Bluetooth, Wi-Fi i sieć komórkowa na zegarku Apple Watch

Dowiedz się więcej na temat połączeń Bluetooth i Wi-Fi na zegarku Apple Watch oraz sposobie ich używania. Dowiedz się także więcej o połączeniu komórkowym na zegarku Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).

Centrum sterowania na telefonie iPhone

Aby korzystać ze wszystkich funkcji zegarka Apple Watch, włącz funkcje Wi-Fi i Bluetooth na połączonym w parę telefonie iPhone. Przesuń palcem w górę na telefonie iPhone, aby otworzyć centrum sterowania. Upewnij się, że funkcje Wi-Fi i Bluetooth są włączone.

Zegarek Apple Watch korzysta z połączeń Wi-Fi i Bluetooth do komunikowania się z połączonym w parę telefonem iPhone, przełączając się między tymi połączeniami w zależności od potrzeb:

  • Gdy telefon iPhone jest w pobliżu, Apple Watch używa połączenia Bluetooth, co pozwala oszczędzać energię.  
  • Jeśli połączenie Bluetooth nie jest dostępne, zegarek Apple Watch próbuje użyć połączenia Wi-Fi. Na przykład jeśli jest dostępna zgodna sieć Wi-Fi, a telefon iPhone nie znajduje się w zasięgu połączenia Bluetooth, Apple Watch wybierze połączenie Wi-Fi.

Sieć Wi-Fi zgodna z zegarkiem Apple Watch

Zegarek Apple Watch może się połączyć z siecią Wi-Fi: 

  • jeśli telefon iPhone połączony z zegarkiem przez Bluetooth był wcześniej połączony z tą siecią;
  • jeśli jest to sieć Wi-Fi typu 802.11b/g/n o częstotliwości 2,4 GHz.

Zegarek Apple Watch nie połączy się z siecią Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz ani z sieciami publicznymi wymagającymi logowania, subskrypcji lub profilów. Gdy zegarek Apple Watch połączy się ze zgodną siecią Wi-Fi, a nie z telefonem iPhone, w centrum sterowania będzie widoczna ikona ikona Wi-Fi.

Sprawdzanie połączenia między urządzeniami

Połączenie między zegarkiem Apple Watch a telefonem iPhone można sprawdzić na dwa sposoby:

  • Jeśli na tarczy zegarka widać ikonę czerwona ikona Rozłączony lub ikona X, nie masz połączenia.
  • Przesuń palcem w górę na tarczy zegarka, aby otworzyć centrum sterowania, gdzie widać, czy urządzenia są połączone. Możesz też stuknąć ikonę ikona telefonu iPhone. Jeśli masz połączenie, telefon iPhone powinien wydać krótki dźwięk.

 

 

Korzystanie z połączenia komórkowego

Jeśli masz zegarek Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) i połączenie komórkowe, możesz nawiązywać połączenia oraz korzystać z danych i aplikacji nawet wtedy, gdy nie masz telefonu iPhone lub dostępu do sieci Wi-Fi. Dowiedz się, jak dodać zegarek Apple Watch do planu sieci komórkowej.

Aby sprawdzić siłę sygnału, przesuń palcem w górę w celu otwarcia centrum sterowania. 

Po nawiązaniu połączenia przycisk Sieć komórkowa zmienia kolor na zielony. Zielone kropki odpowiadają sile sygnału. 

 

Gdy plan sieci komórkowej jest aktywny, ale zegarek Apple Watch ma połączenie z telefonem iPhone lub siecią Wi-Fi, przycisk Sieć komórkowa zmienia kolor na biały.

Aby włączyć lub wyłączyć sieć komórkową, otwórz centrum sterowania, stuknij ikonę zielony przycisk sieci komórkowej i włącz lub wyłącz funkcję Sieć komórkowa.

Bez połączenia z telefonem iPhone niektóre aplikacje nie będą uaktualniane.

Rozłączanie połączenia z siecią Wi-Fi na zegarku Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

Połączenie z siecią Wi-Fi można rozłączyć tylko na zegarku Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

Przesuń palcem w górę, aby otworzyć centrum sterowania, i stuknij ikonę ikona połączenia Wi-Fi. Ikona zostanie przyciemniona, a urządzenie rozłączy każdą połączoną sieć. Po rozłączeniu zegarek Apple Watch nie będzie się automatycznie łączył z rozłączoną siecią Wi-Fi. Przywrócenie automatycznego przyłączania następuje, gdy:

  • Włączysz sieć Wi-Fi w centrum sterowania.
  • Przejdziesz lub pojedziesz do nowego miejsca. 
  • Jest piąta rano czasu lokalnego.
  • Uruchomisz ponownie urządzenie.

Data publikacji: