Wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak usunąć historię, pliki cookie i pamięć podręczną za pomocą aplikacji Ustawienia.

Wymazywanie historii, pamięci podręcznej i plików cookie

 • Aby wymazać historię i pliki cookie, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari i stuknij opcję Wymaż historię i dane witryn. Wymazanie historii, plików cookie i danych przeglądania w przeglądarce Safari nie spowoduje zmodyfikowania danych wypełnianych automatycznie w formularzach.
  Ustawienia przeglądarki Safari na telefonie iPhone z opcją Wymaż historię i dane witryny
 • Aby wymazać pliki cookie i zachować historię, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Dane witryn i stuknij opcję Usuń wszystkie dane witryn.
 • Aby odwiedzane witryny nie były zapisywane w historii, włącz przeglądanie prywatne.

Gdy nie ma danych historii ani witryn do wymazania, odpowiednie ustawienie jest wyszarzone. To ustawienie może być również wyszarzone, gdy masz włączone ograniczenie dostępu do zawartości witryn internetowych w sekcji Ograniczaj treść i prywatność w opcji Czas przed ekranem.


Blokowanie plików cookie

Pliki cookie to fragmenty danych umieszczane na urządzeniu przez witryny, by pamiętać użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Aby określić, czy przeglądarka Safari ma blokować pliki cookie, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari, a następnie stuknij pozycję Blokuj wszystkie cookie.

Ustawienia przeglądarki Safari na telefonie iPhone z włączoną opcją Blokuj wszystkie cookie

Blokowanie plików cookie może sprawić, że niektóre witryny nie będą działać. Oto kilka przykładów:

 • Można stracić możliwość zalogowania się do niektórych witryn mimo podania prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.
 • Może zostać wyświetlony komunikat, że pliki cookie są wymagane lub że akceptowanie plików cookie przez przeglądarkę jest wyłączone.
 • Niektóre funkcje witryn mogą nie działać.


Używanie blokad zawartości

Blokady zawartości to rozszerzenia i aplikacje innych producentów umożliwiające przeglądarce Safari blokowanie plików cookie, obrazów, zasobów, okien wyskakujących i innej zawartości.

Aby uzyskać blokadę zawartości:

 1. Pobierz ze sklepu App Store aplikację do blokowania zawartości.
 2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Rozszerzenia.
 3. Stuknij, aby włączyć aplikację do blokowania zawartości.

Można używać więcej niż jednej blokady zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z deweloperem aplikacji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: