Używanie funkcji Instant Hotspot do łączenia się z usługą Hotspot osobisty bez wprowadzania hasła

Funkcja Instant Hotspot pozwala korzystać z funkcji Hotspot osobisty na telefonie iPhone lub iPadzie (Wi-Fi + Cellular) i udostępniać Internet komputerowi Mac, telefonowi iPhone, iPadowi lub iPodowi touch bez konieczności wprowadzania hasła.

Konfigurowanie funkcji Instant Hotspot

Funkcji Instant Hotspot możesz używać z dowolnym komputerem Mac, telefonem iPhone, iPadem i iPodem touch spełniającym wymagania systemowe integracji. Ta funkcja działa, gdy urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:


Komputer Mac wyświetlający menu ze stanem sieci W-Fi podłączonej do Hotspotu osobistego telefonu iPhone i telefon iPhone wyświetlający niebieski pasek stanu oznaczający aktywne połączenie z Hotspotem osobistym

Używanie funkcji Instant Hotspot

Aby połączyć się z hotspotem osobistym:

  • Na komputerze Mac za pomocą menu stanu sieci Wi-Fi ikona sieci Wi-Fi na pasku menu wybierz nazwę telefonu iPhone lub iPada udostępniającego hotspot osobisty ikona hotspotu osobistego.
  • Na iPadzie, iPodzie touch lub innym telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi, a następnie stuknij nazwę telefonu iPhone lub iPada udostępniającego hotspot osobisty ikona hotspotu osobistego.

Jeśli podczas łączenia się pojawi się prośba o podanie hasła, upewnij się, że urządzenia są skonfigurowane tak, jak to opisano powyżej.

Ikona stanu sieci Wi-Fi ikona sieci Wi-Fi na pasku menu będzie miała postać ikony hotspotu osobistego ikona hotspotu osobistego tak długo, jak długo urządzenie będzie z nim połączone.

Data publikacji: