Wyłączanie funkcji Hyper-V w celu używania systemu Windows 10 na komputerze Mac

Jeśli funkcja Microsoft Hyper-V jest włączona, komputer Mac nie może uruchomić systemu Windows 10. Aby korzystać z systemu Windows 10 w programie Boot Camp, wyłącz to oprogramowanie.

Funkcja Microsoft Hyper-V musi być wyłączona, aby można było uruchomić system Windows 10 w programie Boot Camp na komputerze Mac. Przy próbie uruchomienia systemu Windows 10 z włączoną funkcją Hyper-V będzie widoczny tylko czarny ekran, a system Windows nie uruchomi się.

Zachowaj ostrożność w przypadku instalacji programu Microsoft Visual Studio 2015, ponieważ to oprogramowanie automatycznie włącza funkcję Hyper-V. Aby ją wyłączyć w takiej sytuacji, wykonaj następujące czynności:

  1. W systemie Windows otwórz Panel sterowania.
  2. Przejdź do sekcji „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows”.
  3. Wyłącz funkcję Hyper-V.

W przypadku włączenia funkcji Hyper-V i zamknięcia systemu Windows 10

Jeśli funkcja Hyper-V jest włączona i system Windows zostanie zamknięty, trzeba będzie podjąć próbę przywrócenia go przy użyciu dysku USB odzyskiwania lub nośnika instalacyjnego systemu Windows 10. Więcej informacji o opcjach odzyskiwania w systemie Windows 10 można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeśli nie uda się przywrócić instalacji systemu Windows 10 do stanu sprzed włączenia funkcji Hyper-V, możesz ponownie zainstalować system Windows przy użyciu Asystenta Boot Camp.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: