Korzystanie z funkcji Siri na zegarku Apple Watch

Dowiedz się, jak używać Siri — inteligentnego osobistego asystenta, który pomaga w różnych sprawach. Siri może wysyłać wiadomości, rozpoczynać rozmowy telefoniczne, podpowiadać trasę i wykonywać inne czynności. 

Skonfiguruj funkcję Siri

 1. Na połączonym w parę telefonie iPhone stuknij kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie. Upewnij się, że włączona jest funkcja Nasłuchuj „Hey Siri”.Na telefonie iPhone X lub nowszym upewnij się, że włączona jest funkcja „Naciśnij przycisk boczny, aby wywołać Siri”. Na telefonie iPhone 8 lub starszym upewnij się, że włączona jest funkcja „Wywołuj przyciskiem Początek”.
 2. Na zegarku Apple Watch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Siri. Wybierz, czy chcesz włączyć lub wyłączyć funkcje „Hej, Siri” i „Podnieś i mów”.
 3. Na zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym przewiń w dół do sekcji Odpowiedzi głosowe, a następnie wybierz, kiedy Siri mówi: Zawsze wł., Sterowanie w trybie cichym lub Tylko słuchawki. 
 4. Upewnij się, że zegarek Apple Watch lub połączony w parę telefon iPhone ma połączenie z Internetem*.

Zadawanie pytań funkcji Siri

Możesz poprosić Siri o rozpoczęcie określonego treningu i wykonanie wielu innych czynności. Rozmowę z Siri możesz rozpocząć na różne sposoby.Na zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym Siri odpowiada głosowo. Możesz na nim również aktywować Siri i korzystać z niej za pośrednictwem połączonego w parę zestawu słuchawkowego Bluetooth. Na starszych modelach odpowiedzi Siri są wyświetlane na tarczy zegarka.

Podnoszenie ręki

W przypadku systemu watchOS 5 i zegarków Apple Watch Series 3 lub nowszych nie musisz mówić „Hej, Siri”, aby Siri zareagowała. 

 1. Podnieś rękę, aby wybudzić zegarek Apple Watch.
 2. Zbliż zegarek do ust.
 3. Wypowiedz polecenie. 

Oto jak włączyć lub wyłączyć funkcję Podnieś i mów:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch.
 2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Siri.
 3. Włącz lub wyłącz funkcję Podnieś i mów.

Naciśnięcie pokrętła Digital Crown

 1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło Digital Crown.
 2. Gdy pojawi się wskaźnik słuchania, wypowiedz polecenie,
 3. a następnie puść pokrętło Digital Crown.

Przy użyciu funkcji „Hey Siri” („Hej, Siri”)

 1. Podnieś rękę albo stuknij ekran zegarka Apple Watch.
 2. Gdy zegarek wybudzi się z uśpienia, powiedz „Hey Siri” („Hej, Siri”) i swoje polecenie.

Dodawanie Siri na tarczy zegarka

Jeśli na tarczy zegarka korzystasz z funkcji Siri, możesz dodać komplikację Siri, a następnie ją stuknąć, aby wydać Siri polecenie: komplikacja Siri.

Obsługa Siri i Skrótów Siri na tarczy zegarka

Tarcza zegarka z funkcją Siri uaktualnia się z upływem czasu, wyświetlając potrzebną zawartość i dostosowane do sytuacji informacje na podstawie lokalizacji, pory dnia i powtarzających się schematów dnia. takie jak wydarzenia z Kalendarza, karty pokładowe lub ulubione elementy z aplikacji Dom.Tarcza zegarka z funkcją Siri obsługuje Skróty Siri.

 Dowiedz się, jak zmienić tarczę zegarka.

Jeśli funkcja Siri nie odpowiada lub prosi o ponowienie próby

Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy funkcja Siri działa zgodnie z oczekiwaniami:

 1. Sprawdź, czy zegarek Apple Watch ma połączenie z Internetem
 2. Upewnij się, że funkcja Siri jest włączona na telefonie iPhone. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie, a następnie włącz funkcję Nasłuchuj „Hey Siri”. Na telefonie iPhone X włącz funkcję „Naciśnij przycisk boczny, aby wywołać Siri”. Na telefonie iPhone 8 lub starszym włącz funkcję Wywołuj przyciskiem Początek. Zegarek Apple Watch kopiuje ustawienia z telefonu iPhone, więc nie musisz tego sprawdzać na zegarku.
 3. Upewnij się, że opcja „Hej, Siri” jest włączona na zegarku Apple Watch. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Siri.
 4. Uruchom ponownie zegarek Apple Watch.
 5. Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie, a następnie wyłącz funkcję Nasłuchuj „Hey Siri”. Następnie włącz ją z powrotem.
 6. Sprawdź, czy mikrofon lub głośnik zegarka Apple Watch nie jest zablokowany. Na przykład jeśli urządzenie znajduje się w etui ochronnym, zdejmij etui. 
 7. Jeśli funkcja Siri na zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym nie mówi, może być konieczne pobranie głosu. Pobieranie jest możliwe po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub podczas ładowania zegarka Apple Watch. Aby przeznaczyć odpowiedni czas na zakończenie pobierania, zalecamy ładowanie baterii zegarka Apple Watch w nocy. Aby sprawdzić stan pobierania na zegarku Apple Watch, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Siri, a następnie przewiń w dół do opcji Głos Siri. Dowiedz się, jakimi językami mówi funkcja Siri.

Jeśli funkcja Siri nadal nie reaguje na polecenia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dowiedz się więcej na temat Siri

* Mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych w sieci komórkowej.

Data publikacji: