Używanie funkcji Dual SIM z kartą eSIM

Telefony iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR oferują funkcję Dual SIM, która korzysta z dwóch kart — nano-SIM i eSIM.1 eSIM to cyfrowa karta SIM, która umożliwia aktywowanie planu sieci komórkowej od operatora bez potrzeby używania fizycznej karty nano-SIM.

Funkcji Dual SIM można używać na wiele sposobów:

 • Używanie jednego numeru do celów służbowych i drugiego do połączeń prywatnych.
 • Dodawanie lokalnego planu taryfowego na transmisję danych w przypadku podróży poza dany kraj lub region.
 • Korzystanie z osobnych planów taryfowych na przesyłanie głosu i transmisję danych.

Oba numery telefonu umożliwiają nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS.2iPhone może korzystać z jednej sieci danych komórkowych jednocześnie.

 1. Karta eSIM na telefonie iPhone nie jest oferowana w Chinach kontynentalnych. W Hongkongu i Makau kartę eSIM oferuje tylko iPhone XS. Dowiedz się na temat używania funkcji Dual SIM z dwiema kartami nano-SIM w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i Makau.
 2. Ta funkcja korzysta z technologii Dual SIM Dual Standby, co oznacza, że obie karty SIM mogą nawiązywać i odbierać połączenia. Jeśli jeden numer jest w trakcie połączenia, połączenia przychodzące na drugi numer będą kierowane do poczty głosowej.

Co jest potrzebne

Aby można było korzystać z usług dwóch różnych operatorów, telefon iPhone musi być odblokowany. W przeciwnym razie oba plany muszą pochodzić od tego samego operatora. Jeśli dostawcą pierwszej karty SIM jest operator CDMA, druga karta nie będzie obsługiwać sieci CDMA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem. 

Jeśli masz firmowy lub korporacyjny plan sieci komórkowej, sprawdź u administratora w firmie, czy ta funkcja jest obsługiwana.

Konfigurowanie planu sieci komórkowej z kartą eSIM

Jeden z planów sieci komórkowej używa karty nano-SIM, a drugi (i kolejne) — karty eSIM. Jeśli nie masz karty nano-SIM, a Twój operator to obsługuje, karta eSIM może służyć jako jedyny plan sieci komórkowej. Karta eSIM dostarczona przez operatora jest przechowywana cyfrowo na telefonie iPhone.

Aby aktywować drugi plan sieci komórkowej, możesz zeskanować kod QR otrzymany od operatora, użyć aplikacji operatora na telefon iPhone lub wprowadzić informacje ręcznie:

Skanowanie kodu QR

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa.
 2. Stuknij opcję Dodaj plan sieci komórkowej.
 3. Za pomocą telefonu iPhone zeskanuj kod QR otrzymany od operatora.

Jeśli otrzymasz prośbę o wprowadzenie kodu potwierdzenia w celu aktywowania karty eSIM, wprowadź numer otrzymany od operatora.

Używanie aplikacji operatora

 1. Przejdź do sklepu App Store i pobierz aplikację operatora.
 2. Korzystając z aplikacji, kup plan sieci komórkowej.

Wprowadzanie informacji ręcznie

W razie potrzeby informacje dotyczące planu możesz wprowadzić ręcznie. Stuknij opcję Podaj szczegóły ręcznie u dołu ekranu telefonu iPhone.

Na telefonie iPhone możesz mieć zapisaną więcej niż jedną kartę eSIM, ale w danej chwili możesz używać tylko jednej. Między kartami możesz się przełączać, stukając kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Plany sieci komórkowej, stukając plan, którego chcesz użyć, a następnie stukając opcję Włącz tę linię.

W kolejnych częściach podano więcej informacji o pozostałych ekranach konfiguracji na telefonie iPhone.

Dodawanie etykiet do planów

Po aktywowaniu drugiego planu należy opatrzyć plany etykietami. Na przykład pierwszy plan może otrzymać etykietę Praca, a drugi — etykietę Osobiste.

Tych etykiet będziesz używać podczas wybierania numeru telefonu, który ma być używany do nawiązywania i odbierania połączeń, wyznaczania numeru dla danych sieci komórkowej oraz przypisywania numeru do kontaktów, tak aby było wiadomo, który numer będzie używany.

Jeśli zmienisz później zdanie, możesz zmienić swoje etykiety, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa i stukając numer, którego etykietę chcesz zmienić. Następnie stuknij opcję Etykieta planu sieci komórkowej i wybierz nową lub wprowadź własną etykietę.

Wybieranie sposobu współpracy planów

Ustaw swój numer domyślny, który będzie używany przez usługi iMessage i FaceTime oraz do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości do osoby, której nie ma w aplikacji Kontakty.

Na tym ekranie wybierz numer, który ma być domyślnym. Możesz też wybrać numer, który ma być używany tylko do danych sieci komórkowej. Drugi numer będzie numerem domyślnym. 

Użyj „Podstawowy” jako linii domyślnej: jeśli zaznaczysz tę opcję, numer podstawowy będzie używany domyślnie do przesyłania głosu, wiadomości SMS, danych, wiadomości iMessage oraz połączeń FaceTime. Numer dodatkowy będzie dostępny tylko do przesyłania głosu i wiadomości SMS.

Użyj „Dodatkowy” jako linii domyślnej: jeśli zaznaczysz tę opcję, numer dodatkowy będzie używany do przesyłania głosu, wiadomości SMS, danych, wiadomości iMessage oraz połączeń FaceTime. Numer podstawowy będzie dostępny tylko do przesyłania głosu i wiadomości SMS.

Użyj „Dodatkowy” tylko do danych sieci komórkowej: tę opcję możesz zaznaczyć, jeśli podróżujesz za granicę i chcesz, aby do przesyłania głosu, wiadomości SMS, wiadomości iMessage i połączeń FaceTime był nadal używany numer podstawowy. Do przesyłania danych będzie używany numer dodatkowy.

Używanie dwóch numerów telefonu do połączeń, wiadomości i danych

iPhone został już skonfigurowany przy użyciu dwóch numerów telefonu. Teraz dowiedzmy się, jak ich używać. 

Zapamiętywanie przez telefon iPhone numeru, którego ma używać

Gdy telefonujesz do jednego ze swoich kontaktów, nie musisz za każdym razem wybierać numeru, którego należy użyć. Domyślnie iPhone używa tego samego numeru, za pomocą którego nawiązano ostatnie połączenie z tym kontaktem. Jeśli z tym kontaktem nie było wcześniej nawiązywane połączenie, iPhone używa numeru domyślnego. Jeśli chcesz, możesz określić numer, który ma być używany do nawiązywania połączeń z kontaktem. Wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij kontakt.
 2. Stuknij opcję Preferowany plan sieci komórkowej.
 3. Stuknij numer, którego chcesz używać z tym kontaktem.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Połączenie telefoniczne można nawiązywać i odbierać przy użyciu dowolnego numeru telefonu.

Gdy trwa połączenie, połączenie przychodzące na inny numer telefonu zostanie skierowane do poczty głosowej, jeśli masz ją skonfigurowaną u swojego operatora. Nie otrzymasz jednak powiadomienia o nieodebranym połączeniu z dodatkowego numeru. Funkcja Połączenie oczekujące działa dla połączeń przychodzących na tym samym numerze telefonu. Aby uniknąć nieodebrania ważnego połączenia, możesz włączyć przekazywanie połączeń i przekazywać wszystkie połączenia z jednego numeru na drugi. Sprawdź dostępność tej usługi u swojego operatora i dowiedz się o dodatkowe opłaty.

Przełączanie numerów telefonu dla połączenia

Przed nawiązaniem połączenia możesz przełączyć numery telefonu. Jeśli dzwonisz do kogoś z listy Ulubione, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij ikonę .
 2. Stuknij bieżący numer telefonu. 
 3. Stuknij inny numer telefonu. 

Jeśli używasz przycisków, wykonaj następujące czynności:

 1. Wprowadź numer telefonu.
 2. Stuknij numer telefonu w pobliżu górnej części ekranu. 
 3. Stuknij numer, którego chcesz użyć.

Wysyłanie wiadomości za pomocą usług iMessage i SMS/MMS

Możesz wysyłać wiadomości za pomocą usługi iMessage i korzystać z usługi FaceTime na tej samej linii telefonicznej. Aby zmienić linię używaną przez usługę iMessage, wykonaj następujące czynności: 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości. 
 2. Stuknij opcję Linia iMessage i FaceTime.
 3. Stuknij numer telefonu, którego chcesz użyć.

Do wysyłania wiadomości przy użyciu usługi SMS/MMS możesz używać dowolnego numeru telefonu*. Przed wysłaniem wiadomości SMS/MMS możesz przełączyć numery telefonu. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk Nowa w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wprowadź nazwę kontaktu.
 4. Stuknij bieżący numer telefonu.
 5. Stuknij numer, którego chcesz użyć.

* Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Sprawdź to u swojego operatora.

Informacje ikonach statusu funkcji Dual SIM

Ikony na pasku statusu w górnej części ekranu informują o sile sygnału dwóch operatorów. Dowiedz się, co oznaczają ikony statusu.

Więcej ikon statusu możesz zobaczyć po otwarciu centrum sterowania.

Zmiana numeru danych sieci komórkowej

Z danych sieci komórkowej może korzystać jeden numer jednocześnie. Jeśli chcesz zmienić numer używający danych sieci komórkowej, wykonaj następujące czynności: 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa.
 2. Stuknij opcję Dane sieci komórkowej. 
 3. Stuknij numer, który ma używać danych sieci komórkowej. 

Gdy jest aktywne połączenie głosowe z użyciem numeru, który nie jest wyznaczony jako numer do przesyłania danych, przesyłanie danych nie będzie w tym czasie działać.

Zarządzanie ustawieniami sieci komórkowej

Aby zmienić ustawienia sieci komórkowej dla każdego planu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa.
 2. Stuknij linię telefoniczną, której opcje chcesz ustawić.
 3. Stuknij każdą opcję i ustaw ją w zwykły sposób.

Data publikacji: