Używanie aplikacji Pages, Numbers i Keynote w usłudze Box

Współpracuj w czasie rzeczywistym nad dokumentami pakietu iWork przechowywanymi w usłudze Box. Możesz również wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć nowe dokumenty pakietu iWork online w witrynie box.com.

Czego potrzebujesz

Współpraca w pakiecie iWork jest dostępna na następujących urządzeniach oraz wersjach oprogramowania Apple:

Współpraca w sieci jest możliwa w następujących wersjach przeglądarek:

 • Safari 9 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer Mac
 • Internet Explorer 11 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer PC z systemem Windows


Pierwsze kroki

 1. Odwiedź witrynę box.com i zarejestruj się, aby otrzymać osobiste1 konto Box. Masz już konto? Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.
 2. Jeśli masz osobiste konto, zaloguj się, a następnie kliknij lub stuknij swoje inicjały w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz opcję Account Settings (Ustawienia konta), a następnie pozycję Integrations (Integracje). 
  W przypadku kont korporacyjnych administratorzy Box Enterprise mogą uzyskać dostęp do ustawień Integrations (Integracje), wybierając kolejno opcje Admin Console (Konsola administratora) > Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje).
 3. Wybierz opcję iWork Collaboration (Współpraca iWork), aby włączyć współpracę z pakietem iWork.
 4. Aby wyświetlić podgląd dokumentów pakietu iWork online w usłudze Box, wybierz opcję iWork Previews (Podgląd iWork).

1 Aby korzystać z opcji współpracy z pakietem iWork za pomocą konta korporacyjnego Box, opcja ta musi zostać włączona przez Twoją organizację.


Współpraca nad dokumentem

Po założeniu konta w usłudze Box oraz włączeniu opcji współpracy z pakietem iWork można automatycznie wspólnie z innymi edytować każdy dokument pakietu iWork przechowywany w usłudze Box.

 1. Aby rozpocząć współpracę nad nowym dokumentem, przenieś lub zachowaj dokument w usłudze Box:
  • Na komputerze Mac: przeciągnij dokument do folderu Box na pasku bocznym Findera. Jeśli usługa Box nie znajduje się na pasku bocznym Findera, otwórz aplikację Box z folderu Programy.
  • Na telefonie iPhone lub iPadzie: przenieś lub skopiuj dokument do usługi Box za pomocą menadżera dokumentów w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote albo aplikacji Pliki.2
  • Online na koncie Box: zaloguj się na konto, a następnie przeciągnij dokument do ekranu Wszystkie pliki. Możesz również kliknąć kolejno opcje Upload (Prześlij), File (Plik) i wybrać dokument.
 2. Aby zaprosić innych, otwórz dokument w folderze usługi Box, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca , a następnie zaproś osoby za pośrednictwem witryny box.com. 
 3. Po rozpoczęciu współpracy możesz zarządzać dokumentem: 
  • Aby sprawdzić, kto obecnie edytuje dokument, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca .
  • Aby ustawić ograniczenia dotyczące tego, kto może wyświetlać dokument i wprowadzać w nim zmiany, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca , a następnie stuknij opcję
  • Ustawienia udostępniania.

2 Upewnij się, że na telefonie iPhone lub iPadzie masz dodaną usługę Box do swoich lokalizacji. Po dodaniu usługi Box możesz przenosić i kopiować dokumenty do usługi Box za pomocą menedżera dokumentów i aplikacji Pliki.

Edycja poza siecią

Na komputerze Mac: jeśli utracisz połączenie z Internetem, gdy dokument jest otwarty, możesz nadal go edytować. Po ponownym połączeniu z siecią zmiany zostaną automatycznie wprowadzone do dokumentu. Jeśli inni uczestnicy dokonają zmian w dokumencie podczas Twojej nieobecności, może zostać utworzona kopia dokumentu w tym samym folderze, w którym znajduje się oryginał. 

Na telefonie iPhone lub iPadzie nie możesz edytować dokumentów współpracy, gdy jesteś poza siecią. Gdy przejdziesz poza sieć, zostanie wyświetlony monit o zachowanie kopii lokalnie na urządzeniu. Po ponownym połączeniu z Internetem możesz przesłać lokalną kopię do usługi Box lub skopiować zmiany z kopii lokalnej i wkleić je do oryginalnego dokumentu.


Podgląd, edycja i tworzenie dokumentów pakietu iWork w usłudze Box

Po zalogowaniu się na koncie Box możesz wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć nowe dokumenty pakietu iWork w przeglądarce.3 Z ekranu Wszystkie pliki możesz wykonać następujące czynności:

 • Zaznacz dokument, aby wyświetlić podgląd dokumentu pakietu iWork online w usłudze Box. 
 • Aby edytować dokument pakietu iWork online w usłudze Box, wybierz opcję Open (Otwórz) na pasku narzędzi, a następnie wybierz aplikację Pages, Numbers lub Keynote w Internecie.
 • Kliknij opcję New (Nowy), aby utworzyć nowy dokument online pakietu iWork. Następnie wybierz dokument aplikacji Pages, arkusz kalkulacyjny aplikacji Numbers lub prezentację aplikacji Keynote.

3 W witrynie box.com można otworzyć dokument o rozmiarze do 1 GB. Jeśli dokument jest większy niż 1 GB, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na telefon iPhone, iPada lub komputer Mac i zmniejsz rozmiar dokumentu przed próbą otworzenia go w witrynie box.com.


Więcej informacji


Warunki i prywatność

Podczas współpracy w ramach pakietu iWork lub wyświetlania podglądu pakietu iWork lub dokumentu w Internecie, pliki są tymczasowo przechowywane na bezpiecznych serwerach Apple.

Użytkowanie aplikacji pakietu iWork firmy Apple podlega warunkom świadczenia usługi iWork w Internecie oraz zasadom ochrony prywatności.

Jeśli masz osobiste konto Box, możesz wyłączyć współpracę za pomocą usługi Box oraz pogląd w zakładce Integrations (Integracje) w sekcji Account Settings (Ustawienia konta). Jeśli masz korporacyjne konto Box, skontaktuj się ze swoją organizacją.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: