Dezaktywowanie i usuwanie kont użytkowników w usłudze Apple School Manager

Dowiedz się, jak dezaktywować lub usuwać konta użytkowników, w tym menedżerów zawartości i witryn oraz administratorów, z organizacji w usłudze Apple School Manager.

Gdy usuniesz konto użytkownika z usługi Apple School Manager, ta osoba nie będzie mogła uzyskać dostępu do swojego konta na żadnym urządzeniu. Po usunięciu konta nie będzie możliwe odzyskanie jakichkolwiek powiązanych z nim danych. Co więcej, nie można usunąć użytkowników z zakupami lub kredytem. Jeśli na koncie użytkownika, które chcesz usunąć, znajdują się zakupy lub kredyt, wydaj kredyt pozostały na koncie, a zakupy przenieś do innej lokalizacji.

Dezaktywowanie konta użytkownika uniemożliwia danej osobie korzystanie z zarządzanego konta Apple ID. Konto użytkownika usunięte za pomocą narzędzia SIS lub protokołu SFTP zostanie dezaktywowane. Konto zostaje usunięte po upływie 120 dni od dezaktywowania, o ile nie ma na nim zakupów lub kredytu.

Aby natychmiast usunąć konto, musisz zalogować się w usłudze Apple School Manager i ręcznie przeprowadzić usunięcie. Domyślnie tylko administratorzy, menedżerowie witryn i osób oraz menedżerowie mogą usuwać konta użytkowników. Jeśli pełnisz jedną z tych ról, ale nie możesz usunąć konta użytkownika, skontaktuj się z administratorem zarządzającym usługą Apple School Manager w organizacji. 

Dezaktywowanie konta w usłudze Apple School Manager

 1. Kliknij opcję Konta.
 2. Wybierz jedno lub kilka kont, które chcesz dezaktywować.
 3. Jeśli chcesz dezaktywować tylko jedno konto, kliknij opcję Dezaktywuj konto.
  Jeśli wybierzesz wiele kont, kliknij kolejno opcje Zmień > Dezaktywuj. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Usuwanie konta w usłudze Apple School Manager

Po dezaktywacji wybranych kont, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij opcję Konta.
 2. Wybierz jedno lub kilka kont, które chcesz usunąć.
 3. Jeśli chcesz usunąć tylko jedno konto, kliknij opcję Usuń.
  Jeśli wybierzesz wiele kont, kliknij kolejno opcje Zmień > Usuń. Kliknij przycisk Dalej. 
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Data publikacji: