Zmiana nazwy akcesorium Bluetooth

Akcesoria Bluetooth mają domyślne nazwy widoczne w konfiguracji Bluetooth telefonu iPhone, iPoda touch oraz komputera Mac. Dowiedz się, jak każdemu urządzeniu nadać łatwą do rozpoznania nazwę.

Zmienianie nazwy akcesorium Bluetooth na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

 1. Upewnij się, że akcesorium Bluetooth jest włączone i podłączone bezprzewodowo.
 2. Otwórz aplikację Ustawienia i stuknij opcję Bluetooth.
 3. Stuknij przycisk przycisk informacji obok akcesorium Bluetooth, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie stuknij opcję Nazwa.
  Nazw niektórych akcesoriów Bluetooth nie można zmienić.
  Konfiguracja urządzenia Bluetooth na telefonie iPhone
 4. Wprowadź nową nazwę, stuknij opcję Gotowe na klawiaturze, a następnie stuknij przycisk przycisk Wstecz.

Niestandardowa nazwa akcesorium będzie teraz wyświetlana w konfiguracji Bluetooth na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch. Dowiedz się, jak zmienić nazwę słuchawek AirPods.

Zmienianie nazwy akcesorium Bluetooth na komputerze Mac

 1. Z menu Apple () wybierz opcję Preferencje systemowe, a następnie kliknij ikonę Bluetooth.
 2. Kliknij akcesorium, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę w menu skrótów. Jeśli nie widzisz opcji Zmień nazwę, upewnij się, że akcesorium Bluetooth jest włączone, kliknij pozycję Połącz, a następnie spróbuj ponownie.                  Klikanie opcji Zmień nazwę na urządzeniu Bluetooth w okienku Bluetooth Preferencji systemowych
 3. Wprowadź nową nazwę akcesorium i kliknij przycisk Zmień nazwę.

Niestandardowa nazwa akcesorium będzie teraz wyświetlana w menu Bluetooth na komputerze Mac i w sekcji Bluetooth w Preferencjach systemowych.*

* Po zestawieniu akcesorium Bluetooth w parę z innym komputerem Mac nazwa akcesorium może zostać zresetowana do nazwy domyślnej.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: