Jeśli widzisz komunikat, że komputer wykrył potencjalny problem

Wyślij informacje do firmy Apple, aby pomóc w poprawie stabilności i bezpieczeństwa komputera Mac.

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy komputer wykryje różnicę między oprogramowaniem sprzętowym zainstalowanym na komputerze Mac a oprogramowaniem sprzętowym oczekiwanym przez system macOS. Oprogramowanie sprzętowe to oprogramowanie, dzięki któremu sprzęt komputera Mac może współpracować z systemem operacyjnym. Uszkodzone lub zmodyfikowane oprogramowanie sprzętowe może wpływać na stabilność i bezpieczeństwo komputera Mac.

Począwszy od systemu macOS High Sierra 10.13 komputer Mac okresowo sprawdza oprogramowanie sprzętowe pod kątem zmian i umożliwia wysłanie informacji na temat tych zmian do firmy Apple.
 Jeśli widzisz komunikat, że komputer wykrył potencjalny problem, kliknij opcję Wyślij do Apple, aby przekazać firmie Apple informacje o zmianie oprogramowania sprzętowego. Możesz kliknąć opcję Pokaż raport, aby zapoznać się z informacjami, które zostaną wysłane. Możesz także kliknąć opcję Nie wysyłaj, aby pominąć wysyłanie informacji i zamknąć komunikat.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: