Ustawienia sieci WWW w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Niektóre funkcje witryn internetowych (filmy, animacje i aplikacje internetowe) są domyślnie wyświetlane przez przeglądarkę Safari. W celu ochrony prywatności oraz zabezpieczenia urządzenia przed potencjalnymi zagrożeniami występującymi w Internecie można włączyć blokady zawartości.

Aby zmienić ustawienia przeglądarki Safari, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari. Więcej informacji na temat przeglądarki Safari w systemie iOS zawiera podręcznik użytkownika.

Włączanie ochrony przed phishingiem i blokad zawartości

Aby włączyć ochronę przed phishingiem, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari, a następnie włącz opcję Alerty o fałszywych witrynach. Jeśli w ustawieniach przeglądarki Safari zostanie włączona funkcja ochrony przed phishingiem, w razie odwiedzenia witryny podejrzanej o wyłudzanie informacji na ekranie pojawi się ostrzeżenie. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie stuknij opcję Alerty o fałszywych witrynach.

Phishing to próba wyłudzenia osobistych danych, takich jak hasło, informacje o koncie czy nazwa użytkownika. Fałszywa witryna może się podszyć pod prawdziwą, na przykład pod witrynę banku, instytucji finansowej lub dostawcy usług poczty e-mail.

W przeglądarce Safari w systemie iOS 9 wprowadzono blokady zawartości. Są to rozszerzenia, które umożliwiają przeglądarce Safari skuteczne blokowanie plików cookie, obrazów, zasobów, okien wyskakujących i innej zawartości.

Aby włączyć blokady zawartości, należy pobrać aplikację do blokowania zawartości ze sklepu App Store. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Blokady zawartości i włącz rozszerzenia, których chcesz używać. Można używać więcej niż jednej blokady zawartości.

Blokad zawartości można używać na telefonie iPhone 5s lub nowszym.

Blokowanie plików cookie

Aby zdecydować, czy przeglądarka Safari ma blokować pliki cookie w systemie iOS 8 lub nowszym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Blokuj cookie, a następnie wybierz opcję Zawsze blokuj, Z odwiedzonych witryn, Tylko z bieżącej witryny lub Zawsze pozwalaj. W systemie iOS 7 lub starszym wybierz opcję Nigdy, Od innych podmiotów i reklamodawców lub Zawsze. 

Cookie to mały plik z danymi umieszczany na urządzeniu przez witrynę internetową. Pozwala on witrynie rozpoznać użytkownika przy kolejnej wizycie i dostosować się do jego preferencji na podstawie podanych przez niego informacji. Niektóre strony mogą nie działać, dopóki nie zaakceptujesz plików cookie. Na przykład:

  • Nie można zalogować się do witryny lub strony internetowej przy użyciu poprawnej nazwy użytkownika i hasła.
  • Strona internetowa wyświetla komunikat z informacją, że wymagane są pliki cookie lub że funkcje plików cookie przeglądarki są wyłączone.
  • Jedna z funkcji w witrynie internetowej nie działa prawidłowo.

Zezwalanie na wykonywanie skryptów JavaScript

Skrypty JavaScript są domyślnie włączone. Aby zmienić ustawienia, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Zaawansowane i włącz lub wyłącz opcję JavaScript. Język JavaScript pozwala programistom kontrolować pewne elementy strony. Przykładowo witryna, która używa skryptów JavaScript, może wyświetlać bieżącą datę i godzinę lub otwierać powiązaną stronę w nowym oknie wyskakującym.

Wyłączenie skryptów JavaScript może zapobiec wyświetlaniu niektórych okien wyskakujących. Jednak obsługa tych skryptów może być wymagana do prawidłowego działania pewnych witryn.

Wymazywanie informacji z urządzenia

Aby wymazać historię i pliki cookie z przeglądarki Safari w systemie iOS 8 lub nowszym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Wymaż historię i dane witryn. W systemie iOS 7 lub starszym stuknij opcje Wymaż historię oraz Wymaż pliki cookie i dane.

Aby wymazać pozostałe informacje przechowywane przez przeglądarkę Safari, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Dane witryn > Usuń wszystkie dane witryn.

Wymazanie historii, plików cookie i danych przeglądania nie spowoduje zmodyfikowania danych wpisywanych w formularzach.  

Aby wyłączyć zapamiętywanie odwiedzanych witryn w historii, dowiedz się, jak włączać i wyłączać przeglądanie prywatne.

 

Ostatnia modyfikacja: