Informacje o wersjach usługi Apple School Manager

Poznaj uaktualnienia i zmiany wprowadzane w usłudze Apple School Manager. Uaktualnienia mają charakter kumulacyjny, więc najnowsza wersja usługi Apple School Manager oferuje zawsze wszystkie najnowsze funkcje. Poniżej znajduje się lista funkcji udostępnionych w poszczególnych wersjach.

Luty 2020 r.

Aplikacje niestandardowe można teraz kupować w usłudze Apple School Manager.

Wrzesień 2019 r.

 • Wyszukiwanie konta użytkownika, które jest domyślnie włączone, pozwala użytkownikom wyszukiwać informacje kontaktowe innych użytkowników i grup w organizacji usługi Apple School Manager. Wymaga systemu iOS 13, iPadOS 13 lub macOS 10.15. Więcej informacji
 • Teraz możesz ustawiać pseudonimy dla klas w usłudze Apple School Manager.
 • Możesz wybrać, komu użytkownicy mogą udostępniać zawartość przy użyciu dokumentów aplikacji Pages, Numbers i Keynote, notatek, przypomnień i innych plików w usłudze iCloud Drive. Więcej informacji

Czerwiec 2019 r.

Z usługi Apple School Manager można korzystać na iPadzie.

Marzec 2019 r.

Obsługa uwierzytelniania federacyjnego przy użyciu usługi Microsoft Azure Active Directory. Dowiedz się więcej

Luty 2019 r.

 • Sekcja Serwery MDM znajduje się teraz na karcie Ustawienia.
 • Domyślne przypisywanie do urządzenia można teraz skonfigurować, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia zarządzania urządzeniami lub Ustawienia > Serwery MDM.

Styczeń 2019 r.

Domyślnie instruktorzy mogą teraz tworzyć, edytować i usuwać klasy w usłudze Apple School Manager.

Grudzień 2018 r.

Administratorzy mogą nadawać zarządzanym kontom Apple ID dostęp do narzędzi Dane i prywatność Apple na stronie privacy.apple.com. Funkcja ta pozwala wszystkim kontom w organizacji na zalogowanie się i zażądanie kopii danych przechowywanych w Apple, które są powiązane z ich zarządzanym kontem Apple ID.

Wrzesień 2018 r.

 • Ręcznie utworzone klasy bez informacji o kursie są teraz synchronizowane z rozwiązaniem MDM.
 • Aplikacje dla systemu tvOS są teraz dostępne w sekcji Aplikacje i książki.

Czerwiec 2018 r.

Teraz możesz edytować pola Nazwa klasy dla klas utworzonych ręcznie lub zaimportowanych z systemu SIS lub przez SFTP.

Marzec 2018 r.

Wszystkie zarządzane konta Apple ID mają teraz 200 GB miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Styczeń 2018 r.

 • Sekcja Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager jest teraz dostępna w ponad 500 lokalizacjach.
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie wydajności sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager dla organizacji posiadających dużą liczbę lokalizacji, kupujących czy licencji.
 • Wprowadzono poprawki na stronach z recenzjami aplikacji w sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager.
 • Dodano możliwość przesyłania opinii o usłudze Apple School Manager. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie wybierz z menu opcję Prześlij opinię.

Listopad 2017 r.

W sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager można teraz dokonywać zakupów i przenosić licencje.

Wrzesień 2017 r.

 • Serwery służące do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM – Mobile Device Management) mogą teraz zostać ustawione jako domyślne w zależności od typu urządzenia. Możesz na przykład ustawić dla komputera Mac jeden serwer domyślny, a dla telefonu iPhone i iPada inny serwer domyślny.
 • Utworzony plik CSV z danymi logowania dla kont będzie teraz zawierał kolumny Numer osoby oraz ID osoby.
 • Na stronie Konta wyświetlane są teraz klasy, w których jest uczestnik lub prowadzący.

Sierpień 2017 r.

 • Interfejs MDM Class Roster API obejmuje teraz adres e-mail i nazwę użytkownika SIS danego użytkownika usługi Apple School Manager.
 • Usługa Apple School Manager nazywa teraz utworzone ręcznie klasy za pomocą kombinacji numeru klasy, nazwy kursu i/lub numeru kursu.
 • Hasła tymczasowe są teraz ważne przez 90 dni.

Czerwiec 2017 r.

 • Podczas tworzenia danych logowania dla uczestników można teraz ustawić hasło na określoną wartość.
 • Możliwość importowania kont, które obsługują tylko program VPP, do usługi Apple School Manager, nawet jeśli te konta nie zostały uwzględnione podczas początkowej migracji do tej usługi.
 • Administratorzy mogą teraz ustawić język i strefę czasową, które będą używane w wiadomościach e-mail wysyłanych z usługi Apple School Manager.
 • Możliwość ponownego tworzenia wcześniej usuniętych lokalizacji z tym samym identyfikatorem location_id.

Maj 2017 r.

 • Nowa, uproszczona konstrukcja i interfejs użytkownika.
 • Obsługa integracji z systemem informacji o studentach PowerSchool 9.0
 • Wprowadzono widok aktywności, w którym są rejestrowane wszystkie działania, również te uruchomione w tle.
 • Zwiększona obsługa do 5 kont administratora.
 • Możliwość usuwania nieużywanych i nieaktywnych kont.
 • Ulepszone wyszukiwanie i filtrowanie kont oraz zajęć.
 • Możliwość stosowania zmian formatu zarządzanych kont Apple ID do istniejących użytkowników.
 • Format zarządzanych kont Apple ID może teraz zawierać nazwę użytkownika systemu informacji o studentach.
 • Wiadomości e-mail umożliwiające resetowanie hasła są teraz zlokalizowane.

Marzec 2017 r.

 • Przy tworzeniu użytkowników i zajęć przez SFTP można teraz przypisać do 15 lokalizacji do danego uczestnika lub pracownika oraz do 15 prowadzących do danych zajęć.
 • Integracja Infinite Campus z systemem SIS umożliwia przypisanie wielu nauczycieli do jednej klasy.

Styczeń 2017 r.

 • Użytkownicy mogą wyświetlać i zmieniać ustawienia zarządzanego konta Apple ID po zalogowaniu się na stronie konta Apple ID, w preferencjach iCloud (w systemie macOS) lub w ustawieniach iCloud (w systemie iOS).

Grudzień 2016 r.

 • Podczas tworzenia kont użytkowników przez SFTP można teraz w polu password_policy w pliku CSV uczestników określić domyślne zasady tworzenia haseł.
 • Większa niezawodność i ulepszone raportowanie błędów w przypadku połączeń SIS i SFTP.

Listopad 2016 r.

 • Nie trzeba już mieć unikalnego adresu e-mail do powiązania z zarządzanym kontem Apple ID. Można użyć adresu e-mail, który jest już powiązany z istniejącym kontem Apple ID.
 • Administratorzy, menedżerowie i prowadzący mogą zmieniać swoje dane osobowe. Aby zmienić informacje o koncie, kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu i wybierz opcję Mój Profil. 
 • Uczestnicy nie muszą już wpisywać dodatkowego 6-cyfrowego kodu przy logowaniu za pomocą swojego zarządzanego konta Apple ID na komputerze Mac należącym do szkoły.
 • Administratorzy i menedżerowie mogą pobierać ponownie szablony SFTP z karty informacji o lokalizacji.
 • Można połączyć swoją publiczną witrynę iTunes U z usługą Apple School Manager za pomocą nowej karty iTunes U.

Październik 2016 r.

 • Przy tworzeniu użytkowników przez SFTP można teraz uwzględnić pole sis_username.
 • Przy tworzeniu klas przez SFTP można teraz określić do trzech prowadzących.
 • Używając SFTP, można teraz przesyłać pliki CSV rozdzielone średnikiem.
 • Pliki szablonów do przesyłania przez SFTP zostały uaktualnione i zawierają teraz więcej przykładowych danych. Dowiedz się, jak używać szablonów SFTP i je przesyłać.

Wrzesień 2016 r.

 • Można teraz utworzyć klasę przez SFTP lub system SIS bez żadnych przypisanych do niej prowadzących. W przypadku braku prowadzących trzeba przypisać do klasy uczestników. Nie można utworzyć klasy, która nie ma żadnych prowadzących ani uczestników.
 • Uczestnicy utworzeni przez SFTP dziedziczą teraz domyślne zasady tworzenia haseł w lokalizacji, do której są przypisani. Dowiedz się więcej o polu password_policy w pliku CSV z danymi uczestników.
  Ta funkcja została uaktualniona w grudniu 2016 r.
 • Rozwiązano problemy z zachowywaniem zmian w nazwie lokalizacji.
 • Usługa Apple School Manager pokazuje teraz listę użytkowników utworzonych bez przypisanego adresu e-mail.
 • Na karcie informacji o lokalizacji administratorzy, menedżerowie placówki, menedżerowie użytkowników i inni menedżerowie w siedzibie głównej mogą teraz zobaczyć historię kont uczestników, które przeszły inspekcję.
 • Można teraz usuwać lokalizacje, do których nie są przypisani żadni pracownicy, uczestnicy ani klasy.
 • Asystent konfiguracji (Krok 3) wyświetla dokładniejszy szacowany czas potrzebny na utworzenie zarządzanych kont Apple ID.
 • Ulepszone raportowanie błędów połączenia SFTP.
 • Przy zbiorczym wysyłaniu e-mailem nazw użytkowników i haseł wszyscy odbiorcy otrzymują je z powodzeniem.

Sierpień 2016 r.

 • Obsługa Infinite Campus w wersji 1629 lub nowszej.
 • Zarządzane konta Apple ID można teraz generować, przesyłając pliki CSV przez SFTP. Zastępuje to ręczne przesyłanie w portalu usługi Apple School Manager.
 • Nowe szablony CSV oparte o najczęstsze opcje eksportu w systemie SIS.
 • Usługa Apple School Manager pokazuje stan połączenia SFTP. 
 • Dodatkowe opcje personalizacji formatów zarządzanych kont Apple ID — dodawanie separatorów lub tekstu między tokenami.
 • Obsługa organizacji, które mają ponad 50 000 zarządzanych kont Apple ID.
 • Administratorzy i menedżerowie mogą teraz resetować weryfikacyjne numery telefonu dla użytkowników, którymi zarządzają.
 • Oznaczenia „Nowy” i „Aktywny” w usłudze Apple School Manager ułatwiające identyfikację użytkowników, którzy nie zalogowali się jeszcze na swoje konto.
 • Ulepszenia w interfejsie użytkownika w zakresie ról — jaśniejsze przedstawienie uprawnień konta.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: