Jeśli nie można uzyskać dostępu do licencji w narzędziu Apple Configurator

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz uzyskać dostępu do licencji po migracji do sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager. 

Unieważnienie wszystkich przydzielonych licencji

 1. Otwórz narzędzie Apple Configurator.
 2. Wybierz kolejno opcje Account (Konto) > Sign In (Zaloguj się), a następnie zaloguj się do sklepu App Store za pomocą konta programu VPP.
 3. Wybierz kolejno opcje Window (Okno) > VPP Assignments (Zadania VPP).
 4. Kliknij trójkącik obok aplikacji, aby wyświetlić numer seryjny urządzenia, do którego przypisana jest aplikacja.
 5. Wybierz urządzenie z listy, kliknij opcję Remove (Usuń) na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Revoke (Unieważnij).
 6. Powtórz czynności opisane w punktach 4 i 5, aby unieważnić licencje z pozostałych aplikacji.
 7. Przejdź do następnej części i przenieś swoje starsze licencje programu VPP.

Przenoszenie starszych licencji programu VPP

Po unieważnieniu wszystkich przydzielonych licencji wykonaj te czynności.

 1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie sekcję Aplikacje i książki.
 3. Przenieś wszystkie starsze licencje programu VPP.
 4. Przejdź do następnej części, aby utworzyć nową lokalizację narzędzia Apple Configurator.

Tworzenie nowej lokalizacji narzędzia Apple Configurator

Po przeniesieniu starszych licencji programu VPP wykonaj te czynności.

 1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager.
 2. Kliknij opcję Lokalizacje.
 3. Kliknij opcję Dodaj nową lokalizację.*
 4. Wprowadź informacje o nowej lokalizacji i kliknij opcję Zachowaj. Ta lokalizacja będzie używana wyłącznie przez narzędzie Apple Configurator.
 5. Przejdź do następnej części, aby utworzyć nowego Menadżera zawartości. 

Tworzenie nowego Menadżera zawartości

Po utworzeniu nowej lokalizacji wykonaj te czynności.

 1. Kliknij opcję Konta.
 2. Kliknij opcję Dodaj nowe konto.*
 3. Wprowadź szczegóły konta, wybierz rolę Menadżer zawartości, a następnie wybierz nową lokalizację narzędzia Apple Configurator. 
 4. Kliknij opcję Zachowaj osobę.
 5. Kliknij pozycję Utwórz dane logowania, podaj nazwę oraz hasło i wyloguj się.
 6. Przejdź do następnej części, aby przenieść licencje do nowej lokalizacji. 

Zakup darmowych licencji na nowej lokalizacji

Po utworzeniu nowego Menadżera zawartości wykonaj te czynności.

 1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager za pomocą konta nowego Menedżera zawartości.
 2. Kliknij pozycję Aplikacje i książki.
 3. Wybierz polecenie Rozpocznij i przenieś licencje do nowej lokalizacji, jeśli pojawi się monit.
 4. Wyszukaj bezpłatną aplikację, którą chcesz wdrożyć.
 5. Wybierz aplikację z wyników wyszukiwania.
 6. Wybierz utworzoną lokalizację narzędzia Apple Configurator.
 7. Wprowadź ilość, a następnie kliknij polecenie Pobierz.
 8. Po wyświetleniu dostępnych licencji przejdź do następnej sekcji i zaloguj się za pomocą narzędzia Apple Configurator.

Logowanie się do narzędzia Apple Configurator

Po otrzymaniu darmowych licencji na nowej lokalizacji wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narzędzie Apple Configurator.
 2. Wybierz kolejno opcje Account (Konto) > Sign In (Zaloguj się), a następnie zaloguj się do konta nowego Menadżera zawartości.
 3. Wybierz kolejno opcje Window (Okno) > Volume Purchasing Assignments (Przypisywanie zakupów grupowych) i zweryfikuj licencje VPP znajdujące się na liście.

Po wykonaniu tych czynności możesz przenieść licencje do nowej lokalizacji narzędzia Apple Configurator, jeśli jesteś zalogowany(-a) jako administrator.

* Tylko administrator, kierownik instytucji lub menedżer osób może utworzyć nową lokalizację lub nowego Menadżera zawartości.

Data publikacji: