Jeśli w trakcie uruchamiania komputera Mac logo firmy Apple lub pasek postępu nie znikają

Podczas aktualizacji lub instalacji systemu macOS logo firmy Apple lub pasek postępu mogą być widoczne na ekranie dłużej niż zwykle.

Podczas instalacji systemu macOS logo firmy Apple lub pasek postępu mogą być widoczne na ekranie znacznie dłużej niż ma to zwykle miejsce po ponownym uruchomieniu komputera Mac. Podczas instalacji pasek postępu może przesuwać się powoli i zatrzymywać na dłuższy czas.Dlatego firma Apple zaleca rozpoczynanie instalowania systemu macOS wieczorem, aby instalacja mogła zakończyć się nocą, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Logo firmy Apple z paskiem postępu

Jeśli masz wrażenie, że komputer Mac zaciął się, wyświetlając ten ekran

Jeśli uważasz, że długi czas oczekiwania oznacza, iż proces instalacji nie będzie kontynuowany, wykonaj następujące kroki.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez maksymalnie 10 sekund, aż komputer Mac wyłączy się.
  2. Odłącz od komputera Mac wszystkie akcesoria oraz drukarki, dyski, koncentratory USB i inne urządzenia. (Może występować problem z tymi urządzeniami albo ich przewodami). Następnie włącz komputer Mac ponownie.
  3. Jeśli komputer Mac nadal nie uruchamia się w pełni, wykonaj następujące czynności, aby zainstalować system macOS ponownie.

Jeśli potrzebujesz pomocy

Jeśli nie możesz zainstalować systemu macOS ponownie bądź ponowna instalacja nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z firmą Apple w celu uzyskania wsparcia.

Data publikacji: