Zmienianie obrazu biurka (tła) na komputerze Mac

Komputer Mac zawiera zdjęcia i inne obrazy, których możesz używać jako obrazków biurka, by nadać komputerowi Mac bardziej osobisty wygląd. Możesz też użyć własnego obrazu.

Zmiana obrazka biurka w Preferencjach systemowych

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
  2. Kliknij opcję Wygaszacz i biurko.
  3. W panelu Biurko wybierz folder obrazów po lewej, a następnie kliknij obraz po prawej, aby zmienić obrazek biurka.

W systemie macOS Mojave lub nowszym możesz również wybrać biurko dynamiczne. To seria obrazów, które zmieniają się automatycznie w zależności od pory dnia na danym obszarze. 

Dodawanie folderu z własnymi obrazami

Aby dodać folder z własnymi obrazami, kliknij przycisk Dodaj (+) poniżej listy folderów i wybierz folder z obrazami.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj obrazów przechowywanych na dysku startowym. Obrazy przechowywane na innym dysku mogą nie załadować się prawidłowo po ponownym uruchomieniu komputera Mac, w zależności od tego, jak szybko ten dysk stanie się dostępny po uruchomieniu. 


Zmiana obrazka biurka w aplikacji Zdjęcia

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
  2. Jeśli korzystasz z wielu wyświetlaczy, przeciągnij okno aplikacji Zdjęcia na biurko, którego obraz chcesz zmienić.
  3. Kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) obraz, którego chcesz użyć.
  4. Z menu skrótów wybierz opcję Udostępnij, a następnie z podmenu opcję Ustaw jako obrazek biurka.


Zmiana obrazka biurka w Finderze

  1. W oknie Findera na biurku znajdź plik obrazu, którego chcesz użyć.
  2. Kliknij ten plik z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie z menu skrótów wybierz opcję Ustaw jako obrazek biurka. Jeśli korzystasz z wielu wyświetlaczy, w ten sposób zmienisz tylko tapetę głównego wyświetlacza.

Jeśli w menu skrótów nie widzisz opcji Ustaw jako obrazek biurka, powinno zamiast tego pojawić się podmenu o nazwie Usługi. Wybierz opcję Ustaw jako obrazek biurka z tego menu.


Więcej informacji

Data publikacji: