Informacje o wersjach usługi Apple School Manager

Poznaj uaktualnienia i zmiany wprowadzane w usłudze Apple School Manager. Uaktualnienia mają charakter kumulacyjny, więc najnowsza wersja usługi Apple School Manager oferuje zawsze wszystkie najnowsze funkcje. Poniżej znajduje się lista funkcji udostępnionych w poszczególnych wersjach.

Styczeń 2019 r.

Domyślnie instruktorzy mogą teraz tworzyć, edytować i usuwać zajęcia w usłudze Apple School Manager.

Grudzień 2018 r.

Administratorzy mogą nadawać zarządzanym kontom Apple ID dostęp do narzędzi Dane i prywatność firmy Apple na stronie privacy.apple.com. Funkcja ta pozwala wszystkim kontom w organizacji zalogowanie się i zażądanie kopii danych przechowywanych w firmie Apple, które są powiązane z ich zarządzanym kontem Apple ID.

Wrzesień 2018 r.

 • Ręcznie utworzone zajęcia bez informacji o kursie są teraz synchronizowane z rozwiązaniem MDM.
 • Aplikacje dla systemu tvOS są teraz dostępne w sekcji Aplikacje i książki.

Czerwiec 2018 r.

Teraz możesz edytować pola Nazwa zajęć dla zajęć utworzonych ręcznie lub zaimportowanych z systemu SIS lub przez SFTP.

Marzec 2018 r.

Wszystkie zarządzane konta Apple ID mają teraz 200 GB miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Styczeń 2018 r.

 • Sekcja Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager jest teraz dostępna w ponad 500 lokalizacjach.
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie wydajności sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager dla organizacji posiadających dużą liczbę lokalizacji, kupujących czy licencji.
 • Wprowadzono poprawki na stronach z recenzjami aplikacji w sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager.
 • Dodano możliwość przesyłania opinii o usłudze Apple School Manager. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie wybierz z menu opcję Prześlij opinię.

Listopad 2017 r.

W sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager można teraz dokonywać zakupów i przenosić licencje.

Wrzesień 2017 r.

 • Serwery służące do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM – Mobile Device Management) mogą teraz zostać ustawione jako domyślne w zależności od typu urządzenia. Możesz na przykład ustawić dla komputera Mac jeden serwer domyślny, a dla telefonu iPhone i iPada inny serwer domyślny.
 • Utworzony plik CSV z danymi logowania dla kont będzie teraz zawierał kolumny Numer osoby oraz ID osoby.
 • Na stronie Konta wyświetlane są teraz klasy, w których jest uczestnik lub prowadzący.

Sierpień 2017 r.

 • Interfejs MDM Class Roster API obejmuje teraz adres e-mail i nazwę użytkownika SIS danego użytkownika usługi Apple School Manager.
 • Usługa Apple School Manager nazywa teraz utworzone ręcznie klasy za pomocą kombinacji numeru klasy, nazwy kursu i/lub numeru kursu.
 • Hasła tymczasowe są teraz ważne przez 90 dni.

Czerwiec 2017 r.

 • Podczas tworzenia danych logowania dla uczestników można teraz ustawić hasło na określoną wartość.
 • Możliwość importowania kont, które obsługują tylko program VPP, do usługi Apple School Manager, nawet jeśli te konta nie zostały uwzględnione podczas początkowej migracji do tej usługi.
 • Administratorzy mogą teraz ustawić język i strefę czasową, które będą używane w wiadomościach e-mail wysyłanych z usługi Apple School Manager.
 • Możliwość ponownego tworzenia wcześniej usuniętych lokalizacji z tym samym identyfikatorem location_id.

Maj 2017 r.

 • Nowa, uproszczona konstrukcja i interfejs użytkownika.
 • Obsługa integracji z systemem informacji o studentach PowerSchool 9.0
 • Wprowadzono widok aktywności, w którym są rejestrowane wszystkie działania, również te uruchomione w tle.
 • Zwiększona obsługa do 5 kont administratora.
 • Możliwość usuwania nieużywanych i nieaktywnych kont.
 • Ulepszone wyszukiwanie i filtrowanie kont oraz zajęć.
 • Możliwość stosowania zmian formatu zarządzanych kont Apple ID do istniejących użytkowników.
 • Format zarządzanych kont Apple ID może teraz zawierać nazwę użytkownika systemu informacji o studentach.
 • Wiadomości e-mail umożliwiające resetowanie hasła są teraz zlokalizowane.

Marzec 2017 r.

 • Przy tworzeniu użytkowników i zajęć przez SFTP można teraz przypisać do 15 lokalizacji do danego uczestnika lub pracownika oraz do 15 prowadzących do danych zajęć.
 • Integracja Infinite Campus z systemem SIS umożliwia przypisanie wielu nauczycieli do jednej klasy.

Styczeń 2017 r.

 • Użytkownicy mogą wyświetlać i zmieniać ustawienia zarządzanego konta Apple ID po zalogowaniu się na stronie konta Apple ID, w preferencjach iCloud (w systemie macOS) lub w ustawieniach iCloud (w systemie iOS).

Grudzień 2016 r.

 • Podczas tworzenia kont użytkowników przez SFTP można teraz w polu password_policy w pliku CSV uczestników określić domyślne zasady tworzenia haseł.
 • Większa niezawodność i ulepszone raportowanie błędów w przypadku połączeń SIS i SFTP.

Listopad 2016 r.

 • Nie trzeba już mieć unikalnego adresu e-mail do powiązania z zarządzanym kontem Apple ID. Można użyć adresu e-mail, który jest już powiązany z istniejącym kontem Apple ID.
 • Administratorzy, menedżerowie i prowadzący mogą zmieniać swoje dane osobowe. Aby zmienić informacje o koncie, kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu i wybierz opcję Mój Profil. 
 • Uczestnicy nie muszą już wpisywać dodatkowego 6-cyfrowego kodu przy logowaniu za pomocą swojego zarządzanego konta Apple ID na komputerze Mac należącym do szkoły.
 • Administratorzy i menedżerowie mogą pobierać ponownie szablony SFTP z karty informacji o lokalizacji.
 • Można połączyć swoją publiczną witrynę iTunes U z usługą Apple School Manager za pomocą nowej karty iTunes U.

Październik 2016 r.

 • Przy tworzeniu użytkowników przez SFTP można teraz uwzględnić pole sis_username.
 • Przy tworzeniu klas przez SFTP można teraz określić do trzech prowadzących.
 • Używając SFTP, można teraz przesyłać pliki CSV rozdzielone średnikiem.
 • Pliki szablonów do przesyłania przez SFTP zostały uaktualnione i zawierają teraz więcej przykładowych danych. Dowiedz się, jak używać szablonów SFTP i je przesyłać.

Wrzesień 2016 r.

 • Można teraz utworzyć klasę przez SFTP lub system SIS bez żadnych przypisanych do niej prowadzących. W przypadku braku prowadzących trzeba przypisać do klasy uczestników. Nie można utworzyć klasy, która nie ma żadnych prowadzących ani uczestników.
 • Uczestnicy utworzeni przez SFTP dziedziczą teraz domyślne zasady tworzenia haseł w lokalizacji, do której są przypisani. Dowiedz się więcej o polu password_policy w pliku CSV z danymi uczestników.
  Ta funkcja została uaktualniona w grudniu 2016 r.
 • Rozwiązano problemy z zachowywaniem zmian w nazwie lokalizacji.
 • Usługa Apple School Manager pokazuje teraz listę użytkowników utworzonych bez przypisanego adresu e-mail.
 • Na karcie informacji o lokalizacji administratorzy, menedżerowie placówki, menedżerowie użytkowników i inni menedżerowie w siedzibie głównej mogą teraz zobaczyć historię kont uczestników, które przeszły inspekcję.
 • Można teraz usuwać lokalizacje, do których nie są przypisani żadni pracownicy, uczestnicy ani klasy.
 • Asystent konfiguracji (Krok 3) wyświetla dokładniejszy szacowany czas potrzebny na utworzenie zarządzanych kont Apple ID.
 • Ulepszone raportowanie błędów połączenia SFTP.
 • Przy zbiorczym wysyłaniu e-mailem nazw użytkowników i haseł wszyscy odbiorcy otrzymują je z powodzeniem.

Sierpień 2016 r.

 • Obsługa Infinite Campus w wersji 1629 lub nowszej.
 • Zarządzane konta Apple ID można teraz generować, przesyłając pliki CSV przez SFTP. Zastępuje to ręczne przesyłanie w portalu usługi Apple School Manager.
 • Nowe szablony CSV oparte o najczęstsze opcje eksportu w systemie SIS.
 • Usługa Apple School Manager pokazuje stan połączenia SFTP. 
 • Dodatkowe opcje personalizacji formatów zarządzanych kont Apple ID — dodawanie separatorów lub tekstu między tokenami.
 • Obsługa organizacji, które mają ponad 50 000 zarządzanych kont Apple ID.
 • Administratorzy i menedżerowie mogą teraz resetować weryfikacyjne numery telefonu dla użytkowników, którymi zarządzają.
 • Oznaczenia „Nowy” i „Aktywny” w usłudze Apple School Manager ułatwiające identyfikację użytkowników, którzy nie zalogowali się jeszcze na swoje konto.
 • Ulepszenia w interfejsie użytkownika w zakresie ról — jaśniejsze przedstawienie uprawnień konta.
Data publikacji: