Zmienianie głosu lub języka Siri

Dowiedz się, jak zmienić głos i język używane przez Siri.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie.

Stuknij opcję Język, aby zmienić język używany przez Siri do obsługi poleceń i odpowiedzi.

Stuknij ustawienie Głos Siri, aby zmienić głos, którym mówi Siri.

Aby słyszeć mówione odpowiedzi od Siri na urządzeniu, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > Odpowiedzi Siri.

Na komputerze Mac

Jeśli masz komputer Mac z systemem macOS Sierra lub nowszym, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Siri. Możesz teraz wybrać następujące opcje:

  • Język: zmień język używany przez Siri do obsługi poleceń i odpowiedzi.
  • Różnorodność głosu: zmień różnorodność głosu, którego używa Siri.
  • Głos Siri: zmień głos, którym mówi Siri.
  • Odpowiedzi głosowe: włącz, aby słyszeć odpowiedzi głosowe od Siri. Jeśli wyłączysz tę opcję, nie będziesz słyszeć głosowej odpowiedzi, ale zobaczysz odpowiedź Siri w jej oknie.

Na zegarku Apple Watch

Na zegarku Apple Watch Siri korzysta z tego samego języka i głosu, które ustawiono na telefonie iPhone. Na zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym Siri może odpowiadać głosowo. Na zegarku Apple Watch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri.

Na wcześniejszych modelach zegarka Apple Watch Siri będzie wyświetlać odpowiedzi na ekranie za pomocą tekstu lub obrazów. Dowiedz się więcej na temat Siri na zegarku Apple Watch.

Na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD

Siri korzysta z tego samego języka, który został ustawiony na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD. Aby zmienić język używany przez Siri, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne. W sekcji Siri wybierz opcję Język i wybierz odpowiedni język.

Siri nie mówi na urządzeniu Apple TV, ale przetwarza prośby i wyświetla wyniki na ekranie.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Siri na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD.

Więcej informacji

Data publikacji: