz kontakty z konta programu Exchange:

  1. Uaktualnij system do wersji iOS 12.2 lub nowszej.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta, a następnie stuknij konto programu Exchange.
  3. Wyłącz aplikację Kontakty, a następnie stuknij opcję Usuń. Spowoduje to usunięcie kontaktów programu Exchange, które ponownie pobierzesz w następnym kroku.
  4. Włącz aplikację Kontakty. 

Kontakty pochodzące z konta programu Exchange zostaną automatycznie ponownie pobrane na urządzenie z uwzględnieniem prawidłowych dat urodzenia.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: