Logowanie się na komputerze Mac za pomocą hasła konta Apple ID

Jeśli logujesz się na komputerze Mac za pomocą hasła konta Apple ID i iCloud, przed skonfigurowaniem uwierzytelniania dwupoziomowego należy utworzyć nowe, osobne hasło.

Jeśli logujesz się na komputerze Mac za pomocą hasła konta Apple ID i iCloud, przed skonfigurowaniem uwierzytelniania dwupoziomowego należy utworzyć nowe, osobne hasło. Po zmianie hasła logowania na komputerze Mac można skonfigurować uwierzytelnianie dwupoziomowe.

Aby zmienić hasło logowania na komputerze Mac, wykonaj poniższe czynności. Jeśli nie masz pewności, czy logujesz się na komputerze Mac za pomocą hasła konta Apple ID, wykonaj poniższe czynności:

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
  2. Kliknij ikonę ikona kłódki, a następnie podaj nazwę administratora i hasło.  
  3. Na liście użytkowników po lewej stronie wybierz swoje konto.
  4. Kliknij opcję Zmień hasło.
    • W przypadku wyświetlenia komunikatu z prośbą o zmianę hasła do usługi iCloud lub zaprzestanie używania hasła do usługi iCloud, kliknij opcję Użyj osobnego hasła. Postępuj zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie, aby utworzyć nowe hasło. 
    • Brak komunikatu z prośbą o zmianę hasła do usługi iCloud oznacza, że nie używasz hasła konta Apple ID do logowania się na komputerze Mac. W takim przypadku zmiana hasła nie jest konieczna.
  5. Po zmianie hasła skonfiguruj uwierzytelnianie dwupoziomowe

Jeśli nie pamiętasz swojego identyfikatora Apple ID, możesz go odnaleźć

Data publikacji: