Ładowanie słuchawek AirPods w etui do ładowania i informacje dotyczące czasu pracy baterii

Dowiedz się, jak ładować słuchawki AirPods w etui do ładowania i jak przedłużyć czas pracy baterii słuchawek AirPods.

          

Aby naładować słuchawki AirPods, umieść je w etui. Etui zapewnia wielokrotne pełne naładowanie słuchawek AirPods, możesz więc ładować je w drodze.

Aby naładować etui, podłącz przewód Lightning dołączony do słuchawek AirPods do złącza Lightning znajdującego się w etui. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do portu USB lub ładowarki. Etui można ładować bez względu na to, czy w środku znajdują się słuchawki AirPods.

Dowiedz się na temat czasu pracy baterii

  • Po jednym naładowaniu słuchawki AirPods zapewniają do 5 godzin słuchania lub do 2 godzin rozmowy.
  • Etui umożliwia kilkukrotne naładowanie słuchawek, zapewnia więc ponad 24 godziny słuchania i do 11 godzin rozmowy.
  • 15-minutowe ładowanie słuchawek AirPods w etui zapewnia do 3 godzin słuchania lub ponad godzinę rozmowy.
  • Kiedy bateria słuchawek AirPods ma niski poziom energii, usłyszysz sygnał dźwiękowy w jednej lub obu słuchawkach. Usłyszysz ten sygnał po raz pierwszy, gdy poziom baterii będzie niski, i po raz drugi bezpośrednio przed wyłączeniem się słuchawek AirPods.

Uzyskiwanie dłuższego czasu pracy baterii

Słuchawki ładują się w etui i są gotowe do użycia natychmiast po otwarciu pokrywy.

  • Aby słuchawki były cały czas naładowane, odkładaj je do etui, gdy ich nie używasz.
  • Gdy ładujesz słuchawki AirPods w etui do ładowania, najlepszy i najszybszy efekt uzyskasz, używając ładowarki USB do telefonu iPhone lub iPada albo podłączając je do komputera Mac.
  • Ciągłe otwieranie i zamykanie etui do ładowania może zmniejszyć zdolność etui do naładowania baterii.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Stan naładowania baterii słuchawek AirPods w etui do ładowania można sprawdzić za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac.

Na urządzeniu z systemem iOS

     

     

Jeśli korzystasz z telefonu iPhone, otwórz pokrywę etui, w której znajdują się słuchawki AirPods, i umieść etui blisko urządzenia. Odczekaj kilka sekund, aby zobaczyć stan naładowania baterii słuchawek AirPods w etui do ładowania.

 Stan naładowania baterii słuchawek AirPods w etui do ładowania możesz też sprawdzić za pomocą widżetu Baterie na urządzeniu z systemem iOS. Stan naładowania etui jest wyświetlany tylko wtedy, jeśli znajduje się w nim co najmniej jedna słuchawka AirPod. 

Na komputerze Mac

  1. Otwórz pokrywę i wyjmij słuchawki AirPods z etui.
  2. Kliknij menu  na pasku menu.
  3. Zatrzymaj kursor myszy nad słuchawkami AirPods w etui do ładowania w menu.

Informacje na temat wskaźnika stanu

Wskaźnik stanu etui znajduje się pomiędzy miejscami na słuchawki AirPods:


Jeśli słuchawki AirPods znajdują się w etui, wskaźnik pokazuje stan naładowania słuchawek AirPods. Jeśli słuchawki AirPods nie znajdują się w etui, wskaźnik pokazuje stan naładowania etui. Zielony wskaźnik oznacza, że urządzenie jest naładowane, a pomarańczowy — że zostało mniej niż jedno pełne naładowanie. Jeśli wskaźnik miga na biało, słuchawki AirPods są gotowe do konfiguracji za pomocą jednego z urządzeń. Jeśli wskaźnik miga na pomarańczowo, być może konieczne jest ponowne skonfigurowanie słuchawek AirPods.

Data publikacji: