Używanie sugestii udostępniania w aplikacji Zdjęcia

Karta Dla Ciebie w aplikacji Zdjęcia sugeruje możliwe do udostępniania chwile z biblioteki, które można wysyłać znajomym. Jeśli znajomi również mają system iOS 12, mogą udostępnić zdjęcia z tego samego wydarzenia, aby uzupełnić zbiór.

Funkcja Sugestie udostępniania gromadzi zbiory automatycznie, korzystając ze zdjęć i nagrań wykonanych w tym samym czasie i miejscu. Osoby, którym udostępniasz, otrzymują wiadomość zawierającą publiczne łącze do witryny iCloud.com, do którego każdy może uzyskać dostęp. Łącze jest aktywne 30 dni; w każdej chwili możesz przestać udostępniać.

Jeśli chcesz utworzyć przestrzeń do wspólnego udostępniania zdjęć lub chcesz ograniczyć osoby, które mogą zobaczyć udostępnione zdjęcia, wypróbuj albumy udostępniane.

 

Sugestie udostępniania na telefonie iPhone

Jak udostępniać zdjęcia za pomocą sugestii udostępniania

 1. Włącz usługę Zdjęcia iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 2. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 3. Stuknij kartę Dla Ciebie, a następnie znajdź sugestie udostępniania.
 4. Przesuń palcem w lewo, aby przeglądać wszystkie sugerowane zbiory, a następnie stuknij zbiór do udostępnienia. 
 5. Stuknij opcję Dalej, aby udostępnić wszystko, lub stuknij opcję Wybierz, a następnie odznacz rzeczy, których nie chcesz udostępniać.
 6. Wybierz osoby, którym chcesz udostępniać. Jeśli aplikacja Zdjęcia rozpoznaje osoby na zdjęciach, ich imiona pojawiają się automatycznie. Mogą się też pojawiać osoby, którym wcześniej udostępniano zdjęcia. Odznacz wszystkie osoby, którym nie chcesz udostępniać. Aby dodać więcej znajomych, stuknij opcję Dodaj osoby.
 7. Stuknij przycisk Udostępnij w Wiadomościach. Pojawi się okno aplikacji Wiadomości wyświetlające odbiorców oraz podgląd wiadomości, którą otrzymają. 
 8. Dodaj komentarz, a następnie naciśnij przycisk przycisk wysyłania w aplikacji Wiadomości, aby wysłać wiadomość.

Dowolne chwile z biblioteki można wysyłać w ten sam sposób. Stuknij kartę Zdjęcia, a następnie stuknij tytuł chwili. Stuknij ikonę niebieskie kółko z trzema kropkami, stuknij opcję Udostępnij zdjęcia, a następnie wykonaj kroki 5–8 powyżej.

dodawanie udostępnionych zdjęć do własnej biblioteki

Uzupełnianie zbioru za pomocą funkcji Też udostępnij

Gdy odbiorcy zbioru stukną łącze w aplikacji Wiadomości, zostanie otwarta aplikacja Zdjęcia, w której zostaną wyświetlone wszystkie udostępnione rzeczy*. Odbiorcy mogą stuknąć opcję Dodaj wszystko, aby dodać zdjęcia i nagrania wideo w pełnej rozdzielczości do własnej biblioteki.

Jeśli aplikacja Zdjęcia wykryje, że znajomi mają w swoich bibliotekach rzeczy, które mogą pochodzić z tego samego czasu i miejsca, pod wysyłanym zbiorem pojawi się sekcja Też udostępnij. Po stuknięciu opcji Wyświetl aplikacja Zdjęcia pokazuje rzeczy, które mogą pochodzić z tego samego wydarzenia — na przykład zdjęcia wykonane podczas imprezy na plaży, w której braliście razem udział.

Znajomi mogą wybrać, które rzeczy mają zostać udostępnione, a następnie stukają opcję Udostępnij, aby wysłać zdjęcia rejestrujące ujęcia i chwile, których u siebie nie masz.

* Jeśli odbiorca otworzy łącze w aplikacji Wiadomości na komputerze Mac, zbiór pojawi się na stronie internetowej, a funkcja Też udostępnij nie będzie dostępna.

Wyświetlanie ostatnio udostępnionych zbiorów i kończenie udostępniania

Na karcie Dla Ciebie można zobaczyć wszystkie udostępniane zbiory oraz przestać udostępniać dowolny zbiór, który jest nadal dostępny.

 1. W aplikacji Zdjęcia stuknij kartę Dla Ciebie, a następnie znajdź sekcję Ostatnio udostępniane.
 2. Przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć udostępniane lub otrzymane zbiory. Stuknij zbiór, aby wyświetlić zawarte w nim zdjęcia i nagrania wideo.
 3. Jeśli chcesz przestać udostępniać jeden ze zbiorów, zanim minie 30 dni, stuknij opcję niebieskie kółko z trzema kropkami, a następnie stuknij opcję Przestań udostępniać. Ponownie stuknij opcję Przestań udostępniać, aby potwierdzić.
Data publikacji: