Jeśli widzisz błąd aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC

Podczas korzystania z aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC możesz zobaczyć kod błędu lub komunikat alertu. Większość błędów można usunąć, stosując się do poniższych wskazówek.

Sprawdź w treści komunikatu, co robić

Niektóre kody błędów i komunikaty zawierają przycisk Więcej informacji. Kliknij go, aby dowiedzieć, co zrobić najpierw.
 

Uaktualnij aplikację iTunes

Pobierz najnowszą wersję aplikacji iTunes na komputer.

 

Uaktualnij komputer

Sprawdź ustawienia i oprogramowanie zabezpieczające

Wymagana może być zmiana ustawień lub aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego (np. oprogramowania antywirusowego, zapory sieciowej lub oprogramowania blokującego złośliwe oprogramowanie), jeśli te składniki sprawiają problemy.

 

Uruchom ponownie

Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. Jeśli komunikat pojawia się po podłączeniu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, ponownie uruchom urządzenie z systemem iOS oraz komputer.
 

Jeśli nadal widzisz kod błędu lub komunikat alertu

Możesz wyszukać kod błędu albo komunikat alertu, aby dowiedzieć się, co zrobić dalej. Możesz też skontaktować się z nami.

Data publikacji: