Używanie funkcji Dual SIM z kartą eSIM

Telefony iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR i nowsze modele oferują funkcję Dual SIM, która pozwala na wykorzystanie dwóch kart — nano-SIM i eSIM.1 eSIM to cyfrowa karta SIM, która umożliwia aktywowanie planu sieci komórkowej od operatora bez potrzeby używania fizycznej karty nano-SIM.

Co to jest Dual SIM?

Funkcji Dual SIM można używać na wiele sposobów:

 • Używanie jednego numeru do celów służbowych i drugiego do połączeń prywatnych.
 • Dodawanie lokalnego planu taryfowego na transmisję danych w przypadku podróży poza dany kraj lub region.
 • Korzystanie z osobnych planów taryfowych na przesyłanie głosu i transmisję danych.

W systemie iOS 13 i nowszych oba numery telefonów umożliwiają nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych i FaceTime, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości iMessage, SMS i MMS.2iPhone może korzystać z jednej sieci danych komórkowych jednocześnie.

1. Karta eSIM na telefonie iPhone nie jest oferowana w Chinach kontynentalnych. W Hongkongu i Makau kartę eSIM oferują iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacji) i iPhone XS. Dowiedz się na temat używania funkcji Dual SIM z dwiema kartami nano-SIM w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i Makau.
2. Ta funkcja korzysta z technologii Dual SIM Dual Standby (DSDS), co oznacza, że obie karty SIM mogą nawiązywać i odbierać połączenia.

Sieć 5G a funkcja Dual SIM

Jeśli masz telefon iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro lub iPhone 12 Pro Max i obie linie telefoniczne są aktywne, sieć 5G nie jest dostępna. Aby korzystać z sieci 5G na tych modelach telefonu iPhone, wyłącz tryb Dual SIM, wyłączając jedną z linii telefonicznych:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij opcję Sieć komórkowa.
 2. Wybierz linię, którą chcesz wyłączyć.
 3. Wyłącz przełącznik obok pozycji Włącz tę linię.

Aby powrócić do trybu Dual SIM, włącz linię z powrotem.

Co jest potrzebne

Aby można było korzystać z usług dwóch różnych operatorów, telefon iPhone musi być odblokowany. W przeciwnym razie oba plany muszą pochodzić od tego samego operatora. Jeśli dostawcą pierwszej karty SIM jest operator CDMA, druga karta nie będzie obsługiwać sieci CDMA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem. 

Jeśli masz firmowy lub korporacyjny plan sieci komórkowej, sprawdź u administratora w firmie, czy ta funkcja jest obsługiwana.

Konfigurowanie planu sieci komórkowej z kartą eSIM

W przypadku telefonu iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR lub nowszego modelu można używać karty nano-SIM dla planu sieci komórkowej oraz karty eSIM dla jednego lub wielu innych planów sieci komórkowej. Jeśli nie masz karty nano-SIM, a Twój operator to obsługuje, karta eSIM może służyć jako jedyny plan sieci komórkowej. Karta eSIM dostarczona przez operatora jest przechowywana cyfrowo na telefonie iPhone.

Aby aktywować drugi plan sieci komórkowej, możesz zeskanować kod QR otrzymany od operatora, użyć aplikacji operatora na telefon iPhone, zainstalować przypisany plan lub wprowadzić informacje ręcznie:

Skanowanie kodu QR

 1. Otwórz aplikację Aparat i zeskanuj kod QR.
 2. Kiedy pojawi się powiadomienie Wykryto plan komórkowy, stuknij je.
 3. Stuknij opcję Dalej u dołu ekranu.
 4. Stuknij opcję Dodaj plan sieci komórkowej.

Jeśli otrzymasz prośbę o wprowadzenie kodu potwierdzenia w celu aktywowania karty eSIM, wprowadź numer otrzymany od operatora.

Używanie aplikacji operatora

 1. Przejdź do sklepu App Store i pobierz aplikację operatora.
 2. Korzystając z aplikacji, kup plan sieci komórkowej.

Instalowanie przypisanego planu sieci komórkowej

W przypadku systemu iOS 13 i nowszych niektórzy operatorzy mogą przypisać plan sieci komórkowej do zainstalowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Jeśli masz przypisany plan, wykonaj następujące czynności: 

 1. Kiedy pojawi się powiadomienie Plan sieci komórkowej jest gotowy do zainstalowania, stuknij je.
 2. W aplikacji Ustawienia stuknij pozycję Plan sieci komórkowej jest gotowy do zainstalowania.
 3. Stuknij opcję Dalej u dołu ekranu.

Wprowadzanie informacji ręcznie

W razie potrzeby informacje dotyczące planu możesz wprowadzić ręcznie. Aby ręcznie wprowadzić informacje dotyczące planu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne).
 3. Stuknij opcję Dodaj plan sieci komórkowej.
 4. Stuknij opcję Podaj szczegóły ręcznie u dołu ekranu telefonu iPhone.

Na telefonie iPhone możesz mieć zapisaną więcej niż jedną kartę eSIM, ale w danej chwili możesz używać tylko jednej. Aby przełączać się między kartami eSIM, stuknij opcję Ustawienia, stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne), stuknij plan, którego chcesz użyć, a następnie stuknij opcję Włącz tę linię.

W kolejnych częściach podano więcej informacji o pozostałych ekranach konfiguracji na telefonie iPhone.

Dodawanie etykiet do planów

Po aktywowaniu drugiego planu należy opatrzyć plany etykietami. Na przykład pierwszy plan może otrzymać etykietę Praca, a drugi — etykietę Osobiste.

Tych etykiet będziesz używać podczas wybierania numeru telefonu, który ma być używany do nawiązywania i odbierania połączeń, wyznaczania numeru dla danych sieci komórkowej oraz przypisywania numeru do kontaktów, tak aby było wiadomo, który numer będzie używany.

Jeśli zmienisz później zdanie, możesz zmienić etykiety, wybierając opcję Ustawienia, stukając opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne), a następnie stukając numer, którego etykietę chcesz zmienić. Następnie stuknij opcję Etykieta planu sieci komórkowej i wybierz nową lub wprowadź własną etykietę.

Ustawianie numeru domyślnego

Wybierz numer, który ma być używany do dzwonienia lub wysyłania wiadomości do osoby, która nie znajduje się w aplikacji Kontakty. W systemie iOS 13 i nowszych wybierz plany sieci komórkowej, które mają być używane dla usług iMessage i FaceTime. W systemie iOS 13 lub nowszym możesz wybrać jeden z numerów lub oba numery.

Na tym ekranie wybierz numer, który ma być domyślnym. Możesz też wybrać numer, który ma być używany tylko do danych sieci komórkowej. Drugi numer będzie numerem domyślnym. Aby iPhone używał danych sieci komórkowej z obu planów w zależności od zasięgu i dostępności, włącz opcję Przełączanie danych kom.

Używanie dwóch numerów telefonu do połączeń, wiadomości i danych

iPhone został już skonfigurowany przy użyciu dwóch numerów telefonu. Teraz dowiedzmy się, jak ich używać. 

Zapamiętywanie przez telefon iPhone numeru, którego ma używać

Gdy telefonujesz do jednego ze swoich kontaktów, nie musisz za każdym razem wybierać numeru, którego należy użyć. Domyślnie iPhone używa tego samego numeru, za pomocą którego nawiązano ostatnie połączenie z tym kontaktem. Jeśli z tym kontaktem nie było wcześniej nawiązywane połączenie, iPhone używa numeru domyślnego. Jeśli chcesz, możesz określić numer, który ma być używany do nawiązywania połączeń z kontaktem. Wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij kontakt.
 2. Stuknij opcję Preferowany plan sieci komórkowej.
 3. Stuknij numer, którego chcesz używać z tym kontaktem.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Połączenie telefoniczne można nawiązywać i odbierać przy użyciu dowolnego numeru telefonu.

W systemie iOS 13 i nowszych, jeśli właśnie trwa połączenie, a operator drugiego numeru telefonu obsługuje funkcję Rozmowy przez Wi-Fi, możesz odbierać połączenia przychodzące na drugi numer. Jeśli w trakcie połączenia korzystasz z linii, która nie jest linią wyznaczoną dla danych sieci komórkowej, musisz włączyć opcję Przełączanie danych kom., aby odbierać połączenia z drugiej linii. Jeśli zignorujesz połączenie i masz skonfigurowaną pocztę głosową u swojego operatora, otrzymasz powiadomienie o nieodebranym połączeniu, a połączenie zostanie skierowane do poczty głosowej. Sprawdź dostępność funkcji Rozmowy przez Wi-Fi u swojego operatora i dowiedz się, czy u dostawcy danych obowiązują dodatkowe opłaty lub limity użycia danych.

Jeśli w trakcie prowadzenia rozmowy na drugiej linii pojawia się komunikat Brak sieci, oznacza to, że operator nie obsługuje funkcji Rozmowy przez Wi-Fi lub nie masz tej opcji włączonej.1 Może to również oznaczać, że funkcja Przełączanie danych kom. nie jest włączona. Gdy trwa połączenie, połączenie przychodzące na inny numer telefonu zostanie skierowane do poczty głosowej, jeśli masz ją skonfigurowaną u swojego operatora.2 Nie otrzymasz jednak powiadomienia o nieodebranym połączeniu z dodatkowego numeru. Funkcja Połączenie oczekujące działa dla połączeń przychodzących na tym samym numerze telefonu. Aby uniknąć nieodebrania ważnego połączenia, możesz włączyć przekazywanie połączeń i przekazywać wszystkie połączenia z jednego numeru na drugi. Sprawdź dostępność tej usługi u swojego operatora i dowiedz się o dodatkowe opłaty.

1. Jeśli używasz systemu iOS 12, uaktualnij system do wersji iOS 13 lub nowszej, aby odbierać połączenia podczas korzystania z innego numeru.
2. Jeśli dla numeru, który korzysta z danych sieci komórkowej, jest włączony roaming danych, usługi Visual Voicemail i MMS będą wyłączone dla numeru służącego tylko do przesyłania głosu
.

Przełączanie numerów telefonu dla połączenia

Przed nawiązaniem połączenia możesz przełączyć numery telefonu. Jeśli dzwonisz do kogoś z listy Ulubione, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij przycisk Informacje .
 2. Stuknij bieżący numer telefonu. 
 3. Stuknij inny numer telefonu. 

Jeśli używasz przycisków, wykonaj następujące czynności:

 1. Wprowadź numer telefonu.
 2. Stuknij numer telefonu w pobliżu górnej części ekranu. 
 3. Stuknij numer, którego chcesz użyć.

Wysyłanie wiadomości za pomocą usług iMessage i SMS/MMS

Do wysyłania wiadomości przy użyciu usługi iMessage lub SMS/MMS możesz używać dowolnego numeru telefonu*. Przed wysłaniem wiadomości iMessage lub SMS/MMS możesz przełączyć numery telefonu. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk Nowa w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wprowadź nazwę kontaktu.
 4. Stuknij bieżący numer telefonu.
 5. Stuknij numer, którego chcesz użyć.

* Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Sprawdź to u swojego operatora.

Informacje ikonach statusu funkcji Dual SIM

Ikony na pasku statusu w górnej części ekranu informują o sile sygnału dwóch operatorów. Dowiedz się, co oznaczają ikony statusu.

Więcej ikon statusu możesz zobaczyć po otwarciu centrum sterowania.

Jeśli korzystasz z usług pierwszego operatora, dla drugiej linii jest wyświetlany komunikat „Brak sieci”. 

Pasek statusu przedstawia, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi, a dla drugiego operatora używana jest funkcja Rozmowy przez Wi-Fi.

Gdy funkcja Przełączanie danych kom. jest włączona, pasek statusu wskazuje, że pierwszy operator używa połączenia LTE, a drugi operator korzysta z danych komórkowych pierwszego operatora i ma włączoną funkcję Rozmowy przez Wi-Fi.

Zmiana numeru danych sieci komórkowej

Z danych sieci komórkowej może korzystać jeden numer jednocześnie. Aby zmienić numer używający danych sieci komórkowej, wykonaj następujące czynności: 

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne).
 3. Stuknij opcję Dane sieci komórkowej. 
 4. Stuknij numer, który ma używać danych sieci komórkowej. 

Jeśli włączysz funkcję Przełączanie danych kom., to gdy trwa połączenie głosowe na numerze służącym tylko do przesyłania głosu, ten numer jest automatycznie przełączany na używanie głosu i danych*. Umożliwia to korzystanie zarówno z głosu, jak i danych podczas połączenia.

Jeśli wyłączysz funkcję Przełączanie danych kom. i jest aktywne połączenie głosowe z użyciem numeru, który nie jest wyznaczony jako numer do przesyłania danych komórkowych, przesyłanie danych komórkowych nie będzie w tym czasie działać.

Aby włączyć funkcję Przełączanie danych kom., wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne).
 3. Stuknij opcję Dane sieci komórkowej.
 4. Włącz opcję Przełączanie danych kom.

* Linia danych przełącza się automatycznie na czas trwania połączenia. To przełączanie danych komórkowych nie będzie działać, jeśli używasz roamingu danych. Sprawdź dostępność tej usługi u swojego operatora i dowiedz się o dodatkowe opłaty.

Zarządzanie ustawieniami sieci komórkowej

Aby zmienić ustawienia sieci komórkowej dla każdego planu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne).
 3. Stuknij numer, który chcesz zmienić.
 4. Stuknij każdą opcję i ustaw ją w zwykły sposób.

Przenoszenie karty eSIM z poprzedniego telefonu iPhone na nowy

Aby przenieść kartę eSIM na nowy telefon iPhone, możesz zeskanować kod QR otrzymany od operatora, użyć aplikacji operatora na telefon iPhone lub zainstalować przypisany plan sieci komórkowej*. Po aktywowaniu planu sieci komórkowej na nowym telefonie plan na poprzednim telefonie iPhone zostanie dezaktywowany.

Aby skonfigurować nowy telefon iPhone, wykonaj czynności przedstawione w sekcji Konfigurowanie planu sieci komórkowej z kartą eSIM. Jeśli podczas konfiguracji funkcji Szybki start zostanie wyświetlony monit o przeniesienie planu taryfowego sieci komórkowej, wykonaj te czynności.

Wymazywanie karty eSIM

Jeśli musisz wymazać kartę eSIM, wykonaj następujące czynności: 

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne).
 3. Stuknij plan, który chcesz wymazać.
 4. Stuknij opcję Usuń plan sieci komórkowej.

Jeśli wymazujesz całą zawartość i wszystkie ustawienia z urządzenia, możesz zdecydować, czy karta eSIM również ma zostać wymazana czy też należy ją zachować. Jeśli chcesz anulować plan sieci komórkowej, w dalszym ciągu musisz się skontaktować z operatorem.

Więcej informacji

Data publikacji: