Jeśli nie możesz dodać kart do aplikacji Wallet, aby korzystać z nich w usłudze Apple Pay

Uzyskaj pomoc przy dodawaniu kart do aplikacji Wallet, aby korzystać z nich w usłudze Apple Pay.

Upewnij się, że możesz dodać kartę

Jeśli nie możesz dodać karty do aplikacji Wallet, aby korzystać z nich w usłudze Apple Pay, sprawdź usługę Apple Pay na stronie Stan systemu. Jeśli występuje problem z usługą, spróbuj dodać kartę ponownie po jego rozwiązaniu.

Jeśli usługa działa prawidłowo, wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że możesz dodać kartę do aplikacji Wallet:

Usługa Apple Pay nie jest dostępna dla dzieci poniżej 13 lat. Ten wiek zależy od kraju i regionu. Aby wysyłać i otrzymywać środki pieniężne za pomocą usługi Apple Pay lub otrzymać kartę Apple Cash musisz mieć ukończone 18 lat i mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Powyższe usługi zapewnia bank Green Dot Bank, który jest członkiem agencji FDIC. Dowiedz się więcej na temat wysyłania i otrzymywania środków pieniężnych.   

Spróbuj dodać kartę

Po każdej czynności sprawdź, czy możesz dodać kartę do aplikacji Wallet:

 1. Upewnij się, że znajdujesz się w obsługiwanym kraju lub regionie.
 2. Ponownie uruchom telefon iPhone, iPadazegarek Apple Watch lub komputer Mac.
 3. Uaktualnij system do najnowszej wersji systemu iOS, watchOS lub macOS.

Jeśli nadal nie możesz dodać karty, skontaktuj się z bankiem lub wystawcą karty w celu uzyskania pomocy.

Aby dodać kartę do aplikacji Wallet, wymagane może być pobranie aplikacji od banku lub instytucji wystawiającej karty. 

Jeśli w aplikacji Wallet brakuje przycisku (+)

Jeśli po otwarciu aplikacji Wallet nie widzisz przycisku dodaj, na urządzeniu może być ustawiony niepoprawny region. W pierwszej kolejności upewnij się, że znajdujesz się w kraju lub regionie obsługującym usługę Apple Pay. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby ustawić region na urządzeniu:

Na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i stuknij opcję Ogólne.
 2. Stuknij pozycję Język i region, a następnie stuknij opcję Region.
 3. Wybierz region, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Ogólne.
 3. Stuknij pozycję Język i region, a następnie stuknij opcję Region.
 4. Wybierz region.

 

Ma MacBooku Pro z czytnikiem Touch ID

 1. Otwórz menu Apple .
 2. Kliknij pozycję Język i region, a następnie sprawdź region*.

* Nie możesz dodać usługi Apple Cash na komputerze Mac.

 

Po wykonaniu tych kroków otwórz aplikację Wallet i poszukaj przycisku dodaj. Jeśli nadal go brakuje, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: