Tworzenie i zamawianie wydruków w aplikacji Zdjęcia za pomocą rozszerzeń projektu

Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować rozszerzenia innych firm w aplikacji Zdjęcia w systemie macOS oraz jak z nich korzystać.

Dzięki rozszerzeniom projektu innych firm w aplikacji Zdjęcia możesz dodawać wiele zaawansowanych narzędzi do tworzenia projektów fotograficznych i zamawiania wydruków. Aby rozpocząć, upewnij się, że komputer Mac używa systemu macOS High Sierra 10.13 lub nowszego. Następnie pobierz i zainstaluj rozszerzenia ze sklepu Mac App Store.

Jak odnaleźć i zainstalować rozszerzenia projektu aplikacji Zdjęcia

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
  2. Na pasku menu aplikacji Zdjęcia wybierz kolejno opcje Plik > Utwórz > [typ projektu] > App Store. Zostanie otwarty sklep Mac App Store z wyświetlonymi dostępnymi rozszerzeniami projektu.
  3. Kliknij rozszerzenie, aby uzyskać więcej informacji, lub kliknij opcję Pobierz, aby pobrać rozszerzenie.
  4. Po pobraniu rozszerzenie staje się dostępne jako rozszerzenie projektu w aplikacji Zdjęcia.

Konwertowanie istniejących projektów

Możesz uaktualnić lub kontynuować pracę w istniejącym projekcie w aplikacji Zdjęcia, konwertując go przy użyciu rozszerzeń innych firm:

  1. Na pasku bocznym w aplikacji Zdjęcia w obszarze Projekty wybierz projekt, który chcesz przekonwertować.
  2. Na pasku menu w aplikacji Zdjęcia wybierz kolejno pozycje Plik > Utwórz > [typ projektu], a następnie wybierz rozszerzenie projektu, którego chcesz użyć. W rozszerzeniu zostaną wyświetlone opcje dla tego projektu, a następnie rozszerzenie przekonwertuje projekt na swój własny format.
  3. Użyj interfejsu rozszerzeń projektu w aplikacji Zdjęcia, aby edytować projekt i złożyć zamówienie na wydruki. Po zakończeniu kliknij pozycję Gotowe w prawym górnym rogu aplikacji Zdjęcia. Przekonwertowany projekt jest wyświetlany na pasku bocznym wraz z oryginalnym projektem.

Po przekonwertowaniu projektu możesz go dalej edytować i składać zamówienia, korzystając z interfejsu rozszerzeń w aplikacji Zdjęcia.

Tworzenie nowych projektów

Aby utworzyć nowy projekt w aplikacji Zdjęcia przy użyciu rozszerzeń, wykonaj następujące czynności: 

  1. Wybierz wspomnienie, album lub grupę zdjęć, które mają zostać użyte w projekcie.
  2. Wybierz kolejno pozycje Plik > Utwórz > [typ projektu], a następnie wybierz opcję Rozszerzenie projektu.
  3. Korzystając z interfejsu rozszerzenia, utwórz projekt, edytuj go i złóż zamówienie.

Możesz dodać więcej zdjęć do projektu po jego utworzeniu: przeciągnij zdjęcia z widoku Zdjęcia i upuść je na nazwę projektu na pasku bocznym.

Pomoc dotycząca rozszerzeń

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z rozszerzeniem, skontaktuj się z deweloperem.

Rozszerzenia projektu dla aplikacji Zdjęcia mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: