Narzędzie bezpiecznego uruchamiania

Narzędzie bezpiecznego uruchamiania zapewnia uruchamianie komputera Mac każdorazowo z wyznaczonego dysku startowego i zawsze z legalnego, zaufanego systemu operacyjnego.

Dostępne wyłącznie na komputerach Mac z układem zabezpieczeń Apple T2 narzędzie bezpiecznego uruchamiania oferuje trzy funkcje mające na celu ochronę komputera Mac przed nieuprawnionym dostępem: hasło sprzętowe, bezpieczny rozruch i rozruch zewnętrzny.

Aby uruchomić Narzędzie bezpiecznego uruchamiania:

  1. Włącz komputer Mac, a następnie natychmiast po wyświetleniu się logo Apple naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)+R. Komputer zostanie uruchomiony w trybie odzyskiwania systemu macOS.
  2. Gdy pojawi się okno Narzędzia macOS, na pasku menu wybierz kolejno opcje Narzędzia > Narzędzie bezpiecznego uruchamiania.
  3. Gdy zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie, kliknij opcję Podaj hasło systemu macOS, a następnie wybierz konto administratora i wprowadź jego hasło.

Ochrona hasłem sprzętowym

Hasło sprzętowe uniemożliwia osobom, które go nie znają, uruchomienie komputera z dysku innego niż wyznaczony dysk startowy. Aby ustawić hasło sprzętowe, kliknij opcję Włącz hasło sprzętowe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dowiedz się więcej o hasłach sprzętowych.

Możesz również użyć funkcji Rozruch zewnętrzny, aby uniemożliwić uruchamianie komputera z nośnika zewnętrznego — nawet osobom znającym hasło sprzętowe.

Bezpieczny rozruch

Ta funkcja zapewnia uruchamianie komputera Mac wyłącznie z legalnych, zaufanych systemów operacyjnych. Dowiedz się więcej o bezpiecznym rozruchu.

Rozruch zewnętrzny

Ta funkcja pozwala kontrolować, czy komputer Mac może być uruchamiany z zewnętrznego dysku twardego, pamięci USB lub innego nośnika zewnętrznego. Domyślnym i najbezpieczniejszym ustawieniem jest opcja Nie pozwalaj na rozruch z nośników zewnętrznych. Po wybraniu tej opcji nie będzie można uruchomić komputera Mac z żadnego nośnika zewnętrznego:

  • W preferencjach Dysk startowy zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają temu komputerowi Mac na używanie zewnętrznego dysku startowego.
  • Menedżer uruchamiania umożliwia wybranie zewnętrznego dysku startowego, ale wówczas komputer Mac zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się komunikat z informacją, że ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają temu komputerowi Mac na używanie zewnętrznego dysku startowego. Dostępna będzie opcja ponownego uruchomienia przy użyciu bieżącego dysku startowego lub wybrania innego dysku startowego. 

Aby pozwolić komputerowi Mac na używanie zewnętrznego dysku startowego:

  1. Otwórz Narzędzie bezpiecznego uruchamiania.
  2. Wybierz opcję Pozwalaj na rozruch z nośników zewnętrznych.
    Komputer Mac nie obsługuje rozruchu z woluminów sieciowych, niezależnie od tego, czy pozwolono na rozruch z nośników zewnętrznych.
  3. Jeśli chcesz wybrać zewnętrzny dysk startowy przed ponownym uruchomieniem komputera Mac, wyjdź z Narzędzia bezpiecznego uruchamiania, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Dysk startowy.
Data publikacji: