Używanie aplikacji Pages, Numbers i Keynote z usługą Box

Współpracuj w czasie rzeczywistym nad dokumentami pakietu iWork przechowywanymi w usłudze Box. Możesz również wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć nowe dokumenty pakietu iWork w sieci w witrynie box.com.

Czego potrzebujesz

Funkcji współpracy w pakiecie iWork można używać z usługą Box w przypadku następujących urządzeń i wersji oprogramowania firmy Apple:

Współpraca w sieci jest możliwa w następujących wersjach przeglądarek:

 • Safari 9 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer Mac
 • Internet Explorer 11 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer PC z systemem Windows

Pierwsze kroki

 1. Odwiedź witrynę box.com i zarejestruj się, aby otrzymać osobiste1 konto Box. Masz już konto? Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.
 2. Jeśli masz osobiste konto, zaloguj się, a następnie kliknij lub stuknij swoje inicjały w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz opcję Ustawienia konta, a następnie pozycję Integracje. 
  W przypadku kont korporacyjnych administratorzy Box Enterprise mogą uzyskać dostęp do ustawień Integracje, wybierając kolejno opcje Konsola administracyjna > Ustawienia > Aplikacje.
 3. Wybierz opcję Współpraca iWork, aby włączyć współpracę z pakietem iWork.
 4. Aby wyświetlać podgląd dokumentów pakietu iWork w sieci w usłudze Box, wybierz opcję Wyświetlanie podglądu plików iWork.

1 Aby korzystać z opcji współpracy z pakietem iWork za pomocą konta korporacyjnego Box, opcja ta musi zostać włączona przez Twoją organizację.

Współpraca nad dokumentem

Po założeniu konta w usłudze Box oraz włączeniu opcji współpracy z pakietem iWork można automatycznie wspólnie z innymi edytować każdy dokument pakietu iWork przechowywany w usłudze Box.

 1. Aby rozpocząć współpracę nad nowym dokumentem, przenieś lub zachowaj dokument w usłudze Box:
  • Na komputerze Mac: przeciągnij dokument do folderu Box na pasku bocznym Findera. Jeśli usługa Box nie znajduje się na pasku bocznym Findera, otwórz aplikację Box z folderu Programy.
  • Na telefonie iPhone lub iPadzie: przenieś lub skopiuj dokument do usługi Box za pomocą menadżera dokumentów w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote albo aplikacji Pliki.2
  • W sieci na koncie Box: zaloguj się na konto, a następnie przeciągnij dokument na ekran Wszystkie pliki. Możesz również kliknąć kolejno opcje Przekaż, Plik i wybrać dokument.
 2. Aby zaprosić inne osoby, otwórz dokument w folderze Box, kliknij lub stuknij ikonę ikona Współpraca, a następnie zaproś osoby za pośrednictwem witryny box.com.
 3. Po rozpoczęciu współpracy możesz zarządzać dokumentem: 
  • Kliknij lub stuknij ikonę ikona współpracy ze znacznikiem wyboru, aby zobaczyć, kto obecnie edytuje dokument.
  • Aby ustawić ograniczenia przeglądania i wprowadzania zmian w dokumencie, kliknij lub stuknij ikonę ikona współpracy ze znacznikiem wyboru, a następnie stuknij opcję Ustawienia udostępniania.

2 Upewnij się, że na telefonie iPhone lub iPadzie masz dodaną usługę Box do swoich lokalizacji. Po dodaniu usługi Box możesz przenosić i kopiować dokumenty do usługi Box za pomocą menedżera dokumentów i aplikacji Pliki.

Edycja poza siecią

Na komputerze Mac: jeśli utracisz połączenie z Internetem, gdy dokument jest otwarty, możesz nadal go edytować. Po ponownym połączeniu z siecią zmiany zostaną automatycznie wprowadzone do dokumentu. Jeśli inni uczestnicy dokonają zmian w dokumencie, gdy jesteś poza siecią, może zostać utworzona kopia dokumentu w tym samym folderze, w którym znajduje się oryginał. 

Na telefonie iPhone lub iPadzie nie możesz edytować dokumentów współpracy, gdy jesteś poza siecią. Gdy przejdziesz poza sieć, zostanie wyświetlony monit o zachowanie kopii lokalnie na urządzeniu. Po ponownym połączeniu z Internetem możesz przesłać lokalną kopię do usługi Box lub skopiować zmiany z kopii lokalnej i wkleić je do oryginalnego dokumentu.

Podgląd, edycja i tworzenie dokumentów pakietu iWork w sieci w usłudze Box

Po zalogowaniu się na koncie Box możesz wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć nowe dokumenty pakietu iWork w przeglądarce.3 Z ekranu z Wszystkie pliki możesz wykonać następujące czynności:

 • Aby wyświetlić podgląd dokumentu pakietu iWork w sieci w usłudze Box, zaznacz dokument. 
 • Aby edytować dokument pakietu iWork w sieci w usłudze Box, wybierz opcję Otwórz na pasku narzędzi, a następnie wybierz aplikację Pages, Numbers lub Keynote w Internecie.
 • Aby utworzyć nowy dokument pakietu iWork w sieci w usłudze Box, kliknij opcję Nowe. Następnie wybierz dokument aplikacji Pages, arkusz kalkulacyjny aplikacji Numbers lub prezentację aplikacji Keynote.

3 W witrynie box.com można otworzyć dokument o rozmiarze do 1 GB. Jeśli dokument jest większy niż 1 GB, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac lub dla systemu iOS i zmniejsz rozmiar dokumentu przed próbą otworzenia go w witrynie box.com.

Więcej informacji

Warunki i prywatność

Podczas współpracy w ramach pakietu iWork lub wyświetlania podglądu pakietu iWork lub dokumentu w Internecie, pliki są tymczasowo przechowywane na bezpiecznych serwerach Apple.

Użytkowanie aplikacji pakietu iWork podlega warunkom świadczenia usługi iWork w Internecie oraz zasadom ochrony prywatności.

Jeśli masz osobiste konto usługi Box, możesz wyłączyć współpracę za pomocą usługi Box oraz podgląd na karcie Integracje w sekcji Ustawienia konta. Jeśli masz korporacyjne konto Box, skontaktuj się ze swoją organizacją.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: