Odtwarzacz internetowy Apple Music i prywatność

   

  • Odtwarzacz internetowy Apple Music zbiera informacje powiązane z unikatowym identyfikatorem specyficznym dla domeny odwiedzanej strony, jeśli nie jesteś użytkownikiem zalogowanym do usługi Apple Music. Po zalogowaniu się do usługi Apple Music identyfikator jest spójny na wszystkich stronach, na których jest wczytywany odtwarzacz.
  • Te identyfikatory są ważne przez jeden dzień i nie są połączone z kontem Apple ID.
  • Po zalogowaniu się do usługi Apple Music w przeglądarce i użyciu odtwarzacza (np. odtworzeniu muzyki) będą zbierane te same informacje co w przypadku użycia aplikacji Muzyka na urządzeniu lub komputerze oraz informacje o domenie strony.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych użytkowników są priorytetem dla wszystkich w firmie Apple. Zawsze staramy się zbierać tylko te dane, które są absolutnie niezbędne, i dbamy o to, aby użytkownicy wiedzieli, jakie informacje są przez nas gromadzone i w jakim celu. Tym zasadom podlega też — podobnie jak wszystkie inne produkty firmy Apple — odtwarzacz internetowy Apple Music.

Gdy odwiedzasz witrynę z osadzonym odtwarzaczem internetowym Apple Music, firma Apple zbiera (w sposób nienaruszający prywatności) ograniczone informacje o miejscu osadzenia odtwarzacza i sposobie interakcji z nim, aby poznać sposób użycia odtwarzacza i poprawić jego jakość. Odtwarzacz może być osadzany na stronach innych firm, jednak jest obsługiwany przez firmę Apple, dlatego firma Apple może zbierać informacje o miejscu i sposobie użycia odtwarzacza. Ten dokument dotyczy tylko zbierania, używania i ujawniania informacji przez firmę Apple. Odwiedzane strony z osadzonym odtwarzaczem internetowym mogą również osobno zbierać informacje o użytkowniku. Te informacje podlegają zasadom i praktykom tych stron.

W celu zbierania tych informacji możemy używać plików cookie lub podobnej technologii pamięci lokalnej, aby zapisywać dane witryn na urządzeniu w profilu przeglądarki internetowej. Dowiedz się, jak zarządzamy plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari na komputerze Mac lub na urządzeniu z systemem iOS. W przypadku innych przeglądarek można uzyskać te informacje u dostawcy przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie lub pamięci lokalnej może mieć wpływ na sposób działania odtwarzacza, w tym na możliwość stałego zalogowania do usługi Apple Music w przeglądarce.

Jeśli nie jesteś użytkownikiem zalogowanym do usługi Apple Music w przeglądarce, a odtwarzacz jest osadzony na odwiedzanej stronie, zbieramy informacje o odtwarzaczu i działaniach wykonywanych w ramach niego. Dotyczy to też domeny strony z osadzonym odtwarzaczem, informacji o przeglądarce lub urządzeniu, ogólnych informacji geograficznych na podstawie adresu IP (jest przechowywany tylko skrócony adres IP) oraz informacji o odtwarzanej muzyce. Te informacje są powiązane z losowym unikatowym identyfikatorem odtwarzacza internetowego w przeglądarce i z domeną strony, na której jest osadzony odtwarzacz. Ten identyfikator jest resetowany po jednym dniu i nie jest połączony z kontem Apple ID (jeśli jest używane). Jeśli klikniesz łącze w odtwarzaczu w celu rejestracji w usłudze Apple Music, w ramach tego zdarzenia jest zbierany pełny adres URL strony z osadzonym odtwarzaczem.

Jeśli jesteś użytkownikiem zalogowanym do usługi Apple Music w przeglądarce, a odtwarzacz jest osadzony na odwiedzanej stronie, zbieramy informacje o odtwarzaczu powiązane z osobnym identyfikatorem unikatowym dla odtwarzacza internetowego w przeglądarce, który jest spójny na wszystkich stronach z osadzonym odtwarzaczem. Ten identyfikator również jest resetowany po jednym dniu i nie jest połączony z kontem Apple ID. Zbierane informacje obejmują domenę strony z osadzonym odtwarzaczem, informacje o przeglądarce lub urządzeniu, ogólne informacje geograficzne na podstawie adresu IP (jest przechowywany tylko skrócony adres IP) oraz interakcje z funkcjami odtwarzacza niezwiązanymi z odtwarzaniem.

Jeśli jesteś użytkownikiem zalogowanym do usługi Apple Music w przeglądarce i użyjesz odtwarzacza internetowego Apple Music (np. klikniesz łącze lub odtworzysz muzykę), będą zbierane informacje o działaniach powiązane z kontem Apple ID na potrzeby dostosowywania usługi Apple Music i zgodności z wymaganiami wobec partnerów strategicznych powiązanych z usługą. Więcej informacji na temat zbierania i używania informacji o subskrybentach usługi Apple Music można znaleźć na stronie Apple Music i prywatność

Zbierane informacje o odtwarzaczu internetowym Apple Music i działaniach w odtwarzaczu są przechowywane przez co najmniej dwa lata, jak podano powyżej, aby umożliwić analizowanie trendów. Informacje zbierane po zalogowaniu się są obsługiwane zgodnie z opisem na stronie Apple Music i prywatność.  

Wszystkie te informacje są zbierane i używane zgodnie z naszymi zasadami ochrony prywatności dostępnymi na stronie https://www.apple.com/pl/privacy/.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: