Nowości w aplikacji Numbers na komputer Mac

Poznaj nowe funkcje w aplikacji Numbers 12.2 na Maca.

Wyświetlanie ostatniej aktywności

Śledź na bieżąco ostatnie aktywności wszystkich osób w udostępnionych arkuszach kalkulacyjnych i otrzymuj powiadomienia, gdy inne osoby dołączają, komentują lub wprowadzają zmiany.

Więcej informacji

Nowe sposoby udostępniania

Łatwo udostępniaj, omawiaj i przeglądaj uaktualnienia dotyczące arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Wiadomości.

Zarządzanie udostępnionym dokumentem lub możliwość wysłania jego kopii z menu Plik.

Nowe funkcje

Porównywanie wartości i łączenie danych tekstowych przy użyciu nowych funkcji, takich jak BITAND, BITOR, BITXOR, BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO, BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO, ISO.NUM.TYG, ZŁĄCZ.TEKST, POŁĄCZ.TEKSTY oraz PRZEŁĄCZ.

Ulepszone usuwanie tła obrazu

Szybkie usuwanie tła obrazów umożliwia wyodrębnienie ich tematu*.

Więcej informacji

 

Plus wiele innych rzeczy:

 • Wysyłanie wiadomości lub rozpoczynanie rozmowy FaceTime bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego*.

Uzyskaj szczegółowe instrukcje oraz informacje dotyczące wszystkich funkcji w aplikacji Numbers na komputer Mac

* Wymaga systemu macOS Ventura


Nowości w aplikacji Numbers 12.1 na Maca

 • Lepsza wydajność podczas wstawiania wierszy i kolumn w dużych tabelach.


Nowości w aplikacji Numbers 12.0 na Maca

 • Kopiowanie migawki komórek tabeli bez formuł, kategorii i wartości ukrytych.
 • Korzystanie z aplikacji Skróty w systemie macOS Monterey do tworzenia lub otwierania arkuszy oraz dodawania wierszy do tabeli.
 • Tworzenie formuł i szybkie wypełnianie komórek za pomocą funkcji wypełniania przy użyciu funkcji VoiceOver.

     


Nowości w aplikacji Numbers 11.2 na Maca

 • Szybkie podsumowywanie, grupowanie i zmienianie układu danych w celu odkrywania wzorców i trendów przy użyciu tabel przestawnych.
 • Wizualne porównywanie wielu zmiennych jednocześnie na wykresach radarowych w celu przedstawienia podobieństw i różnic w danych.
 • Znajdowanie powielonych wpisów i unikatowych wartości w danych przy użyciu ulepszonych filtrów oraz korzystanie z przeprojektowanych szybkich filtrów w celu łatwego pokazywania lub ukrywania wierszy pasujących do określonej wartości.
 • Elastyczna współpraca pozwala uczestnikom dodawać inne osoby do udostępnianego arkusza kalkulacyjnego*.
 • Błyskawiczne tłumaczenie umożliwia przetłumaczenie zaznaczonego tekstu na nawet 11 języków oraz dodanie tłumaczenia do arkusza jednym kliknięciem*.
 • Tworzenie nowych arkuszy z poziomu ikony aplikacji w Docku.

* Wymaga systemu macOS Monterey


Nowości w aplikacji Numbers 11.1 na Maca

 • Możliwość tworzenia łączy do stron internetowych, adresów e-mail i numerów telefonów z obiektów, takich jak kształty, linie, obrazy, rysunki lub pola tekstowe.


Nowości w aplikacji Numbers 11.0 na Maca

 • Uaktualniona przeglądarka multimediów oferuje ulepszone opcje wyszukiwania oraz nowe kategorie zawartości, takie jak Ostatnie, Portrety i Live Photos.
 • Możliwość dodawania łączy numerów telefonów w komórkach tabeli, obiektach tekstowych i kształtach.
 • Korzystanie z AppleScript do zmiany hasła arkusza kalkulacyjnego lub otwierania arkuszy kalkulacyjnych zabezpieczonych hasłem.
Data publikacji: