Używanie zarządzanego konta Apple ID z usługą iTunes U

Poznaj różnice między używaniem osobistego a zarządzanego konta Apple ID z usługą iTunes U.

Zarządzanego konta Apple ID, podobnie jak osobistego, można używać do:

  • logowania się na urządzeniu osobistym, 
  • logowania się na wspólnym urządzeniu,
  • uzyskiwania dostępu do usług Apple, takich jak iCloud, iTunes U czy Apple School Manager.

W odróżnieniu od osobistych kont Apple ID, zarządzane konta Apple ID są własnością szkoły lub ośrodka administracyjnego szkół, które nimi zarządzają. Organizacja ta może zerować hasła, ograniczać możliwości zakupów i komunikacji oraz konfigurować administrację opartą na rolach.

Zarządzane konta Apple ID i kursy zarządzane iTunes U

  • Gdy użyjesz zarządzanego konta Apple ID do utworzenia nowego kursu w iTunes U, będzie on kursem zarządzanym. Usługa iTunes U automatycznie przyłącza Cię do organizacji określonej w usłudze Apple School Manager.
  • Organizacji kursu powiązanej z organizacją w usłudze Apple School Manager nie można zmienić.
  • Zarządzane konto Apple ID jest automatycznie przyłączane do organizacji w usłudze Apple School Manager. Usługa iTunes U zapewnia nieograniczoną ilość miejsca dyskowego na materiały do kursu i może przyjąć ponad 50 zarejestrowanych uczniów. 

Rejestracja na kursie iTunes U i lista uczestników

Prowadzący, który tworzy zarządzany kurs, musi używać zarządzanego konta Apple ID. Zarejestrowani uczestnicy również muszą używać zarządzanych kont Apple ID. Prowadzący i uczestnicy muszą należeć do tej samej organizacji w usłudze Apple School Manager.

Gdy tworzysz kurs za pomocą zarządzanego konta Apple ID, możesz automatycznie dodać wszystkich zarejestrowanych uczestników do zarządzanej klasy. Jeśli dane klasy zostały zaimportowane do usługi Apple School Manager, wystarczy wybrać opcję Użyj Apple School, a następnie wybrać listę klasy. Jeśli dowolne dane klasy ulegną zmianie, np. zostanie dodany uczestnik, usługa iTunes U uaktualni rejestrację na kursie podczas synchronizacji.

Jeśli wybierzesz opcję Utwórz nowy kurs, możesz ręcznie wprowadzić informacje o kursie. Aby dodać uczestników, zaimportuj klasy z usługi Apple School Manager lub pozwól uczestnikom na użycie kodu rejestracji do rejestracji ręcznej.

Przenoszenie kursu na zarządzane konto Apple ID

Gdy utworzysz kurs iTunes U przy użyciu osobistego konta Apple ID, może się zdarzyć, że Twoja organizacja przejdzie na usługę Apple School Manager i zarządzane konta Apple ID. W takim przypadku prześlij kopię kursu na swoje zarządzane konto Apple ID, aby zmienić go w kurs zarządzany.

Usługa iTunes U tworzy migawkę oryginalnego szkolenia, wraz ze wszystkimi stronami informacyjnymi, wpisami i materiałami. To działanie nie powoduje wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Jeśli uczestnicy są zarejestrowani na oryginalnym kursie, usługa iTunes U usuwa ich z migawki kursu.

Współautorzy kursu

Jeśli używasz osobistego konta Apple ID jako swojego podstawowego konta Apple ID, możesz dodać siebie jako współautora zarządzanego kursu. Uczestnik, który zarejestrował się na kursie zarządzanym, nie może być jego współautorem.

Data publikacji: