Jak używać Trybu ciemnego na komputerze Mac

Tryb ciemny pomaga skupić się na pracy, ponieważ dzięki niemu najważniejsze treści są lepiej widoczne, a narzędzia i okna dyskretnie wtapiają się w tło.

W systemie macOS Mojave wprowadzono Tryb ciemny, który zmienia wygląd biurka, pomagając skupić się na pracy. Tryb ciemny używa ciemnego schematu kolorów, który działa w całym systemie, w tym w aplikacjach dostarczonych wraz z komputerem Mac. Można go też wprowadzać w aplikacjach innych firm.

Włączanie Trybu ciemnego

  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Kliknij opcję Ogólne.
  3. W opcjach Wygląd u góry ekrany wybierz pozycję Ciemny.

Jak Tryb ciemny działa z niektórymi aplikacjami i funkcjami

Niektóre aplikacje i funkcje mają specjalne ustawienia lub sposoby działania Trybu ciemnego. 

  • Mail. Aplikacja Mail pozwala zdecydować, czy dla wiadomości mają być używane ciemne tła. Aby używać jasnego tła wiadomości, gdy jest włączony Tryb ciemny, wybierz kolejno opcje Mail > Preferencje, a następnie kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie opcji Używaj ciemnego tła wiadomości.
  • Safari. Safari nie zezwala na zmianę wyglądu stron internetowych za pomocą Trybu ciemnego, ale można użyć funkcji Reader w Safari w celu czytania stron w Trybie ciemnym. 
  • Biurko dynamiczne. Jeśli włączysz Tryb ciemny podczas używania biurka dynamicznego, będziesz widzieć tylko zdjęcie nocy. Dowiedz się więcej na temat używania Trybu ciemnego z biurkiem dynamicznym.
Data publikacji: