Jeśli nie możesz dodać karty do aplikacji Portfel Apple, aby używać jej z usługą Apple Pay

Dowiedz się, jakie kroki podjąć, jeśli nie możesz dodać karty do aplikacji Portfel, aby móc używać jej z usługą Apple Pay.

  1. Sprawdź, czy możesz korzystać z Apple Pay:
  2. Sprawdź przerwy w świadczeniu usługi lub czy nie zachodzą problemy z połączeniem.
  3. Jeśli podczas dodawania karty do aplikacji Portfel Apple zobaczysz jeden z poniższych komunikatów, skontaktuj się z bankiem lub wydawcą karty: 
    • Nie można dodać karty 
    • Nieprawidłowa karta 
    • Limit urządzeń dla karty 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy dodawaniu karty, dowiedz się, jakskonfigurować usługę Apple Pay. W przypadku problemów z połączeniem konta w aplikacji Portfel lub wyświetleniem szczegółów konta dowiedz się, jak połączyć konto z aplikacją Portfel

Apple nie zatwierdza ani nie odrzuca kart do użytku z Apple Pay. Jeśli Twoja karta została odrzucona, skontaktuj się z bankiem lub wydawcą karty.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: