Używanie aplikacji Skróty na telefonie iPhone lub iPadzie

Aplikacja Skróty umożliwia tworzenie własnych skrótów obejmujących kilka kroków, których można używać z ulubionymi aplikacjami. Możesz wybierać spośród setek przykładów w Galerii albo przeciągać i upuszczać czynności w celu tworzenia własnych skrótów.

Informacje o aplikacji Skróty

Aplikacja Skróty w systemie iOS 12 umożliwia wykonywanie różnych zadań za pomocą aplikacji jednym stuknięciem lub prośbą do Siri. Oprócz uruchamiania skrótów dostępnych na urządzeniu z systemem iOS, za pomocą aplikacji Skróty można tworzyć własne skróty upraszczające wykonywanie codziennych zadań, łącząc kilka kroków z wielu aplikacji.

Co to jest skrót?

Skrót to szybki sposób na wykonanie jednego lub większej liczby zadań za pomocą aplikacji. Aplikacja Skrót pozwala tworzyć własne skróty obejmujące kilka kroków. Możesz na przykład utworzyć skrót „Czas surfowania”, który wyświetli raport o surfingu, poda szacunkowy czas przybycia na plażę i uruchomi playlistę z muzyką do surfowania.

Co to jest czynność?

Czynność — czyli część składowa skrótu — to jeden krok zadania. Czynności można mieszać i łączyć, aby tworzyć skróty, które wchodzą w interakcje z aplikacjami i treściami na urządzeniu z systemem iOS, a także z treściami i usługami w Internecie. Każdy skrót składa się z co najmniej jednej czynności.

Na przykład skrót, który publikuje animowany GIF na koncie Twittera, może zawierać trzy kolejne czynności:

 1. Pobierz ostatnie zdjęcia — znajduje najnowsze zdjęcia wykonane na urządzeniu.
 2. Utwórz GIF — tworzy animowany GIF na podstawie tych zdjęć.
 3. Tweetuj — automatycznie publikuje GIF na koncie Twittera.

Dodawanie skrótu z Galerii

Galeria zawiera starannie dobraną kolekcję kreatywnych i przydatnych skrótów. Przejrzyj Galerię, aby sprawdzić możliwości oferowane przez skróty i zobaczyć, jak są utworzone. Gdy znajdziesz odpowiedni skrót w Galerii, dodaj go do swojej biblioteki jednym stuknięciem i dostosuj do własnych potrzeb.

Aby znaleźć Galerię, otwórz aplikację Skróty i stuknij ikonę Galeria.  

Przesuń palcem w górę lub w dół, aby zobaczyć kategorie. Stuknij opcję Zobacz wszystko, aby wyświetlić więcej skrótów z danej kategorii.

Aby dodać skrót, stuknij go, a następnie stuknij opcję Pobierz skrót. Możesz też stuknąć opcję Pokaż czynności, aby sprawdzić budowę skrótu.

Dodany skrót znajdziesz na karcie Biblioteka w aplikacji Skróty.


 

Tworzenie nowego skrótu

 1. Otwórz aplikację Skróty i stuknij kartę Biblioteka Biblioteka.
 2. Stuknij opcję Utwórz skrót lub stuknij ikonę Nowy skrót w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz lub wyszukaj czynności, które mają się znaleźć w skrócie. Następnie stuknij czynności, które chcesz dodać.
  • Aby zmienić kolejność czynności, naciśnij i przytrzymaj czynność, a następnie przeciągnij ją nad lub pod inne czynności.
  • Stuknij ikonę Cofnij, aby cofnąć, lub opcję Przywróć, aby przywrócić kroki. 
  • Aby usunąć czynność, stuknij ikonę Usuń.
  • Aby przetestować skrót, stuknij ikonę Odtwórz.
  • Aby nazwać skrót, stuknij ikonę Ustawienia, a następnie wprowadź nazwę i stuknij opcję Gotowe.
 4. Aby zachować skrót, stuknij przycisk Gotowe.

Nowy skrót znajdziesz w aplikacji Skróty na karcie Biblioteka Biblioteka.

Edytowanie lub dostosowywanie skrótu

Aby edytować czynności w skrócie:

 1. Otwórz aplikację Skróty.
 2. Stuknij kartę Biblioteka Biblioteka.
 3. Stuknij ikonę Edycja w prawym górnym rogu skrótu, aby otworzyć edytor skrótów. 

Aby dostosować nazwę i wygląd skrótu, stuknij ikonę Ustawienia w edytorze skrótów. Następnie możesz wykonać następujące czynności:

 • Stuknij opcję Nazwa, aby zmienić nazwę skrótu.
 • Stuknij opcję Ikona, aby wybrać glif i zmienić jego kolor.
 • Stuknij opcję Ekran początkowy, aby wybrać obraz z rolki z aparatu, który będzie identyfikował skrót po dodaniu go do ekranu początkowego.

Uruchamianie skrótu

Aby uruchomić skrót, otwórz aplikację Skróty i przejdź do karty Biblioteka Biblioteka. Stuknij skrót.

Skrót możesz też uruchomić, wypowiadając prośbę do Siri. Przejdź do skrótu Widok dnia dzisiejszego lub Ekran początkowy, stuknij ikonę Edycja w prawym górnym rogu skrótu, a następnie stuknij ikonę Ustawienia. Dostępnych jest kilka opcji uruchamiania skrótu:

 • Stuknij opcję Dodaj do Siri, aby zarejestrować osobistą frazę, którą można wypowiedzieć do Siri w celu uruchomienia skrótu.
 • Włącz opcję Pokazuj w widżecie, aby mieć dostęp do skrótu w widoku dnia dzisiejszego.
 • Stuknij opcję Dodaj do ekranu początkowego, aby dodać skrót do ekranu początkowego.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat aplikacji Skróty, w tym kompleksowe kroki tworzenia i używania skrótów, znajdziesz w Podręczniku użytkownika aplikacji Skróty.

Skróty nie są obsługiwane na urządzeniu Apple TV ani w systemie macOS.

Data publikacji: