Zmiana obrazka biurka (tła)

Komputer Mac zawiera zdjęcia i inne obrazy, których możesz używać jako obrazków biurka, by nadać komputerowi Mac bardziej osobisty wygląd. Możesz też użyć własnego obrazu.

Zmiana obrazka biurka w Preferencjach systemowych

 1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Wygaszacz i biurko.
 3. W panelu Biurko wybierz folder obrazów po lewej, a następnie kliknij obraz po prawej, aby zmienić obrazek biurka.

Okno preferencji Biurko i wygaszacz ekranu

Używanie biurka dynamicznego

Biurko dynamiczne w systemie macOS Mojave to seria pięknych obrazów, które zmieniają się automatycznie w zależności od pory dnia na danym obszarze. Możesz wybrać jeden z dwóch motywów biurka dynamicznego: Mojave i Solar Gradients. Możesz też wybierać spośród różnorodnych nieruchomych obrazków biurka, w tym Mojave Day lub Mojave Night.

Dodawanie folderu z własnymi obrazami

Aby dodać folder z własnymi obrazami, kliknij przycisk Dodaj poniżej listy folderów.
  Okno aplikacji Zdjęcia z wyświetlonym menu skrótów

Zmiana obrazka biurka w aplikacji Zdjęcia

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Jeśli korzystasz z wielu wyświetlaczy, przeciągnij okno aplikacji Zdjęcia na biurko, którego obraz chcesz zmienić.
 3. Kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) obraz, którego chcesz użyć.
 4. Z menu skrótów wybierz opcję Udostępnij, a następnie z podmenu opcję Ustaw jako obrazek biurka.Obraz na biurku z wyświetlonym menu skrótów

Zmiana obrazka biurka w Finderze

 1. W oknie Findera na biurku znajdź plik obrazu, którego chcesz użyć.
 2. Kliknij ten plik z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie z menu skrótów wybierz opcję Ustaw jako obrazek biurka. Jeśli korzystasz z wielu wyświetlaczy, w ten sposób zmienisz tylko tapetę głównego wyświetlacza.

Jeśli w menu skrótów nie widzisz opcji Ustaw jako obrazek biurka, powinno zamiast tego pojawić się podmenu o nazwie Usługi. Wybierz opcję Ustaw jako obrazek biurka z tego menu.

Więcej informacji

 • Jako obrazka biurka możesz użyć obrazów w następujących formatach: PNG, JPEG, TIFF i PICT.
 • Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach w oknie preferencji Biurko, kliknij ikonę ikona znaku zapytania w rogu tego okna.
 • Jak zmienić tapetę na telefonie iPhone
Data publikacji: