Jak wybierać między formatami APFS i Mac OS Extended podczas formatowania dysku komputera Mac

Narzędzie dyskowe w systemie macOS High Sierra może sformatować większość urządzeń pamięci masowej przy użyciu dowolnego systemu plików.

System macOS High Sierra wprowadza system plików Apple (APFS, Apple File System) na komputery Mac. APFS zastępuje Mac OS Extended (HFS+) jako domyślny system plików dla dysków półprzewodnikowych (SSD) oraz innych urządzeń pamięci masowej flash.

 

      

Który format jest w użyciu?

Aby dowiedzieć się, którego formatu (systemu plików) używa urządzenie pamięci masowej:

  1. Wybierz urządzenie w Finderze.
  2. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje lub naciśnij klawisze Command (⌘)-I.
  3. Sprawdź format wyświetlany w oknie Informacje.

Możesz też użyć aplikacji Informacje systemowe: na pasku bocznym wybierz opcję Pamięć, a następnie sprawdź zawartość kolumny System plików dla swojego woluminu.


Który format należy wybrać?

Gdy instalujesz system macOS High Sierra na woluminie komputera Mac będącym dyskiem półprzewodnikowym (SSD) lub innym urządzeniem pamięci masowej flash, ten wolumin jest automatycznie konwertowany na format APFS. Dyski Fusion Drives, tradycyjne dyski twarde (HDD) i woluminy inne niż Mac nie są konwertowane.

Narzędzie dyskowe w systemie macOS High Sierra może sformatować większość urządzeń pamięci masowej przy użyciu dowolnego systemu plików. Jeśli musisz ręcznie ponownie sformatować urządzenie, weź pod uwagę poniższe kwestie:

  • System plików APFS wymaga systemu macOS High Sierra. Wcześniejsze wersje systemu operacyjnego komputerów Mac nie montują woluminów sformatowanych jako APFS.
  • System plików APFS jest zoptymalizowany dla dysków półprzewodnikowych (SSD) oraz innych urządzeń pamięci masowej flash.
  • Narzędzie dyskowe próbuje wykryć typ formatowanej pamięci masowej, a następnie przedstawia odpowiedni format w menu Format. Jeśli nie może wykryć typu pamięci masowej, domyślnie wybiera format Mac OS Extended, który działa ze wszystkimi wersjami systemu macOS.

Data publikacji: