Jak zmienić tapetę na komputerze Mac

Na Twoim komputerze Mac jest zapisane wiele zdjęć i innych obrazów, które możesz wykorzystać jako tło biurka (tapetę), by nadać komputerowi Mac bardziej osobisty wygląd. Możesz też wybrać własny obraz.

Wykonaj poniższe czynności, by zmienić obraz biurka wykorzystywany jako tło ekranu. Możesz zrobić to za pomocą aplikacji Zdjęcia, Finder lub Preferencji biurka.
 

    Menu skrótów Zdjęcia  

Zmiana obrazu biurka w aplikacji Zdjęcia

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
  2. Jeśli korzystasz z wielu wyświetlaczy, przeciągnij okno aplikacji Zdjęcia na biurko, którego obraz chcesz zmienić.
  3. Kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) obraz, który chcesz wykorzystać.
  4. Z menu skrótów wybierz opcję Udostępnij, a następnie z podmenu opcję Ustaw obraz biurka.

        Menu skrótów programu Finder

Zmiana obrazu biurka w aplikacji Finder

  1. W oknie programu Finder na biurku znajdź plik obrazu, który chcesz wykorzystać.
  2. Kliknij ten plik z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie z menu skrótów wybierz opcję Ustaw obraz biurka. Jeśli korzystasz z wielu wyświetlaczy, w ten sposób zmienisz tylko tapetę głównego wyświetlacza.

Jeśli w menu skrótów nie widzisz opcji Ustaw obraz biurka, powinno zamiast tego pojawić się podmenu o nazwie Usługi. Wybierz opcję Ustaw obraz biurka z tego menu.

Zmiana obrazu biurka w Preferencjach biurka

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Biurko i wygaszacz ekranu.
  2. W zakładce Biurko wybierz po lewej stronie katalog obrazów, a następnie kliknij obraz po prawej stronie.

Okno Preferencji biurka i wygaszacza ekranu

Aby dodać katalog z własnymi obrazami, kliknij przycisk Dodaj poniżej listy katalogów. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach w tym oknie, kliknij ikonę znaku zapytania w rogu.

Więcej informacji

Data publikacji: