Zmienianie głosu lub języka Siri

Dowiedz się, jak zmienić głos i język używane przez Siri.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie.

Stuknij opcję Język, aby zmienić język używany przez Siri do obsługi poleceń i odpowiedzi.

Stuknij ustawienie Głos Siri, aby zmienić płeć lub dialekt, którymi mówi Siri.*

Aby słyszeć mówione odpowiedzi od Siri na urządzeniu, stuknij opcję Odpowiedzi głosowe, a następnie wybierz spośród następujących opcji:

  • Zawsze włączone: odpowiedzi głosowe Siri słychać nawet wtedy, gdy przełącznik dzwonka jest ustawiony na tryb cichy.
  • Jak przełącznik dzwonka: odpowiedzi głosowe Siri są wyciszone, gdy przełącznik dzwonka jest ustawiony na tryb cichy. Siri będzie nadal reagować dźwiękiem i dawać odpowiedzi głosowe, gdy będziesz używać funkcji „Hey Siri” albo połączysz się z urządzeniem Bluetooth, słuchawkami lub systemem CarPlay.
  • Zestaw głośnomówiący: Siri będzie reagować dźwiękiem i dawać odpowiedzi głosowe tylko, gdy będziesz używać funkcji „Hey Siri” albo połączysz się z urządzeniem Bluetooth, słuchawkami lub systemem CarPlay.

Na komputerze Mac

Jeśli masz komputer Mac z systemem macOS Sierra lub nowszym, wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Siri. Możesz teraz wybrać następujące opcje:

  • Język: zmień język używany przez Siri do obsługi poleceń i odpowiedzi.
  • Głos Siri: zmień płeć lub dialekt, którymi mówi Siri.*
  • Odpowiedzi głosowe: włącz, aby słyszeć odpowiedzi głosowe od Siri. Jeśli wyłączysz tę opcję, nie będziesz słyszeć głosowej odpowiedzi, ale zobaczysz odpowiedź Siri w jej oknie.

Na zegarku Apple Watch

Na zegarku Apple Watch Siri korzysta z tego samego języka i głosu, które ustawiono na telefonie iPhone. Na zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym Siri może odpowiadać głosowo. Na zegarku Apple Watch wybierz kolejno opcje Ustawienia> Ogólne > Siri. W obszarze Odpowiedzi głosowe wybierz spośród następujących opcji:

  • Zawsze włączone: odpowiedzi głosowe Siri słychać nawet wtedy, gdy Apple Watch jest ustawiony na tryb cichy.
  • Sterowanie w trybie cichym: odpowiedzi głosowe Siri są wyciszone, gdy Apple Watch jest ustawiony na tryb cichy.
  • Tylko słuchawki: odpowiedzi głosowe Siri słychać wtedy, gdy Apple Watch jest połączony ze słuchawkami Bluetooth.

Na wcześniejszych modelach zegarka Apple Watch Siri będzie wyświetlać odpowiedzi na ekranie za pomocą tekstu lub obrazów. Dowiedz się więcej na temat Siri na zegarku Apple Watch.

Na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD

Siri korzysta z tego samego języka, który został ustawiony na urządzeniu Apple TV 4K i Apple TV HD. Aby zmienić język używany przez Siri, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Siri, a następnie wybierz opcję Język.

Siri nie mówi na urządzeniu Apple TV, ale przetwarza prośby i wyświetla wyniki na ekranie.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Siri na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD.

Więcej informacji

* Dostępne opcje ustawienia Głos Siri dotyczące płci i dialektu zależą od wybranego języka. Niektóre języki mogą oferować tylko głos męski lub żeński, a inne oferować oba głosy. Określone języki, takie jak angielski, hiszpański i francuski, oferują różne dialekty. Na przykład w przypadku używania języka angielskiego w USA Siri może mówić z akcentem amerykańskim, brytyjskim lub australijskim.

Data publikacji: